Email tài khoản nào Outlook nhóm hỗ trợ di động?

Quan trọng:  Bài viết này là dịch máy, hãy xem tuyên bố miễn trừ trách nhiệm. Bạn hãy tìm phiên bản tiếng Anh của bài viết này tại đây để tham khảo.

Có hỗ trợ

Không hỗ trợ

Office 365 cơ quan hoặc trường học

Bất kỳ tài khoản POP hoặc IMAP chẳng hạn như, Outlook.com, Gmail, Yahoo!

Office 365 Gói thuê bao Enterprise E1 – E5 (bao gồm A2 – A4 tương ứng và G1 – G4 kế hoạch cho học thuật và Government khách hàng, tương ứng), Office 365 Business Essentials và Business Premium gói, Office 365 gói Small Business, Small Business Premium và Business Premium và Office 365 Kiosk lập kế hoạch.

Tài khoản Exchange không liên kết với một gói Office 365

Ghi chú: Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm Dịch Máy: Bài viết này do một hệ thống máy tính dịch mà không có sự can thiệp của con người. Microsoft cung cấp những bản dịch máy này để giúp người dùng không nói tiếng Anh hiểu nội dung về các sản phẩm, dịch vụ và công nghệ của Microsoft. Do bài viết này được dịch máy nên có thể có các lỗi về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp.

Xem Thêm

Ứng dụng Outlook Groups cho thiết bị di động

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×