Gán hành động vào một hình ảnh hoặc đối tượng OLE

Quan trọng:  Bài viết này là dịch máy, hãy xem tuyên bố miễn trừ trách nhiệm. Bạn hãy tìm phiên bản tiếng Anh của bài viết này tại đây để tham khảo.

Nếu bạn có một hình ảnh hoặc đối tượng được nhúng trong bản trình bày, bạn có thể đặt một hành động cho nó. Ví dụ về thiết đặt hành động có thể bao gồm: di chuyển đến bản chiếu tiếp theo, di chuyển đến trang chiếu trước đó, đi tới ô cuối cùng trang chiếu hình, và đi đến trang Web hoặc bản trình bày Microsoft Office PowerPoint khác hoặc tệp.

Thêm ảnh và gán một hành động

 1. Trong tab chèn , trong nhóm minh họa , bấm ảnh. Nếu bạn muốn thêm một phần của Smart art, hãy bấm SmartArt

 2. Trong hộp thoại Chèn ảnh , định vị ảnh mà bạn muốn thêm, sau đó bấm chèn.

  Lưu ý: Đồ họa SmartArt, bạn có thể chỉ gán hành động cho văn bản bên trong hình dạng, nhưng không cho các hình dạng riêng lẻ trong đồ họa SmartArt.

 3. Bấm vào ảnh bạn đã thêm vào, sau đó trên các tab chèn , trong nhóm nối kết , bấm hành động.

 4. Trong hộp thoại Thiết đặt Hành động, hãy thực hiện một trong những thao tác sau:

  • Để chọn hành vi của ảnh khi bạn bấm vào nó trong dạng xem chiếu hình, hãy bấm vào tab Bấm chuột .

  • Để chọn hành vi của ảnh khi bạn di chuyển con trỏ qua đó trong dạng xem chiếu hình, hãy bấm vào tab Di chuột qua .

 5. Để chọn hành động sẽ xảy ra khi bạn bấm hoặc di chuyển con trỏ trên hình ảnh, hãy thực hiện một trong các thao tác sau:

  • Để dùng hình dạng mà không có hành động tương ứng, hãy bấm Không.

  • Để tạo siêu kết nối, hãy bấm Siêu kết nối đến, rồi chọn đích đến (ví dụ: bản chiếu tiếp theo, bản chiếu trước đó, bản chiếu cuối cùng hay bản trình bày PowerPoint khác) mà bạn muốn hành động siêu kết nối đi đến.

  • Để nối kết đến một tệp do một chương trình khác tạo ra, chẳng hạn như tệp Microsoft Office Word hoặc Microsoft Office Excel, trong danh sách Siêu kết nối đến, hãy bấm vào Tệp Khác.

  • Để chạy chương trình, hãy bấm Chạy chương trình, bấm Duyệt, rồi định vị chương trình mà bạn muốn chạy.

  • Để chạy macro, hãy bấm Chạy macro, rồi chọn macro mà bạn muốn chạy.

  • Nếu bạn muốn ảnh hoặc clip art để thực hiện một hành động khác với những gì được liệt kê, hãy bấm đối tượng hành động, sau đó chọn hành động mà bạn muốn thực hiện.

   Lưu ý: Thiết đặt Hành động của đối tượng chỉ sẵn dùng khi bản trình bày của bạn chứa đối tượng OLE.OLE

  • Để phát âm thanh, hãy chọn hộp kiểm Phát âm thanh, rồi chọn âm thanh mà bạn muốn phát.

Gán hành động vào một đối tượng OLE

Để thiết lập đối tượng OLE chạy trong khi trình bày, hãy làm như sau:

 1. Trên trang chiếu, chọn biểu tượng hoặc nối kết đến đối tượng OLE mà bạn muốn mở. Để biết thông tin về việc nhúng đối tượng trong một trang chiếu, hãy xem nối kết hoặc nhúng một bản chiếu PowerPoint.

 2. Trên các tab chèn , trong nhóm nối kết , hãy bấm hành động.
  Trên tab Chèn, trong nhóm Nối kết, hãy bấm Hành động.

 3. Trong hộp thoại Thiết đặt Hành động, hãy thực hiện một trong những thao tác sau đây:

  • Để bấm vào biểu tượng hoặc nối kết nhúng để mở chương trình, hãy bấm vào tab Bấm Chuột.

  • Để di chuyển con trỏ qua biểu tượng hoặc nối kết nhúng để mở chương trình, hãy bấm vào tab Di Chuột qua.

 4. Trên một trong hai tab, hãy chọn đối tượng hành động, và sau đó trong danh sách, bấm vào những gì bạn muốn xảy ra. Ví dụ, để hiển thị một trang tính Excel, hãy bấm mở, nhưng nếu bạn muốn thay đổi hoặc làm việc trên các trang tính trong khi trình bày, hãy bấm sửa.

Lưu ý: Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm Dịch Máy: Bài viết này do một hệ thống máy tính dịch mà không có sự can thiệp của con người. Microsoft cung cấp những bản dịch máy này để giúp người dùng không nói tiếng Anh hiểu nội dung về các sản phẩm, dịch vụ và công nghệ của Microsoft. Do bài viết này được dịch máy nên có thể có các lỗi về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp.

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×