Dùng lại (nhập) bản chiếu từ bản trình bày khác

Quan trọng:  Bài viết này là dịch máy, hãy xem tuyên bố miễn trừ trách nhiệm. Bạn hãy tìm phiên bản tiếng Anh của bài viết này tại đây để tham khảo.

Bạn có thể thêm một hoặc nhiều trang chiếu vào bản trình bày của bạn từ khác, mà không cần phải mở tệp khác.

(Theo mặc định, một trang chiếu được sao chép kế thừa thiết kế bản chiếu bạn đã chèn nó sau trong bản trình bày đích. Tuy nhiên, bạn có thể chọn giữ định dạng của bản chiếu bạn đã sao chép thay vào đó.)

Khi bạn nhập một trang chiếu từ một bản trình bày khác, nó sẽ chỉ cần một bản sao của phiên bản gốc. Thay đổi bạn thực hiện với bản sao không ảnh hưởng đến trang chiếu gốc trong bản trình bày khác.

 1. Mở bản trình bày mà bạn muốn thêm bản chiếu vào.

 2. Trong ngăn hình thu nhỏ trang chiếu ở bên trái, bấm vào nơi bạn muốn thêm một bản chiếu.

  Đường ngang màu đỏ cho biết vị trí trang chiếu mới hoặc bản chiếu sẽ được chèn.
 3. Trên tab trang đầu của ruy-băng, trong nhóm bản chiếu , bấm vào mũi tên bên dưới Trang chiếu mới, sau đó chọn Dùng lại bản chiếu.

  Lệnh dùng lại bản chiếu nằm ở dưới cùng của menu thả xuống trang chiếu mới.
 4. Trong ngăn Dùng lại Bản chiếu, hãy bấm Mở Tệp PowerPoint.

  Duyệt để định vị bản trình bày

  (Tùy chọn khác là mở thư viện bản chiếu. Một Thư viện trang chiếu là một tập hợp các trang chiếu riêng lẻ được lưu trữ trong một Thư viện SharePoint. Nếu tổ chức của bạn sử dụng Sản phẩm SharePoint 2010 hoặc sản phẩm SharePoint 2007 để quản lý tài liệu và nội dung khác, thư viện bản chiếu có thể sẵn dùng cho bạn. Đọc Thư viện bản chiếu sử dụng để chia sẻ và dùng lại bản chiếu PowerPoint để biết thêm thông tin. PowerPoint 2010 và PowerPoint 2013 cho phép bạn phát hành bản chiếu vào thư viện bản chiếu; PowerPoint 2016 không.)

 5. Trong hộp thoại Duyệt, hãy định vị và bấm tệp bản trình bày chứa bản chiếu bạn muốn, rồi bấm Mở.

 6. Nếu bạn muốn vào trang chiếu mà bạn muốn thêm vào bản trình bày đích để giữ nguyên định dạng của bản trình bày gốc, hãy chọn hộp kiểm giữ nguồn định dạng trước khi bạn thêm trang chiếu vào bản trình bày đích. (Khi không chọn hộp kiểm này, các trang chiếu được sao chép kế thừa kiểu của bản chiếu họ đang chèn sau khi.) Sau đó, trong ngăn Dùng lại bản chiếu , thực hiện một trong các thao tác sau:

  • Để thêm một bản chiếu duy nhất, hãy bấm vào bản chiếu cần thêm.

  • Để thêm tất cả các bản chiếu, hãy bấm chuột phải vào bất kỳ bản chiếu nào rồi chọn Chèn Tất cả Bản chiếu.

   Chọn tùy chọn "Giữ định dạng nguồn" nếu bạn muốn các trang chiếu đã chèn để duy trì kiểu được dùng trong bản trình bày gốc.
 1. Mở bản trình bày bạn muốn thêm bản chiếu vào đó.

 2. Trong ngăn chứa tab Đại cương và Bản chiếu, bấm Bản chiếu, rồi bấm vị trí bạn muốn thêm bản chiếu.

  Thêm trang chiếu từ tệp

 3. Trên trang đầu tab, trong nhóm bản chiếu , bấm Trang chiếu mới, sau đó bấm Dùng lại bản chiếu.

 4. Trong ngăn Tái sử dụng Bản chiếu, bấm Mở Tệp PowerPoint .

 5. Trong hộp thoại Duyệt, hãy định vị và bấm tệp bản trình bày chứa bản chiếu bạn muốn, rồi bấm Mở.

  Mẹo: Trong ngăn Dùng lại bản chiếu , Microsoft Office PowerPoint 2007 Hiển thị hình thu nhỏ của bản chiếu từ bản trình bày mà bạn đã chọn. Đặt con trỏ trên hình thu nhỏ để xem một phiên bản lớn hơn của nội dung của bản chiếu.

 6. Trong ngăn Dùng lại Bản chiếu, hãy thực hiện một trong các thao tác sau đây:

  Ghi chú: Nếu bạn muốn bản chiếu mà bạn đang thêm vào bản trình bày đích giữ lại định dạng của bản trình bày gốc, hãy chọn hộp kiểm Giữ định dạng nguồn trước khi thêm bản chiếu vào bản trình bày đích.

  • Để thêm một bản chiếu, hãy bấm bản chiếu.

  • Để thêm tất cả bản chiếu, hãy bấm chuột phải vào bất kỳ bản chiếu nào, rồi bấm Chèn Tất cả Bản chiếu trên menu lối tắt.

Xem thêm

Sao chép và dán các trang chiếu của bạn

Ghi chú: Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm Dịch Máy: Bài viết này do một hệ thống máy tính dịch mà không có sự can thiệp của con người. Microsoft cung cấp những bản dịch máy này để giúp người dùng không nói tiếng Anh hiểu nội dung về các sản phẩm, dịch vụ và công nghệ của Microsoft. Do bài viết này được dịch máy nên có thể có các lỗi về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp.

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×