Duy trì website hiện tại của bạn khi thêm tên miền của bạn vào Office 365

Để thêm tên miền riêng, chẳng hạn như fourthcoffee.com, vào Office 365, bạn hãy làm theo các bước trong trình hướng dẫn thiết lập tên miền.

Nếu bạn đã có sẵn một website bên ngoài Office 365 mà sử dụng tên miền bạn đang thêm vào, chẳng hạn như www.fourthcoffee.com, hãy chọn Không, tôi có website hiện tại hoặc thích quản lý bản ghi DNS của riêng tôi. Sau đó, trình hướng dẫn sẽ hướng dẫn bạn thiết lập tên miền với bản ghi DNS của tên miền được lưu trữ tại máy chủ DNS hiện tại. Nếu bạn không có website, bạn có thể chọn để cho Office 365 thiết lập và quản lý DNS cho tên miền của bạn thay vào đó.

Vẫn cứ muốn để Office 365 quản lý DNS cho tên miền (không khuyên dùng)? Bạn phải chuyển hướng đến website hiện tại của bạn

Đây không phải là tùy chọn được khuyên dùng nếu bạn đã có website bên ngoài Office 365 mà dùng tên miền của mình (trừ khi bạn đã thiết lập một website bên ngoài bằng một trong những đối tác lưu trữ web của Office 365). Chúng tôi khuyên bạn nên tiếp tục quản lý DNS của tên miền của mình tại máy chủ DNS hiện tại của bạn để giúp ngăn các vấn đề có quyền truy nhập vào website hiện tại khi bạn thiết lập tên miền với Office 365.

Nếu bạn vẫn muốn Office 365 quản lý DNS cho tên miền của mình, bạn có thể thiết lập chuyển hướng từ Office 365 tới website hiện tại. Nếu bạn không thiết lập chuyển hướng bằng một địa chỉ tĩnh cho website của bạn, mọi người sẽ không thể đến được website của bạn sau khi bạn thêm tên miền của mình vào Office 365 và thay đổi máy chủ tên của tên miền để trỏ tới máy chủ tên Office 365.

Tại sao truy nhập vào website của bạn lại bị ảnh hưởng? Vì thiết đặt máy chủ tên sẽ thông báo cho trình duyệt web, và các dịch vụ Internet khác biết nơi để tìm tên miền của bạn. Sau khi bạn thay đổi máy chủ tên của tên miền thành Office 365, để Office 365 có thể quản lý DNS cho tên miền của bạn, trình duyệt web sẽ tìm kiếm website của bạn tại Office 365. Vì website của bạn được lưu trữ bởi một dịch vụ khác, trang này sẽ không được tìm thấy.

Thêm miền của bạn vào Office 365 và thiết lập chuyển hướng tới website của bạn

 1. Trước khi bắt đầu, bạn sẽ cần một địa chỉ IP tĩnh hay FQDN cho website hiện tại của mình. Hãy liên hệ với nhà cung cấp dịch vụ lưu trữ website của bạn để lấy địa chỉ IP hoặc FQDN. (Sử dụng một địa chỉ IP động, chẳng hạn như địa chỉ trả về khi bạn chạy một chương trình như Ping, sẽ không cho phép bạn thiết lập chuyển hướng đáng tin cậy vì địa chỉ IP đó có thể thay đổi bất kỳ lúc nào.)

 2. Thêm tên miền của bạn vào Office 365, làm theo các bước trong trình hướng dẫn thiết lập tên miền.

  Trong trình hướng dẫn, hãy chọn tùy chọn rằng bạn không có website với tên miền của mình. Không được thay đổi các bản ghi máy chủ tên của tên miền của bạn trong trình hướng dẫn thiết lập cho đến khi bạn hoàn tất bước sau đây.

 3. Làm theo các bước này để tạo một bản ghi để chuyển hướng giao thông đến website của bạn, sử dụng địa chỉ IP tĩnh (hoặc FQDN) mà bạn lấy từ nhà cung cấp dịch vụ lưu trữ website hiện tại của mình.

 4. Chúng tôi khuyên bạn cũng nên tạo bản ghi CNAME để bảo đảm rằng khách hàng của bạn sẽ tìm thấy website của bạn cho dù họ có đưa cụm chữ www vào cùng tên miền của bạn hay không. Hãy làm theo các bước này để thêm bản ghi CNAME vào Office 365 trong Office 365.

  Nếu tùy chọn để tạo bản ghi A hoặc bản ghi CNAME không sẵn dùng, hãy xem Không thể cập nhật bản ghi A hoặc bản ghi CNAME?.

 5. Hoàn thành bước cuối cùng của trình hướng dẫn thiết lập tên miền, để thay đổi bản ghi máy chủ tên để trỏ tới máy chủ tên Office 365.

Đầu Trang

Giờ đây, bạn đã thiết lập tài khoản email và chuyển hướng website, bạn có thể cập nhật bản ghi máy chủ tên miền (NS) của bạn để tên miền trỏ tới Office 365. Bằng cách thiết lập trước địa chỉ email và bản ghi A như mô tả trong phần trước, bạn và những người khác trong tổ chức của bạn sẽ có tài khoản email sử dụng địa chỉ tên miền, và website của bạn vẫn sẵn có tại nhà cung cấp lưu trữ hiện tại sau khi bạn thay đổi bản ghi NS.

Lưu ý: Khi bạn thay đổi bản ghi NS của tên miền như mô tả ở đây, bạn thay đổi đích của dịch vụ tên miền, chẳng hạn như email, để chỉ tới Office 365. Lưu ý—nếu bạn đã sử dụng tên miền cho email bên ngoài Office 365, hãy chắc chắn rằng bạn đã tạo địa chỉ email Office 365 có tên miền đó cho người dùng của bạn (như ben@contoso.com) để họ không mất email khi bạn cập nhật bản ghi NS để chỉ tới Office 365.

Hoàn tất trình hướng dẫn thiết lập: Thay đổi bản ghi máy chủ tên

 1. Đăng nhập vào Office 365 bằng tài khoản công ty hoặc trường học của bạn.

 2. Chọn Thiết lập > Miền.

 3. Trên trang Quản lý Tên miền, đối với tên miền mà bạn đang thiết lập, hãy chọn Hoàn tất thiết lập.

 4. Làm theo các bước để cập nhật bản ghi máy chủ tên của bạn để trỏ tới máy chủ tên Office 365.

Sau khi cập nhật bản ghi NS của bạn, email sẽ được định tuyến tới Office 365 nhưng lưu lượng truy cập tới địa chỉ website sử dụng tên miền đó sẽ tiếp tục chuyển đến nhà cung cấp lưu trữ hiện tại của bạn.

Đầu Trang

Bạn vẫn cần trợ giúp?

Nhận trợ giúp từ các diễn đàn cộng đồng Office 365 Người quản trị: Đăng nhập và tạo một yêu cầu dịch vụ Người quản trị: Gọi bộ phận Hỗ trợ

Đầu Trang

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×