EVEN (Hàm EVEN)

Quan trọng:  Bài viết này là dịch máy, hãy xem tuyên bố miễn trừ trách nhiệm. Bạn hãy tìm phiên bản tiếng Anh của bài viết này tại đây để tham khảo.

Trả về số được làm tròn lên đến số nguyên chẵn gần nhất. Bạn có thể dùng hàm này để xử lý các mục tồn tại ở dạng cặp. Ví dụ, thùng đóng gói chấp nhận các hàng có một hoặc hai mục. Thùng này đầy khi số mục, được làm tròn đến cặp gần nhất, khớp với dung lượng của thùng.

Cú pháp

Thậm chí (số)

Số    là giá trị để làm tròn.

Chú thích

  • Nếu number không phải dạng số, hàm EVEN trả về giá trị lỗi #VALUE! .

  • Không xét đến dấu của đối số number, giá trị được làm tròn lên khi được điều chỉnh ra xa số không. Nếu number là số nguyên chẵn, thì không làm tròn.

Ví dụ

Công thức

Mô tả (Kết quả)

=EVEN(1.5)

Làm tròn 1,5 lên đến gần nhất số nguyên chẵn (2)

=EVEN(3)

Làm tròn 3 lên đến gần nhất số nguyên chẵn (4)

=EVEN(2)

Làm tròn 2 lên đến gần nhất số nguyên chẵn (2)

=EVEN(-1)

Làm tròn -1 gần nhất lên đến số nguyên chẵn (-2)

Lưu ý: Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm Dịch Máy: Bài viết này do một hệ thống máy tính dịch mà không có sự can thiệp của con người. Microsoft cung cấp những bản dịch máy này để giúp người dùng không nói tiếng Anh hiểu nội dung về các sản phẩm, dịch vụ và công nghệ của Microsoft. Do bài viết này được dịch máy nên có thể có các lỗi về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp.

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×