Gán người cho nhiệm vụ

Quan trọng:  Bài viết này là dịch máy, hãy xem tuyên bố miễn trừ trách nhiệm. Bạn hãy tìm phiên bản tiếng Anh của bài viết này tại đây để tham khảo.

Khi bạn đã sẵn sàng để quyết định những người đang làm gì, có rất nhiều cách bạn có thể gán tác vụ cho người dân ở Microsoft Planner.

Tại sao tôi không thể nhìn thấy Microsoft Planner?
Chúng tôi đang lăn ra Microsoft Planner để tất cả Office 365 Enterprise, kinh doanh yếu tố cần thiết, và phí bảo hiểm kinh doanh tài khoản trong vài tháng tiếp theo. Nếu bạn không nhìn thấy nó được nêu ra, kiên nhẫn... nó là đến sớm!

Kéo hình ảnh thành viên vào nhiệm vụ

Một cách nhanh chóng để chỉ định một người nào đó là để kéo những người ảnh từ khu vực thành viên kế hoạch xuống nhiệm vụ của họ.

Kéo thành viên kế hoạch vào tác vụ

Một nhiệm vụ chỉ có thể được giao cho ai. Nếu bạn cần phải chỉ định một cái gì đó cho nhiều hơn một người, xem xét việc thực hiện các nhiệm vụ khác với tên tương tự, và việc phân công nhiệm vụ đó cho người khác.

Bạn cũng có thể gán một ai đó khi bạn tạo một tác vụ. Thêm một nhiệm vụ tên, và sau đó nhấp vào chỉ định để lựa chọn một thành viên kế hoạch töø danh saùch. Nếu những người thích hợp không được liệt kê, hãy nhấp vào Thêm một người mới.

Nhấp vào tên để thay đổi bài tập

Nếu bạn cần thay đổi một nhiệm vụ nhiệm vụ, nhấp vào tên của người đang gán vào công việc, và sau đó chọn một người mới từ danh sách.

Bạn có thể cũng thay đổi hội đồng quản trị để được nhóm lại theo Assigned cho, và sau đó kéo công việc giữa các cột cho mỗi người vào nhóm của bạn.

Bạn phải xóa người nào đó?

Nếu bạn không còn cần một ai đó vào kế hoạch của bạn, nhấp vào mũi tên bên cạnh các thành viên kế hoạch, điểm cho người bạn đang loại bỏ, bấm ba dấu chấm và sau đó bấm loại bỏ từ kế hoạch.

Lưu ý: Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm Dịch Máy: Bài viết này do một hệ thống máy tính dịch mà không có sự can thiệp của con người. Microsoft cung cấp những bản dịch máy này để giúp người dùng không nói tiếng Anh hiểu nội dung về các sản phẩm, dịch vụ và công nghệ của Microsoft. Do bài viết này được dịch máy nên có thể có các lỗi về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp.

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×