Dùng tiêu chí OR để truy vấn dựa trên điều kiện thay thế hoặc trên nhiều điều kiện

Dùng tiêu chí OR để truy vấn dựa trên điều kiện thay thế hoặc trên nhiều điều kiện

Quan trọng:  Bài viết này là dịch máy, hãy xem tuyên bố miễn trừ trách nhiệm. Bạn hãy tìm phiên bản tiếng Anh của bài viết này tại đây để tham khảo.

Để xem thông tin khi hai hoặc nhiều tiêu chí thay thế được thỏa mãn, hãy dùng các hoặc các hàng tiêu chí trong lưới thiết kế truy vấn Access.

Nếu bạn muốn ôn lại, hãy xem áp dụng tiêu chí vào truy vấn.

Ví dụ, nếu doanh nghiệp có khách hàng tại một số quốc gia khác nhau và họ đang có chương trình khuyến mại chỉ riêng cho khách hàng tại Pháp, Vương quốc Anh và Hoa Kỳ. Để có được danh sách khách hàng chỉ từ những quốc gia này, dưới đây là cách bạn có thể dùng hàng OR:

Sử dụng tiêu chí OR trong trình thiết kế và kết quả

  1. Mở bảng mà bạn muốn dùng làm nguồn truy vấn của bạn và trên các tạo tab bấm Thiết kế truy vấn.

  2. Trong Thiết kế Truy vấn, hãy chọn bảng và bấm đúp vào những trường mà bạn muốn hiển thị trong kết quả truy vấn.

  3. Thêm tiêu chí thứ nhất trong hàng Tiêu chí.

    Ghi chú: Dùng cột thích hợp, chúng tôi đã dùng các Quốc gia/vùng trong ví dụ này nhưng nếu bạn muốn xác định những họ cụ thể, bạn có thể thêm các tiêu chí trong các trường Họ .

  4. Thêm tiêu chí thay thế trong hàng or và nếu bạn có nhiều tiêu chí thay thế, hãy dùng các hàng trống bên dưới và bấm Chạy.

  5. Nhấn CTRL+S để lưu truy vấn.

Một ví dụ khác về tiêu chí OR:    Tìm những nhân viên làm việc tại văn phòng chi nhánh Chicago HOẶC những nhân viên có ngày sinh trùng với một ngày cụ thể:

Tiêu chí thay thế

1. Tiêu chí Thành phố được xác định trong hàng Tiêu chí.

2. Tiêu chí Ngày sinh được xác định trong hàng or.

Tiêu chí đã xác định trong các tiêu chíhoặc hàng được kết hợp sử dụng toán tử OR, như hình dưới đây:

Thành phố = "Chicago" OR Ngày sinh < DateAdd (" yyyy ", -40, Date())

Có thể xác định nhiều lựa chọn thay thế, bằng cách sử dụng các hàng trống bên dưới các hoặc hàng.

Mẹo: Nếu các tiêu chí là tạm thời hoặc thay đổi mức độ thường xuyên, một tùy chọn tốt hơn là để lọc cho kết quả truy vấn.

Dùng tiêu chí OR trên các trường khác nhau

Hình ảnh sau đây thể hiện cách bạn có thể dùng hàng tiêu chí OR cho tiêu chí thay thế trong các trường khác nhau, chẳng hạn như tìm các công ty có khách hàng sống tại Pháp hoặc London.

Truy vấn với tiêu chí từ các trường khác nhau, trong đó phải đáp ứng ít nhất một điều kiện

Mẹo: Khi bạn sử dụng một tiêu chí cũng là một từ khóa sử dụng dấu ngoặc kép xung quanh các tiêu chí, ví dụ, hoặctôiN là toán tử lô-gic và cũng là tên viết tắt cho OregonIndiananhư vậy, "" hoặc"".

Nếu trường tiêu chí không thay đổi, nhưng các giá trị mà bạn muốn dùng để thay đổi thường xuyên, bạn có thể tạo một truy vấn tham số.

Hãy xem ví dụ về tiêu chí truy vấn.

Đầu trang

Ghi chú: Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm Dịch Máy: Bài viết này do một hệ thống máy tính dịch mà không có sự can thiệp của con người. Microsoft cung cấp những bản dịch máy này để giúp người dùng không nói tiếng Anh hiểu nội dung về các sản phẩm, dịch vụ và công nghệ của Microsoft. Do bài viết này được dịch máy nên có thể có các lỗi về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp.

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×