Dùng đường căn mức bản cái để căn chỉnh đối tượng ở khắp tất cả các trang chiếu.

Quan trọng:  Bài viết này là dịch máy, hãy xem tuyên bố miễn trừ trách nhiệm. Bạn hãy tìm phiên bản tiếng Anh của bài viết này tại đây để tham khảo.

Đường căn mức cơ bản là những đường căn cố định được mã màu mà bạn đặt trong trang chiếu cái. Chỉ cần thả trang chiếu vào vị trí. Sau đó, khi bạn làm việc trong dạng xem Thường, bạn có thể căn chỉnh các đối tượng trang chiếu với các đường căn này để giúp bạn đạt được sự cân bằng hình ảnh trên tất cả các trang chiếu.

 1. Trên tab Xem, chọn Đường căn, chọn Thước, sau đó bấm Trang chiếu Cái.

  Mẹo:  Hiện Thước (ngoài Đường căn) có thể giúp bạn đo khoảng cách bạn muốn đặt các đường căn của mình.

 2. Ở phía trên của ngăn bên trái, bấm vào trang chiếu cái.


  Chọn Trang chiếu Cái

 3. Một đường căn dọc và một đường căn ngang sẽ xuất hiện để bắt đầu.

 4. Để thêm nhiều đường căn, bấm chuột phải bất cứ chỗ nào trên trang chiếu cái, chỉ vào Lưới và Đường căn, sau đó bấm Thêm Đường căn Dọc hoặc Thêm Đường căn Ngang.

 5. Để di chuyển đường căn, đặt con trỏ lên đường căn đó và khi con trỏ trở thành mũi tên hai đầu ( Ảnh mũi tên dọc hai đầu hoặc Mũi tên ngang hai đầu ), thì kéo đường căn đến nơi bạn muốn.


  Ghi chú: Khi bạn kéo đường căn, một thẻ sẽ xuất hiện gần con trỏ (phía dưới) cho biết khoảng cách đến trung tâm của trang chiếu.

  Thẻ hiện khoảng cách đến trung tâm của trang chiếu

 6. Để mã màu đường căn, hãy bấm chuột phải vào đường căn dọc hoặc đường căn ngang, chỉ vào Màu, sau đó bấm vào màu muốn chọn.

  Chọn màu để mã màu đường căn

  Mẹo: Để xóa bỏ đường căn, bấm chuột phải vào đường căn rồi bấm Xóa bỏ.

Tài nguyên có liên quan

Đính các biểu đồ, ảnh và đối tượng vào lưới để căn chỉnh hoặc định dạng

Ghi chú: Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm Dịch Máy: Bài viết này do một hệ thống máy tính dịch mà không có sự can thiệp của con người. Microsoft cung cấp những bản dịch máy này để giúp người dùng không nói tiếng Anh hiểu nội dung về các sản phẩm, dịch vụ và công nghệ của Microsoft. Do bài viết này được dịch máy nên có thể có các lỗi về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp.

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×