Email hoặc sao chép nối kết của một tệp thư viện, danh sách, hoặc mục danh sách

Quan trọng:  Bài viết này là dịch máy, hãy xem tuyên bố miễn trừ trách nhiệm. Bạn hãy tìm phiên bản tiếng Anh của bài viết này tại đây để tham khảo.

Khi bạn làm việc với tệp thư viện, danh sách và mục danh sách, bạn có thể muốn sử dụng nối kết (hoặc URL) cho tệp, danh sách hoặc mục. Ví dụ, một đồng nghiệp có thể yêu cầu bạn email nối kết đến một thư viện tài liệu để họ có thể nhanh chóng đọc nó, bạn có thể muốn lưu một nối kết đến một mục danh sách có chứa các thông tin hữu ích cho bạn, hoặc bạn muốn nhập URL vào hộp văn bản trong khi sửa trang.

Khi liên lạc qua email, nối kết đến một tệp hiệu quả hơn để sử dụng hơn một phần đính kèm email. Không chỉ nó giúp bạn đảm bảo rằng bản sao mới nhất của tệp được truy nhập, nhưng nó cũng giúp giảm mạng lưu lượng và email dung lượng lưu trữ.

Bạn muốn làm gì?

Email nối kết của một tệp thư viện hoặc danh sách

Sao chép nối kết của một thư viện tệp hoặc mục danh sách

Email nối kết của một tệp thư viện hoặc danh sách

 1. Dẫn hướng đến trang chứa thư viện hoặc danh sách mà bạn muốn email nối kết.

 2. Bấm vào tên của thư viện hoặc danh sách trên khởi động nhanh, hoặc bấm Hành động trang, hãy bấm Xem tất cả nội dung trang, và sau đó trong thư viện thích hợp hoặc danh sách phần, bấm vào tên của thư viện hoặc danh sách.

 3. Ghi chú: Một trang web có thể được sửa đổi đáng kể về diện mạo và dẫn hướng. Nếu bạn không thể tìm thấy một tùy chọn, chẳng hạn như một lệnh, nút hoặc nối kết, hãy liên hệ với người quản trị của bạn.

 4. Hãy thực hiện một trong những thao tác sau:

  • Đối với một thư viện, hãy làm như sau:

   1. Chọn tệp thư viện.

   2. Trong ruy-băng thư viện, bấm vào tab tài liệu , sau đó trong nhóm chia sẻ & theo dõi , bấm Email một nối kết.

  • Để có danh sách, hãy làm như sau:

   • Trong ruy-băng danh sách, bấm tab danh sách , sau đó trong nhóm chia sẻ & theo dõi , bấm Email một nối kết.

    Ghi chú: Nếu bạn đang làm việc trong một danh sách, bạn sẽ không cần phải chọn một mục vì nối kết được tạo ra cho toàn bộ danh sách.

Trong thông điệp email, nhập tên người dùng hoặc phân phối danh sách, sau đó gửi thư.

Đầu trang

Sao chép nối kết của một tệp thư viện hoặc mục danh sách

 1. Dẫn hướng đến trang chứa thư viện hoặc danh sách mà bạn muốn sao chép nối kết.

 2. Bấm vào tên của thư viện hoặc danh sách trên khởi động nhanh, hoặc bấm Hành động trang, hãy bấm Xem tất cả nội dung trang, và sau đó trong thư viện thích hợp hoặc danh sách phần, bấm vào tên của thư viện hoặc danh sách.

 3. Ghi chú: Một trang web có thể được sửa đổi đáng kể về diện mạo và dẫn hướng. Nếu bạn không thể tìm thấy một tùy chọn, chẳng hạn như một lệnh, nút hoặc nối kết, hãy liên hệ với người quản trị của bạn.

 4. Chọn thư viện tệp hoặc mục danh sách.

 5. Bấm chuột phải vào tên tệp hoặc mục tiêu đề, sau đó bấm Sao chép lối tắt.

Đầu trang

Ghi chú: Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm Dịch Máy: Bài viết này do một hệ thống máy tính dịch mà không có sự can thiệp của con người. Microsoft cung cấp những bản dịch máy này để giúp người dùng không nói tiếng Anh hiểu nội dung về các sản phẩm, dịch vụ và công nghệ của Microsoft. Do bài viết này được dịch máy nên có thể có các lỗi về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp.

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×