Gán giấy phép cho người dùng trong Office 365 dành cho doanh nghiệp

 1. Trong Trung tâm quản trị Office 365, đi tới trang Bấm vào đây để đi đến trang Người dùng hiện hoạt. .

 2. Chọn hộp cạnh tên người dùng bạn muốn gán giấy phép.

 3. Ở bên phải, trong hàng Giấy phép sản phẩm, chọn Chỉnh sửa.

 4. Trong ngăn Giấy phép sản phẩm, chuyển nút bật tắt sang vị trí Bật với giấy phép bạn muốn gán cho người dùng này.

  Theo mặc định, mọi dịch vụ được liên kết với giấy phép đó đều sẽ được tự động gán cho người dùng đó. Để giới hạn các dịch vụ khả dụng với người dùng, hãy chuyển nút bật tắt sang vị trí Tắt với những dịch vụ bạn không muốn cho người dùng đó sử dụng.

 5. Ở cuối ngăn Giấy phép sản phẩm, chọn Lưu > Đóng > Đóng.

Ngăn giấy phép sản phẩm đang hiển thị giấy phép mà người dùng sở hữu.
Ngăn Giấy phép sản phẩm đang hiển thị các giấy phép mà người dùng sở hữu.

Ngăn Giấy phép sản phẩm hiển thị các giấy phép của người dùng đó.

 1. Trong Trung tâm quản trị Office 365, đi tới trang Bấm vào đây để đi đến trang Người dùng hiện hoạt. .

 2. Chọn hộp cạnh những tên người dùng bạn muốn gán giấy phép.

 3. Trong ngăn Hành động hàng loạt, chọn Chỉnh sửa giấy phép sản phẩm.

 4. Trong ngăn Gán sản phẩm, chọn Thêm vào gán giấy phép sản phẩm hiện có > Tiếp theo.

 5. Chuyển nút bật tắt sang vị trí Bật với giấy phép bạn muốn gán cho những người dùng đã chọn.

  Theo mặc định, mọi dịch vụ được liên kết với giấy phép đó đều sẽ được tự động gán cho người dùng đó. Để giới hạn các dịch vụ khả dụng với người dùng, hãy chuyển nút bật tắt sang vị trí Tắt với những dịch vụ bạn không muốn cho người dùng đó sử dụng.

 6. Ở cuối ngăn Thêm vào sản phẩm hiện có, chọn Thêm > Đóng > Đóng.

Ngăn giấy phép sản phẩm đang hiển thị giấy phép mà người dùng sở hữu.
Ngăn Giấy phép sản phẩm đang hiển thị các giấy phép mà những người dùng đó sở hữu.

Ngăn Giấy phép sản phẩm hiển thị các giấy phép của những người dùng đó.

Nếu bạn có nhiều đăng ký, đồng thời, bạn có người dùng đã sở hữu giấy phép cho một đăng ký nhưng bạn muốn di chuyển họ sang một đăng ký khác thì bạn có thể thay thế giấy phép hiện có của họ bằng một giấy phép khác.

 1. Trong Trung tâm quản trị, đi tới trang Người dùng hiện hoạt hoặc chọn Người dùng > Người dùng hiện hoạt.

  Nếu bạn đang sử dụng Office 365 Germany, hãy đi đến trang Người dùng hiện hoạt này.

  Nếu bạn đang sử dụng Office 365 được 21Vianet vận hành, hãy đi đến trang Người dùng hiện hoạt này.

 2. Chọn các hộp cạnh tên người dùng bạn muốn thay thế giấy phép hiện có.

 3. Trong ngăn Hành động hàng loạt, chọn Chỉnh sửa giấy phép sản phẩm.

 4. Trong ngăn Gán sản phẩm, chọn Thay thế gán giấy phép sản phẩm hiện có > Tiếp theo.

 5. Chuyển nút bật tắt sang vị trí Bật với giấy phép bạn muốn gán cho những người dùng này.

  Để giới hạn các dịch vụ khả dụng với người dùng, hãy chuyển nút bật tắt sang vị trí Tắt với những dịch vụ bạn không muốn cho người dùng đó sử dụng. Mọi hoạt động gán giấy phép trước đó cho những người dùng được chọn sẽ bị loại bỏ.

 6. Ở cuối ngăn Thay thế sản phẩm hiện có, chọn Thay thế > Đóng > Đóng.

Tùy chọn thay thế hoạt động gán giấy phép sản phẩm hiện có trong ngăn gán sản phẩm.
Tùy chọn "Thay thế hoạt động gán giấy phép sản phẩm hiện có" trong ngăn Gán sản phẩm.

Tùy chọn "Thay thế hoạt động gán giấy phép sản phẩm hiện có" trong ngăn Gán sản phẩm.

Những điều bạn cần biết về việc gán giấy phép cho người dùng trong Office 365 dành cho doanh nghiệp

Các bài viết về việc quản lý giấy phép cho Office 365 dành cho doanh nghiệp

Các bài viết về việc quản lý giấy phép cho Office 365 dành cho doanh nghiệp

Bạn đang tìm kiếm mục Chia sẻ đăng ký Office 365 Home với tối đa bốn người?

Bạn đang tìm kiếm mục Chia sẻ đăng ký Office 365 Home với tối đa bốn người?

Bạn vẫn cần trợ giúp?

Nhận trợ giúp từ các diễn đàn cộng đồng Office 365 Người quản trị: Đăng nhập và tạo một yêu cầu dịch vụ Người quản trị: Gọi bộ phận Hỗ trợ

Nếu bạn đang sử dụng Office 365 được 21Vianet vận hành ở Trung Quốc, vui lòng liên hệ với nhóm hỗ trợ 21Vianet.

Xem thêm

Hủy bỏ Office 365 dành cho doanh nghiệp

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×