Gán một bên thứ ba là nhà cung cấp hội thảo âm thanh

Quan trọng:  Bài viết này là dịch máy, hãy xem tuyên bố miễn trừ trách nhiệm. Bạn hãy tìm phiên bản tiếng Anh của bài viết này tại đây để tham khảo.

Một nhà cung cấp hội thảo âm thanh cung cấp hội thảo cầu. Hội thảo cầu cung cấp số quay số điện thoại, ghim và hội thảo ID cho các cuộc họp được tạo ra. Bạn chỉ cần phải gán một nhà cung cấp hội thảo âm thanh cho những người đang chuyển lên lịch hoặc đầu mối Skype for Business hoặc Microsoft Teams cuộc họp.

Ghi chú: Đối với Microsoft Teams, người dùng không thể sử dụng một nhà cung cấp hội thảo âm thanh bên thứ ba, họ phải dùng hội thảo âm thanh trong Office 365 sẽ đặt nhà cung cấp hội thảo âm thanh đến Microsoft.

Các bước để thực hiện trước khi bạn có thể gán một nhà cung cấp hội thảo âm thanh bên thứ ba

 1. Tùy thuộc vào gói Office 365 của bạn, bạn có thể cần mua giấy phép bổ trợ Hội thảo âm thanh cho những người trong tổ chức của bạn mà định lên lịch hoặc điều khiển Skype for Business hoặc Microsoft Teams cuộc họp bằng cách dùng hội thảo âm thanh. Để tìm hiểu thêm, hãy xem Skype for Business và Microsoft nhóm cấp phép bổ trợ.

 2. Nếu bạn đã mua giấy phép bổ trợ Hội thảo âm thanh , gán chúng cho những người trong tổ chức của bạn mà định lên lịch hoặc điều khiển cuộc họp dùng hội thảo âm thanh. Hãy xem Gán Skype for Business giấy phép.

  Ghi chú: Nếu bạn gán giấy phép Hội thảo âm thanh cho người nào đó sau khi bạn gán chúng là một nhà cung cấp hội thảo âm thanh bên thứ ba, người đó sẽ tự động được thiết lập để sử dụng Microsoft là nhà cung cấp hội thảo âm thanh của họ thay vào đó! Nếu điều này xảy ra, bạn sẽ cần phải trước tiên loại bỏ Microsoft là nhà cung cấp hội thảo âm thanh trước khi bạn có thể gán một nhà cung cấp hội thảo âm thanh bên thứ ba cho họ.

 3. Tìm một nhà cung cấp hội thảo âm thanh bên thứ ba tại Microsoft PinPoint. Liên hệ với họ và tìm hiểu làm thế nào để mọi thứ được thiết lập với họ.

  Họ sẽ cung cấp cho bạn:

  • Quay số vào (điện thoại trả tiền) và số miễn phí nếu chúng có sẵn.

  • ID hội thảo được dùng cho mỗi người đã xếp lịch cuộc họp. Một số ACPs cuộc gọi hội thảo các ở đâu.

   Ghi chú: Khi bạn bật một người cho hội thảo âm thanh và thêm gán chúng một nhà cung cấp hội thảo âm thanh bên thứ ba, các số âm thanh và ID hội thảo (ở đâu) sẽ tự động được thêm vào bất kỳ cuộc họp Skype for Business Onlinemới mà họ tạo.

 1. Trong Trung tâm quản trị Skype for Business, chọn người dùng. Chọn người dùng từ danh sách và bấm sửa trong ngăn hành động.

 2. Trên trang thuộc tính của người dùng bấm hội thảo âm thanh và sau đó đặt thông tin này:

  • Nhà cung cấp tên chọn nhà cung cấp bên thứ ba từ danh sách.

  • Số điện thoại này là cần thiết.

  • Số miễn phí này không bắt buộc.

  • ID hội thảo Hãy đặt nó. Điều này được cung cấp bởi nhà cung cấp hội thảo âm thanh của bạn.

 3. Bấm Lưu.

 4. Gửi cho mỗi người mã PIN bạn nhận được từ nhà cung cấp hội thảo âm thanh. Mã PIN có thể được yêu cầu gọi là người tổ chức cuộc gọi hội thảo hoặc đường chỉ dẫn.

  Ghi chú: Khi bạn sử dụng một nhà cung cấp hội thảo âm thanh bên thứ ba, không có một cách để bạn có thể xem hoặc đặt chân thay mặt cho người tổ chức cuộc họp.

 1. Trong Trung tâm quản trị Skype for Business, chọn hội thảo âm thanh > Microsoft cầu. Ở cuối trang, hãy bấm nếu bạn muốn cấu hình một nhà cung cấp hội thảo âm thanh bên thứ ba thay vào đó, hãy bấm vào đây.

  Ghi chú: Nếu đã có một nhà cung cấp hội thảo âm thanh được thiết lập, ở cuối trang bấm Bấm vào đây để cấu hình một nhà cung cấp hội thảo âm thanh bên thứ ba.

 2. Trên cấu hình trang nhà cung cấp hội thảo âm thanh bên thứ ba, bên dưới người dùng nhập và xuất, bấm trình hướng dẫn xuấtvà sau đó làm theo các bước trong trình hướng dẫn xuất người dùng. Khi bạn hoàn tất, bạn sẽ có một tệp liệt kê những người bạn muốn thiết lập cho hội thảo âm thanh.

 3. Gửi tệp mà bạn đã tạo cho nhà cung cấp hội thảo âm thanh bên thứ ba. Họ sẽ thêm hội thảo âm thanh thông tin cho mọi người được liệt kê trong tệp, và sau đó trở lại tệp để bạn.

 4. Kiểm tra lại trả về tệp có thông tin phù hợp trong đó. Chúng tôi đã nghe về phiên bản mà không phải tất cả mọi người được liệt kê trong tệp có thông tin phù hợp.

 5. Trên cấu hình trang nhà cung cấp hội thảo âm thanh bên thứ ba, bên dưới người dùng nhập và xuất, bấm trình hướng dẫn nhậpvà sau đó làm theo các bước trong trình hướng dẫn nhập người dùng

 6. Gửi cho mỗi người mã PIN bạn nhận được từ nhà cung cấp hội thảo âm thanh. Mã PIN có thể được yêu cầu gọi là người tổ chức cuộc gọi hội thảo hoặc đường chỉ dẫn.

  Ghi chú: Khi bạn sử dụng một nhà cung cấp hội thảo âm thanh bên thứ ba, không có một cách để bạn có thể xem hoặc đặt chân thay mặt cho người tổ chức cuộc họp.

Nếu bạn đang ở trong một quốc gia hoặc khu vực nơi Microsoft hội thảo âm thanh không sẵn dùng, chất lượng dịch vụ không tuyệt vời vì vị trí của nó, hoặc bạn có một hợp đồng hiện có với một nhà cung cấp hội thảo âm thanh bên thứ ba, chúng tôi khuyên bạn nên sử dụng âm thanh bên thứ ba cung cấp hội thảo. Nếu không, chúng tôi khuyên bạn nên sử dụng Microsoft là nhà cung cấp hội thảo âm thanh của bạn.

Một người trong tổ chức của bạn chỉ có thể dùng một nhà cung cấp hội thảo âm thanh. Để thay đổi nhà cung cấp hội thảo âm thanh của một người để Microsoft, hãy xem thay đổi người dùng từ một bên thứ ba ACP đến Microsoft là nhà cung cấp hội thảo âm thanh hoặc Gán Microsoft là nhà cung cấp hội thảo âm thanh.

Chủ đề Liên quan

Thiết lập hội thảo âm thanh cho Skype for Business
thiết lập Skype for Business Online

Ghi chú: Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm Dịch Máy: Bài viết này do một hệ thống máy tính dịch mà không có sự can thiệp của con người. Microsoft cung cấp những bản dịch máy này để giúp người dùng không nói tiếng Anh hiểu nội dung về các sản phẩm, dịch vụ và công nghệ của Microsoft. Do bài viết này được dịch máy nên có thể có các lỗi về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp.

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×