Di chuyển trường trong nguồn dữ liệu

Quan trọng:  Bài viết này là dịch máy, hãy xem tuyên bố miễn trừ trách nhiệm. Bạn hãy tìm phiên bản tiếng Anh của bài viết này tại đây để tham khảo.

Nếu bạn muốn thay đổi vị trí của các trường mà bạn đã thêm vào một nguồn dữ liệu, Blog nhóm Microsoft InfoPath: di chuyển trường trong nguồn dữ liệu cho bạn biết cách để di chuyển các trường đó bằng cách sử dụng chuột hoặc bàn phím.

Kỹ thuật trong bài đăng blog này chỉ áp dụng cho các trường mà bạn đã thêm vào một nguồn dữ liệu. Bạn không thể di chuyển các trường trong nguồn dữ liệu dựa trên một nguồn dữ liệu ngoài, chẳng hạn như cơ sở dữ liệu hoặc một dịch vụ Web. Nguồn dữ liệu ngoài xác định vị trí của các trường trong nguồn dữ liệu mẫu biểu mẫu và thứ tự của các trường không thể thay đổi trong InfoPath.

Để biết thêm thông tin về trường và các nguồn dữ liệu, hãy xem các bài viết sau đây:

Chúng tôi chuyển liên tục cải tiến Office Online dựa trên phản hồi của chúng tôi nhận được từ các khách hàng chẳng hạn như bạn. Nếu bài viết này hữu ích cho bạn, vui lòng cho chúng tôi biết bằng bầu chọn bên dưới phần thông tin này hữu ích ở cuối bài viết này. Nếu nó không hữu ích, chúng tôi muốn biết rằng, quá. (Các chi tiết hơn bạn có thể là về vấn đề của bạn, tốt hơn.)

Lưu ý: Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm Dịch Máy: Bài viết này do một hệ thống máy tính dịch mà không có sự can thiệp của con người. Microsoft cung cấp những bản dịch máy này để giúp người dùng không nói tiếng Anh hiểu nội dung về các sản phẩm, dịch vụ và công nghệ của Microsoft. Do bài viết này được dịch máy nên có thể có các lỗi về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp.

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×