Email và lịch khi đang di chuyển (Outlook)

Trung tâm Đào tạo Office > đào tạo Office 365 dựa trên kịch bản

Số 1

Xem email và lịch của bạn

Số 2

Cá nhân hoá email và lịch của bạn

Số 3

Tìm hoặc thêm liên hệ

Số 4

Lên lịch cuộc họp

Số 5

Giao nhiệm vụ cho chính bạn hoặc người khác

"Tôi giữ liên lạc với mọi người và kiểm soát mọi thứ trên tất cả thiết bị của tôi!"

Tải xuống bộ trang chiếu: Đào tạo: Email và lịch khi bạn đang di chuyển

Với Office 365, bạn có thể truy nhập email và lịch của mình trong khi di chuyển

Với Outlook và Outlook Web App, bạn có thể nhận được các cuộc họp của bạn, thông tin liên hệ, danh sách cần làm và email trên nhiều thiết bị, nhờ đó bạn có thể dọn dẹp hộp thư đến của mình hoặc xử lý các vấn đề khẩn cấp ngay cả khi bạn không ở tại bàn làm việc.

 1. Xem email và lịch của bạn    

  Sử dụng máy tính, điện thoại hoặc máy tính bảng để truy nhập email và lịch của bạn.

 2. Cá nhân hóa email và lịch của bạn    

  Làm cho email và lịch phù hợp với bạn bằng cách thay đổi giao diện, thiết lập chữ ký tự động hoặc thiết đặt trả lời tự động khi bạn vắng mặt.

 3. Tìm hoặc thêm liên hệ    

  Tìm những người trong tổ chức của bạn hoặc thêm liên hệ mới mà bạn có thể truy nhập trên tất cả các thiết bị của bạn.

 4. Lên lịch cuộc họp    

  Sử dụng lịch của bạn để thiết lập một cuộc họp với người khác hoặc cuộc hẹn chỉ dành cho bạn.

 5. Giao nhiệm vụ cho chính bạn hoặc người khác    

  Tạo danh sách việc cần làm cho chính bạn hoặc phân công nhiệm vụ cho người khác.


Bạn cần đăng ký Office 365? Xem Office 365 dành cho doanh nghiệp – Trợ giúp người quản trị

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×