Duy trì website hiện tại của bạn khi thêm tên miền của bạn vào Office 365

Để thêm tên miền riêng, như fourthcoffee.com, vào Office 365, bạn hãy làm theo các bước trong trình hướng dẫn thiết lập tên miền.

Nếu bạn đã có website sử dụng tên miền mà bạn đang thêm vào, chẳng hạn như www.fourthcoffee.com, hãy bảo đảm bạn trả lời "Có" khi trình hướng dẫn thiết lập hỏi về website của bạn. Sau đó, trình hướng dẫn sẽ hướng dẫn bạn thiết lập tên miền với bản ghi DNS cho tên miền của bạn, được lưu trữ tại máy chủ DNS hiện tại của bạn.

Nếu bạn không có website, bạn có thể chọn để Office 365 thiết lập và quản lý DNS cho tên miền của bạn.

Quan trọng   Nếu bạn có gói Office 365 Business Essentials, vốn không còn sẵn có để mua, thì bạn có hai tùy chọn để chắc chắn mọi người vẫn có thể truy cập được vào website của bạn sau khi bạn thêm tên miền vào Office 365.

 • Nếu bạn để bản ghi DNS được lưu trữ bên ngoài Office 365, bạn không cần phải thực hiện các bước trong bài viết này. Thiết lập tên miền của bạn theo các bước trong trình hướng dẫn tên miền trong Office 365, chọn tùy chọn để tự mình quản lý DNS cho tên miền.

 • Nếu bạn muốn Office 365 thiết lập các bản ghi DNS cho các dịch vụ của bạn và quản lý DNS của bạn, hãy đọc bài viết này và làm theo các hướng dẫn ở đây.

Nếu bạn có bất kỳ gói Office 365 nào khác, bạn phải thiết lập bản ghi DNS cho các dịch vụ Office 365 tại nơi lưu trữ DNS của bạn.

Để Office 365 quản lý DNS cho tên miền của bạn và chuyển hướng tới website hiện tại của bạn

Đây là một tùy chọn ít phổ biến hơn nếu bạn đã có một website với tên miền của mình. Tùy chọn được khuyến nghị là tiếp tục quản lý DNS cho tên miền của mình tại máy chủ DNS hiện tại của bạn.

Nếu bạn muốn Office 365 quản lý DNS cho tên miền của mình khi bạn đã có sẵn một website với tên miền đó, bạn có thể thiết lập chuyển hướng từ Office 365 tới website hiện tại của bạn. Nếu bạn không thiết đặt chuyển hướng, mọi người sẽ không thể truy cập website của bạn sau khi bạn thêm tên miền của mình vào Office 365 và thay đổi máy chủ tên của tên miền của bạn để trỏ tới máy chủ tên Office 365.

(Tại sao? Vì thiết đặt máy chủ tên thông báo cho trình duyệt web, và các dịch vụ Internet khác, biết nơi để tìm tên miền của bạn. Sau khi bạn thay đổi máy chủ tên cho tên miền của mình thành Office 365, để Office 365 có thể quản lý DNS cho tên miền của bạn, trình duyệt web sẽ tìm kiếm website của bạn tại Office 365. Vì website của bạn được lưu trữ bởi một dịch vụ khác, trang này sẽ không được tìm thấy.)

Thêm tên miền của bạn và thiết lập chuyển hướng đến website của bạn
 1. Trước khi bắt đầu, bạn sẽ cần một địa chỉ IP tĩnh hay FQDN cho website hiện tại của mình. Hãy liên hệ với nhà cung cấp dịch vụ lưu trữ website của bạn để lấy địa chỉ IP hoặc FQDN. (Sử dụng một địa chỉ IP động, chẳng hạn như địa chỉ trả về khi bạn chạy một chương trình như Ping, sẽ không cho phép bạn thiết lập chuyển hướng đáng tin cậy vì địa chỉ IP đó có thể thay đổi bất kỳ lúc nào.)

 2. Thêm tên miền của bạn vào Office 365, làm theo các bước trong trình hướng dẫn thiết lập tên miền.

  Trong trình hướng dẫn, hãy chọn tùy chọn rằng bạn không có website với tên miền của mình. Không được thay đổi các bản ghi máy chủ tên của tên miền của bạn trong trình hướng dẫn thiết lập cho đến khi bạn hoàn tất bước sau đây.

 3. Làm theo các bước này để tạo một bản ghi để chuyển hướng giao thông đến website của bạn, sử dụng địa chỉ IP tĩnh (hoặc FQDN) mà bạn lấy từ nhà cung cấp dịch vụ lưu trữ website hiện tại của mình.

 4. Chúng tôi khuyên bạn cũng nên tạo bản ghi CNAME để bảo đảm rằng khách hàng của bạn sẽ tìm thấy website của bạn cho dù họ có đưa cụm chữ www vào cùng tên miền của bạn hay không. Hãy làm theo các bước này để thêm bản ghi CNAME vào Office 365 trong Office 365.

  Nếu tùy chọn để tạo bản ghi A hoặc bản ghi CNAME không sẵn dùng, hãy xem Không thể cập nhật bản ghi A hoặc bản ghi CNAME?.

 5. Hoàn thành bước cuối cùng của trình hướng dẫn thiết lập tên miền, để thay đổi bản ghi máy chủ tên để trỏ tới máy chủ tên Office 365.

Giờ đây, bạn đã thiết lập tài khoản email và chuyển hướng website, bạn có thể cập nhật bản ghi máy chủ tên miền (NS) của bạn để tên miền trỏ tới Office 365. Bằng cách thiết lập trước địa chỉ email và bản ghi A như mô tả trong phần trước, bạn và những người khác trong tổ chức của bạn sẽ có tài khoản email sử dụng địa chỉ tên miền, và website của bạn vẫn sẵn có tại nhà cung cấp lưu trữ hiện tại sau khi bạn thay đổi bản ghi NS.

Ghi chú   Khi bạn thay đổi bản ghi NS của tên miền như mô tả ở đây, bạn thay đổi đích của dịch vụ tên miền, chẳng hạn như email, để chỉ tới Office 365. Lưu ý—nếu bạn đã sử dụng tên miền cho email bên ngoài Office 365, hãy chắc chắn rằng bạn đã tạo địa chỉ email Office 365 có tên miền đó cho người dùng của bạn (như ben@contoso.com) để họ không mất email khi bạn cập nhật bản ghi NS để chỉ tới Office 365.

Hoàn tất trình hướng dẫn thiết lập: Thay đổi bản ghi máy chủ tên
 1. Đăng nhập vào Office 365 bằng tài khoản công ty hoặc trường học của bạn.

 2. Đi đến trang Quản lý tên miền.

 3. Trên trang Quản lý Tên miền, đối với tên miền mà bạn đang thiết lập, hãy chọn Hoàn tất thiết lập.

 4. Làm theo các bước để cập nhật bản ghi máy chủ tên của bạn để trỏ tới máy chủ tên Office 365.

Sau khi cập nhật bản ghi NS của bạn, email sẽ được định tuyến tới Office 365 nhưng lưu lượng truy cập tới địa chỉ website sử dụng tên miền đó sẽ tiếp tục chuyển đến nhà cung cấp lưu trữ hiện tại của bạn.

Đầu Trang

Bạn vẫn cần trợ giúp?

Get help from the Office 365 community forums Admins: Sign in and create a service request Admins: Call Support

Áp dụng Cho: Office 365 Admin, Office 365 Small Business AdminThông tin này có hữu ích không?

Không

Chúng tôi có thể cải thiện như thế nào?

255 ký tự còn lại

Để bảo vệ sự riêng tư của bạn, vui lòng không đưa thông tin liên hệ trong phản hồi của bạn. Xem xét chính sách về quyền riêng tư.

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Thay đổi ngôn ngữ