Dùng sổ làm việc BI trong cửa sổ trình duyệt

Lưu ý: Chúng tôi muốn cung cấp cho bạn nội dung trợ giúp mới nhất ở chính ngôn ngữ của bạn, nhanh nhất có thể. Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Vui lòng cho chúng tôi biết ở cuối trang này rằng thông tin có hữu ích với bạn không? Dưới đây là bài viết bằng Tiếng Anh để bạn tham khảo dễ hơn.

Bạn đang thử xem hoặc tương tác với sổ làm việc trong cửa sổ trình duyệt và vì một số lý do bạn không thể làm được. Có thể bạn nhận được thông báo lỗi giống như một trong các thông báo này:

  • “Sổ làm việc này chứa các kết nối dữ liệu ngoài hoặc tính năng BI không được hỗ trợ .”

  • “Để sửa trong trình duyệt, chúng tôi sẽ tạo bản sao của tệp mà không có trang báo cáo tương tác.”

Hoặc, có thể bạn nhận được loại thông báo khác. Dù cách nào thì dường như bạn không thể dùng sổ làm việc đó trong trình duyệt như mong đợi. Bạn có thể tự hỏi lý do tại sao và quan trọng hơn là bạn có thể làm gì với điều đó.

Tại sao điều này xảy ra và tôi có thể làm gì?

Nhiều khả năng là bạn đang cố gắng sử dụng một sổ làm việc có các tính năng nghiệp vụ thông minh (Business Intelligence, BI) không được hỗ trợ trong một cửa sổ trình duyệt. Tính năng BI có thể chứa những thứ như kết nối dữ liệu ngoài, báo cáo PivotChart, báo cáo PivotTable, Kiểu Dữ liệu, trang Power View, điều khiển Đường thời gian, v.v. Việc bạn có thể sử dụng một sổ làm việc có các tính năng BI trong cửa sổ trình duyệt hay không có thể phụ thuộc vào một số thao tác, ví dụ như các thao tác được liệt kê trong bảng dưới đây.

Yếu tố

Mô tả

Cần làm gì

Cách thức môi trường (tại cơ sở) của bạn được cấu hình

Nếu bạn đang cố xem sổ làm việc trong môi trường tại cơ sở, có thể có vấn đề với cách cấu hình môi trường đó.

Ví dụ, nếu Excel Web App (đây là một phần của Office Online) được dùng để hiển thị sổ làm việc trong cửa sổ trình duyệt thay vì Excel Services trong SharePoint Server 2013, là các sổ làm việc chứa các tính năng không được hỗ trợ trong Excel Web App. Để biết thêm thông tin, hãy xem so sánh Excel Online, Excel Services và Excel Web App.

Hãy yêu cầu người quản trị SharePoint của bạn xem xét vấn đề này.

Bạn đang có thuê bao Office 365 nào

Nếu bạn đang sử dụng Office 365, gói đăng ký của bạn có thể ảnh hưởng đến việc liệu bạn có thể xem sổ làm việc trong cửa sổ trình duyệt hay không. Để biết thêm thông tin, hãy xem phần Chức năng nghiệp vụ thông minh trong Excel và SharePoint Online.

Yêu cầu người quản trị của bạn xem xét vấn đề này.

Nơi lưu giữ sổ làm việc

Nếu bạn đang mở sổ làm việc từ vị trí không an toàn hoặc từ thư mục trực tuyến cá nhân của ai đó, các tính năng BI trong sổ làm việc có thể sẽ không khả dụng cho bạn sử dụng trong cửa sổ trình duyệt. Để biết thêm thông tin, hãy xem phần Chia sẻ sổ làm việc bằng Excel Services.

Hãy yêu cầu chủ sở hữu của sổ làm việc xác nhận rằng sổ làm việc được lưu trong một Thư viện SharePoint.

Những thứ mà sổ làm việc chứa

Một số tính năng, chẳng hạn như bảo vệ macro hoặc sổ làm việc, có thể ngăn không cho xem sổ làm việc trong cửa sổ trình duyệt. Để biết thêm thông tin, hãy xem phần Sự khác biệt giữa sử dụng sổ làm việc trong trình duyệt và trong Excel.

Mở tệp trong Excel.

Thiết đặt quản trị Office 365

Nếu bạn đang xem hoặc sửa một sổ làm việc được lưu trữ trong Office 365 và không tương tác về cách thức mà bạn mong đợi (ví dụ, sổ làm việc Power Pivot không tương tác), người quản trị của bạn có thể cần phải bật các tính năng này.

Yêu cầu người quản trị của bạn để kiểm tra nếu bật hoặc tắt tính năng xem trước trong SharePoint được bật.

Nếu, vì bất kỳ lý do gì, bạn đang tìm cách để sử dụng một sổ làm việc trong cửa sổ trình duyệt mà không được, thông thường bạn có thể lưu tệp vào thiết bị của bạn và sau đó mở nó trong Excel.

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×