FIXED (Hàm FIXED)

Quan trọng:  Bài viết này là dịch máy, hãy xem tuyên bố miễn trừ trách nhiệm. Bạn hãy tìm phiên bản tiếng Anh của bài viết này tại đây để tham khảo.

Làm tròn số tới số vị trí thập phân đã xác định, định dạng số theo định dạng thập phân sử dụng dấu chấm và dấu phẩy và trả về kết quả dạng văn bản.

Cú pháp

Cố định (số,số thập phân,no_commas)

Số    là số mà bạn muốn làm tròn và chuyển đổi thành văn bản.

Số thập phân    là số chữ số ở bên phải của dấu thập phân.

No_commas    là một giá trị lô-gic đó, nếu đúng, ngăn cố định bao gồm dấu phẩy trong văn bản trả về.

Ghi chú

  • Nếu đối số thập phân là số âm, thì số đó được làm tròn sang bên trái của dấu thập phân.

  • Nếu bạn bỏ qua số thập phân, thiết đặt bản địa hệ thống của bạn sẽ được dùng để xác định số lượng vị trí thập phân.

  • Nếu no_commas là FALSE hoặc được bỏ qua, thì văn bản trả về sẽ có các dấu phẩy như bình thường.

Ví dụ

Công thức

Mô tả (Kết quả)

= FIXED(1234.567, 1)

Làm tròn số 1 số đầu tiên ở bên phải của dấu thập phân (1,234.6)

= FIXED(1234.567,-1)

Làm tròn số 1 số đầu tiên ở bên trái của dấu thập phân (1.230)

= FIXED(-1234.567,-1, TRUE)

Làm tròn số 1 chữ số thứ hai ở bên trái của dấu thập phân, mà không có dấu phẩy (-1230)

=FIXED(44.332)

Làm tròn các thứ ba số 2 chữ số ở bên phải của dấu thập phân (44.33)

Lưu ý: Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm Dịch Máy: Bài viết này do một hệ thống máy tính dịch mà không có sự can thiệp của con người. Microsoft cung cấp những bản dịch máy này để giúp người dùng không nói tiếng Anh hiểu nội dung về các sản phẩm, dịch vụ và công nghệ của Microsoft. Do bài viết này được dịch máy nên có thể có các lỗi về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp.

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×