Dùng ứng dụng Office cho Mac hiện tại của tôi với Office 365

Gần đây, tổ chức của bạn mới có Office 365 và bạn dùng máy tính Mac hoặc iPad. Không thành vấn đề. Office 365 tương thích với máy Mac và nhiều thiết bị khác, kể cả iPad và iPhone. Ban có thể dùng tất cả các tính năng và dịch vụ trong Office 365, bao gồm Outlook Web App và Lync cho cuộc họp trực tuyến.

Bài viết này giúp bạn thiết lập máy tính Mac hoặc iPad để làm việc với Office 365. Sau một vài cập nhật, bạn sẽ có thể liên lạc và cộng tác với các đồng nghiệp của mình. Và vì Office tương thích với nền hệ thống, cho nên sẽ không thành vấn đề nếu đồng nghiệp của bạn dùng PC hay máy tính Mac.

Để tăng tính di động, bạn có thể dùng Office 365 trên iPhone hoặc iPad.

Ghi chú    Tìm hiểu về cài đặt phiên bản Office mới nhất trên máy Mac.

Bạn muốn làm gì?

Cập nhật ứng dụng Office cho Mac hiện tại của tôi để hoạt động với Office 365

Thiết lập Outlook cho Mac 2011 để hoạt động với Office 365

Tham dự cuộc họp trực tuyến bằng Lync

Chuẩn bị cho cuộc họp trực tuyến đầu tiên của bạn bằng Lync Online

Gia nhập cuộc họp trực tuyến

Yêu cầu hệ thống cho các hệ điều hành dựa trên Mac

Cập nhật ứng dụng Office cho Mac hiện tại của tôi để hoạt động với Office 365

Sau khi bạn đã đăng nhập lần đầu tiên vào Office 365, bạn sẽ muốn chắc chắn rằng ứng dụng Office hiện tại trên máy tính của bạn hoạt động với Office 365. Nếu bạn đang dùng Office cho Mac Home và Business 2011, bạn có thể cập nhật ứng dụng đó để hoạt động với Office 365.

 1. Mở ứng dụng Office (ví dụ: Word cho Mac 2011).

 2. Trên menu Trợ gúp, hãy bấm Kiểm tra cập nhật.

 3. Chọn Tự động.

Thiết lập Outlook cho Mac 2011 để hoạt động với Office 365

 1. Mở Outlook cho Mac 2011.

 2. Trên menu Công cụ, bấm Tài khoản.

  • Nếu đây là tài khoản đầu tiên bạn sẽ tạo trong Outlook cho Mac 2011, bên dưới Thêm tài khoản, hãy bấm Tài khoản Exchange.

  • Nếu bạn đã tạo tài khoản email cho một địa chỉ email khác, thì ở góc dưới bên trái hộp thoại Tài khoản, hãy bấm + để thêm tài khoản, rồi bấm Exchange.

 3. Trên trang Nhập thông tin tài khoản Exchange của bạn, trong hộp Địa chỉ email, hãy nhập ID người dùng đầy đủ của bạn, ví dụ: christopher@contoso.onmicrosoft.com.

 4. Trong hộp Phương thức, hãy bảo đảm chọn Tên người dùng và mật khẩu.

 5. Trong hộp Tên người dùng, hãy nhập lại ID người dùng đầy đủ của bạn, ví dụ: christopher@contoso.onmicrosoft.com.

 6. Nhập mật khẩu của bạn.

 7. Hãy bảo đảm đã chọn Cấu hình tự động, rồi bấm Thêm tài khoản.

  Sau khi bạn bấm Thêm tài khoản, Outlook cho Mac 2011 sẽ thực hiện tìm kiếm trực tuyến để tìm thiết đặt máy chủ email của bạn.

 8. Khi hộp thoại hỏi bạn có muốn cho phép máy chủ cấu hình thiết đặt của bạn hay không, hãy chọn hộp kiểm Luôn sử dụng câu trả lời của tôi cho máy chủ này, rồi bấm Cho phép.

  Sau khi tài khoản mới được tạo, bạn sẽ thấy tài khoản này trong ngăn bên trái hộp thoại Tài khoản.

 9. Đóng hộp thoại Tài khoản.

  Sau khi tài khoản mới được tạo, bạn có thể xem thư của mình bằng cách bấm vào tên tài khoản mới trong ngăn dẫn hướng.

Tham dự cuộc họp trực tuyến bằng Lync

Nếu tổ chức của bạn đang dùng Lync cho Mac 2011 (sẵn dùng mà không mất thêm phí với Office 365), bạn có thể dùng ứng dụng này với tài khoản Office 365 của bạn.

 • Để dùng Lync cho Mac 2011, hãy xem phần Thiết lập Lync cho Mac 2011 cho Office 365. Khi bạn đã hoàn tất việc thiết lập, bạn đã sẵn sàng để chủ trì hoặc tham dự cuộc họp trực tuyến.

 • Nếu tổ chức của bạn không dùng Lync cho Mac 2011, bạn vẫn có thể tham dự cuộc họp trực tuyến bằng Lync Web App.

Lync Web App cung cấp nhiều tính năng có trong Lync cho Mac 2011, bao gồm nhắn tin tức thời (IM) trong toàn bộ cuộc họp, âm thanh trên nền điện thoại, gửi tệp đến những người dự khác và xem màn hình đang được diễn giả chia sẻ.

Ghi chú    Trước khi có thể tham dự cuộc họp trực tuyến, bạn phải nhận được thư mời từ một người đang dùng ứng dụng khách Lync trên PC hoặc máy Mac.

Chuẩn bị cho cuộc họp trực tuyến đầu tiên của bạn bằng Lync Online

 1. Trước khi dùng Lync Web App lần đầu tiên, bạn cần phải cài đặt Silverlight trên máy tính Mac của bạn. Để cài đặt Silverlight, hãy đi đến trang Nhận Microsoft Silverlight và làm theo hướng dẫn.

 2. Sau khi đã cài đặt Silverlight trên máy tính Mac, bạn nên kiểm tra tình trạng sẵn sàng của cuộc họp trực tuyến. Hãy mở email mời họp trực tuyến.

 3. Bấm Cuộc họp trực tuyến đầu tiên? ở phía dưới cùng của thư mời.

 4. Trên trang Cuộc họp trực tuyến đầu tiên? hãy bấm Trạng thái sẵn sàng của cuộc họp, rồi làm theo hướng dẫn.

 5. Nếu bạn được nhắc tải xuống bổ trợ Lync Web App, hãy làm theo hướng dẫn.

Gia nhập cuộc họp trực tuyến

 1. Khi đến giờ họp, hãy mở email mời họp trực tuyến, rồi bấm Gia nhập cuộc họp trực tuyến trong thư mời.

 2. Trong cửa sổ Lync mở ra, hãy bấm vào một trong những nối kết sau đây:

  • Dùng thử Lync Online

  • Gia nhập cuộc họp bằng trình duyệt web của bạn

 3. Lync Web App sẽ hiển thị trong cửa sổ trình duyệt web.

 4. Khi được nhắc, hãy nhập ID người dùng và mật khẩu của bạn.

Yêu cầu hệ thống cho các hệ điều hành dựa trên Mac

Những bảng này liệt kê các ứng dụng, trình duyệt và hệ điều hành dựa trên Mac tương thích với Office 365.

Ứng dụng trên máy tính

Các hệ điều hành được hỗ trợ

Office cho Mac 2011 Gói Dịch vụ 3 trở lên

Mac OS X 10.6 trở lên

Các dịch vụ web

Các hệ điều hành được hỗ trợ

Các trình duyệt được hỗ trợ

Outlook Web App

Mac OS X 10.5 trở lên

Các trình duyệt được hỗ trợ cho Outlook Web App

Office Online

Mac OS X 10.5 trở lên

Safari 5 trở lên

Phiên bản Firefox mới nhất

Phiên bản Chrome mới nhất

Trang nhóm, được hỗ trợ bởi SharePoint Online

Mac OS X 10.5 trở lên

Safari 5 trở lên

Phiên bản Firefox mới nhất

Lync Web App

Mac OS X 10.4.8 trở lên

Safari 5 trở lên

Phiên bản Firefox mới nhất

Lync cho Mac 2011

Mac OS X 10.5.8 trở lên

Safari 5 trở lên

Phiên bản Firefox mới nhất

Đầu Trang

Áp dụng Cho: Office 365 Small Business Admin, Office 365 Admin, Office 365 End UserThông tin này có hữu ích không?

Không

Chúng tôi có thể cải thiện như thế nào?

255 ký tự còn lại

Để bảo vệ sự riêng tư của bạn, vui lòng không đưa thông tin liên hệ trong phản hồi của bạn. Xem xét chính sách về quyền riêng tư.

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Tài nguyên hỗ trợ

Thay đổi ngôn ngữ