EXPONDIST (Hàm EXPONDIST)

Quan trọng:  Bài viết này là dịch máy, hãy xem tuyên bố miễn trừ trách nhiệm. Bạn hãy tìm phiên bản tiếng Anh của bài viết này tại đây để tham khảo.

Trả về phân bố hàm mũ. Dùng hàm EXPONDIST để làm mẫu thời gian giữa các sự kiện, chẳng hạn như máy rút tiền tự động cần bao nhiêu thời gian để giao tiền mặt. Ví dụ, bạn có thể dùng hàm EXPONDIST để xác định xác suất quá trình này diễn ra trong nhiều nhất là 1 phút.

Cú pháp

Hàm EXPONDIST (xlambda,lũy tích)

X    là giá trị của hàm.

Lambda    là giá trị tham số.

Tích lũy    là một giá trị lô-gic cho biết biểu mẫu của các chức năng hàm mũ để cung cấp. Nếu lũy tích là TRUE, hàm EXPONDIST trả về hàm phân bố lũy tích; Nếu sai, nó trả về hàm mật độ xác suất.

Chú thích

  • Nếu x hoặc lambda không phải dạng số, hàm EXPONDIST trả về giá trị lỗi #VALUE! .

  • Nếu x < 0, hàm EXPONDIST trả về giá trị lỗi #NUM! .

  • Nếu lambda ≤ 0, hàm EXPONDIST trả về giá trị lỗi #NUM! .

  • Phương trình cho hàm mật độ xác suất là:

    Phương trình

  • Phương trình cho hàm phân bố lũy tích là:

    Phương trình

Ví dụ 1

Công thức

Mô tả (Kết quả)

=EXPONDIST(0,2,10,FALSE)

Hàm phân bố hàm mũ xác suất (1.353353)

Ví dụ 2

X

Lambda

Công thức

Mô tả (Kết quả)

0,2

10

=EXPONDIST([X],[lambda],True)

Hàm phân bố hàm mũ lũy tích (0.864665)

Lưu ý: Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm Dịch Máy: Bài viết này do một hệ thống máy tính dịch mà không có sự can thiệp của con người. Microsoft cung cấp những bản dịch máy này để giúp người dùng không nói tiếng Anh hiểu nội dung về các sản phẩm, dịch vụ và công nghệ của Microsoft. Do bài viết này được dịch máy nên có thể có các lỗi về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp.

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×