FACT (Hàm FACT)

Quan trọng:  Bài viết này là dịch máy, hãy xem tuyên bố miễn trừ trách nhiệm. Bạn hãy tìm phiên bản tiếng Anh của bài viết này tại đây để tham khảo.

Giả sử bạn có sáu chuông, mỗi với tông khác nhau, và bạn muốn tìm số chuỗi duy nhất trong đó mỗi bell có thể được rung một lần. Trong ví dụ này, bạn tính toán giai thừa của sáu. Nói chung, hãy dùng một giai thừa để đếm số lượng các cách mà một nhóm riêng biệt mục có thể được sắp xếp (còn được gọi là hoán vị). Để tính giai thừa của một số, hãy dùng hàm FACT.

Bài viết này mô tả cú pháp công thức và cách sử dụng hàm FACT trong Microsoft Excel.

Mô tả

Trả về giai thừa của một số. Giai thừa của một số bằng 1*2*3*...* số.

Cú pháp

FACT(number)

Cú pháp hàm FACT có các đối số sau đây:

  • Number    Bắt buộc. Số không âm mà bạn muốn tìm giai thừa của nó. Nếu number không phải là số nguyên thì nó bị cắt cụt.

Ví dụ

Sao chép dữ liệu ví dụ trong bảng sau đây và dán vào ô A1 của một bảng tính Excel mới. Để công thức hiển thị kết quả, hãy chọn chúng, nhấn F2 và sau đó nhấn Enter. Nếu cần, bạn có thể điều chỉnh độ rộng cột để xem tất cả dữ liệu.

Công thức

Mô tả

Kết quả

=FACT(5)

Giai thừa của 5, hay 1*2*3*4*5

120

=FACT(1.9)

Giai thừa của số nguyên của 1,9

1

=FACT(0)

Giai thừa của 0

1

=FACT(-1)

Giai thừa của số âm trả về giá trị lỗi

#NUM!

=FACT(1)

Giai thừa của 1

1

Lưu ý: Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm Dịch Máy: Bài viết này do một hệ thống máy tính dịch mà không có sự can thiệp của con người. Microsoft cung cấp những bản dịch máy này để giúp người dùng không nói tiếng Anh hiểu nội dung về các sản phẩm, dịch vụ và công nghệ của Microsoft. Do bài viết này được dịch máy nên có thể có các lỗi về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp.

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×