Email tự động nối kết đến bản ghi Business Contact Manager

Lưu ý:  Chúng tôi muốn cung cấp cho bạn nội dung trợ giúp mới nhất ở chính ngôn ngữ của bạn, nhanh nhất có thể. Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Vui lòng cho chúng tôi biết ở cuối trang này rằng thông tin có hữu ích với bạn không? Dưới đây là bài viết bằng Tiếng Anh để bạn tham khảo dễ hơn.

Bằng cách dùng Business Contact Manager cho Outlook, bạn có thể chọn nối kết tất cả các thông điệp email từ hoặc một Tài khoản hoặc Liên hệ Công việc lịch sử liên lạc của một bản ghi. Bạn cũng có thể nối kết tất cả các thông điệp email với một cụ thể phải chịu phí một Dự án Kinh doanh.

Lưu ý: Phần đính kèm không được nối kết với bản ghi.

Bạn có thể sử dụng hộp thoại này để chọn địa chỉ email trong thông điệp email mở hoặc chọn một dự án kinh doanh. Để biết thông tin về cách thêm một địa chỉ email, hãy xem quy trình, để cho phép email tự động nối kết, trong bài viết về email tự động nối kết trong Business Contact Manager .

Tab địa chỉ email

Địa chỉ email trong thông điệp email hiện tại được liệt kê trên tab này, với chi tiết, bao gồm các biệt danh, công ty liên kết hoặc tên tài khoản và loại bản ghi, chẳng hạn như tài khoản hoặc liên hệ công việc.

Nối kết     Chọn các địa chỉ email bạn muốn nối kết tự động vào lịch sử giao tiếp của bản ghi của bạn.

Chọn tất cả      Bấm nút này để chọn tất cả các địa chỉ email trong danh sách.

Xóa tất cả      Bấm nút này để xóa tất cả các hộp kiểm và dừng nối kết thông điệp email.

Lưu ý: Tính năng tự động nối kết email tự động tạo bản ghi liên hệ công việc từ bất kỳ địa chỉ email không đã nối kết với bản ghi tài khoản hoặc liên hệ công việc.

Tab dự án Business Contact Manager

Chủ đề    Văn bản từ dòng chủ đề của thông điệp email đã chọn được hiển thị ở đây.

Trên tab Dự án Business Contact Manager , hãy bấm vào tiêu đề Tên dự án để sắp xếp danh sách theo tên dự án. Nếu bất kỳ tài khoản hoặc liên hệ công việc liệt kê trong thông điệp email mở được đã nối kết với một hoặc nhiều liên hệ công việc, các liên hệ công việc xuất hiện trên tab này.

Lưu ý: Để truy nhập biểu mẫu này khỏi hộp thư đến Outlook, chọn thư, sau đó, trên thanh công cụ Business Contact Manager , bấm tự động nối kết email. Để truy nhập biểu mẫu này từ thông điệp email mở, trên ruy-băng, trong nhóm Business Contact Manager , hãy bấm tự động nối kết E-mail.

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×