Excel dán đặc biệt như các tệp PDF vào Word/PowerPoint định dạng các vấn đề

Quan trọng:  Bài viết này là dịch máy, hãy xem tuyên bố miễn trừ trách nhiệm. Bạn hãy tìm phiên bản tiếng Anh của bài viết này tại đây để tham khảo.

Một số khách hàng đã có vấn đề khi sao chép dữ liệu từ Excel cho Mac vào Word và PowerPoint bằng cách dùng phương pháp dán đặc biệt để dán dưới dạng PDF. Cụ thể, văn bản có thể được cắt hoặc mất định dạng. Đây là đáng chú ý đặc biệt là nếu kích cỡ phông của văn bản lớn hơn 12 và văn bản được căn phải. Nhóm kỹ thuật của Excel được biết về vấn đề và đã nộp một lỗi cho nó trong tồn đọng của họ.

Giải pháp thay thế có thể xảy ra

Sau đây là một số có thể có giải pháp thay thế cho vấn đề này:

  • Dán đặc biệt > định dạng PNG thay vì PDF.

  • Chọn một cột khác ngoài nội dung mà bạn muốn sao chép, sau đó sao chép/dán.

  • Đối với Word, bằng cách dùng tùy chọn dán (Lệnh + V) mặc định sẽ chuyển vùng chọn vào bảng Word. Bảng có thể cần phải được đổi kích cỡ, nhưng tất cả nội dung được dán sẽ có sẵn một luôn dễ đọc hơn.

Ghi chú: Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm Dịch Máy: Bài viết này do một hệ thống máy tính dịch mà không có sự can thiệp của con người. Microsoft cung cấp những bản dịch máy này để giúp người dùng không nói tiếng Anh hiểu nội dung về các sản phẩm, dịch vụ và công nghệ của Microsoft. Do bài viết này được dịch máy nên có thể có các lỗi về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp.

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×