Excel khảo sát tìm thấy

Quan trọng:  Bài viết này là dịch máy, hãy xem tuyên bố miễn trừ trách nhiệm. Bạn hãy tìm phiên bản tiếng Anh của bài viết này tại đây để tham khảo.

Thanh tra tài liệu tìm thấy ẩn Excel khảo sát câu hỏi trong bảng tính của bạn. Những đã được nhập vào trong Excel Online và lưu với bảng tính, nhưng họ không phải là có thể nhìn thấy có.

Sự cố

Thanh tra tài liệu không thể loại bỏ các câu hỏi khảo sát cho bạn bởi vì nó không thể truy cập chúng trong Excel 2013.

Giải pháp được đề xuất

Bạn cần phải mở bảng tính trong Excel Online để xem hoặc loại bỏ các câu hỏi khảo sát.

  1. Với bảng tính mở trong Excel Online, nhấp vào Chỉnh sửa bảng tính > chỉnh sửa trong Excel trực tuyến.

  2. Nhấp vào trang chủ > cuộc khảo sát.

    • Để xem các cuộc khảo sát, hãy nhấp vào Xem khảo sát.

    • Để loại bỏ các cuộc khảo sát, nhấp vào Xóa khảo sát.

  3. Để trở về các ứng dụng máy tính để bàn Excel, bấm vào mở trong Excel.

  4. Nếu bạn đã xoá cuộc khảo sát, chạy các thanh tra tài liệu một lần nữa để xác minh các vấn đề được giải quyết.

Thông tin thêm về cuộc điều tra

Để biết thêm chi tiết về cuộc điều tra Excel, xem cuộc điều tra trong Excel, lưu trữ trực tuyến.

Ghi chú: Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm Dịch Máy: Bài viết này do một hệ thống máy tính dịch mà không có sự can thiệp của con người. Microsoft cung cấp những bản dịch máy này để giúp người dùng không nói tiếng Anh hiểu nội dung về các sản phẩm, dịch vụ và công nghệ của Microsoft. Do bài viết này được dịch máy nên có thể có các lỗi về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp.

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×