Excel cho điện thoại Android: Mẹo hoạt hình

Quan trọng:  Bài viết này là dịch máy, hãy xem tuyên bố miễn trừ trách nhiệm. Bạn hãy tìm phiên bản tiếng Anh của bài viết này tại đây để tham khảo.

Excel cho điện thoại Android là bản tải xuống miễn phí từ Google Play. Sau khi bạn cài đặt ứng dụng đó, hãy làm theo hướng dẫn hoạt hình này để tìm hiểu một số mẹo nhanh.

Nhập văn bản trong Excel

Gõ nhẹ vào ô, nhập 1.000.000, gõ nhẹ nút dấu kiểm màu xanh lục

Gõ nhẹ vào thanh công thức, nhập văn bản, rồi gõ nhẹ vào dấu kiểm. Mẹo: Bạn cũng có thể gõ đúp vào một ô để bắt đầu nhập.

Nhập công thức

Gõ nhẹ vào ô, nút fx, SUM; kéo để chọn hai ô, gõ nhẹ nút dấu kiểm màu xanh lục

Gõ nhẹ vào nút fx để bắt đầu công thức. Bạn sẽ thấy thư viện hàm của Excel. Gõ nhẹ vào một hàm, rồi hoàn tất phần còn lại của công thức.

Xóa ô

Gõ nhẹ, ô, gõ nhẹ Xóa

Gõ nhẹ vào một ô, sau đó gõ nhẹ vào Xóa.

Di chuyển cột

Gõ nhẹ và giữ tiêu đề của cột A, kéo cột sang vị trí mới

Gõ nhẹ vào một tiêu đề cột. Gõ nhẹ vào đó lần nữa và giữ, sau đó kéo đến vị trí mới

Ngoài ra

Chúng tôi có ba hướng dẫn hoạt hình khác dành cho điện thoại Android của bạn:

Ghi chú: Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm Dịch Máy: Bài viết này do một hệ thống máy tính dịch mà không có sự can thiệp của con người. Microsoft cung cấp những bản dịch máy này để giúp người dùng không nói tiếng Anh hiểu nội dung về các sản phẩm, dịch vụ và công nghệ của Microsoft. Do bài viết này được dịch máy nên có thể có các lỗi về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp.

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×