Di chuyển trường trong nguồn dữ liệu

Lưu ý:  Chúng tôi muốn cung cấp cho bạn nội dung trợ giúp mới nhất ở chính ngôn ngữ của bạn, nhanh nhất có thể. Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Vui lòng cho chúng tôi biết ở cuối trang này rằng thông tin có hữu ích với bạn không? Dưới đây là bài viết bằng Tiếng Anh để bạn tham khảo dễ hơn.

Nếu bạn muốn thay đổi vị trí của các trường mà bạn đã thêm vào một nguồn dữ liệu, Blog nhóm Microsoft InfoPath: di chuyển trường trong nguồn dữ liệu cho bạn biết cách để di chuyển các trường đó bằng cách sử dụng chuột hoặc bàn phím.

Kỹ thuật trong bài đăng blog này chỉ áp dụng cho các trường mà bạn đã thêm vào một nguồn dữ liệu. Bạn không thể di chuyển các trường trong nguồn dữ liệu dựa trên một nguồn dữ liệu ngoài, chẳng hạn như cơ sở dữ liệu hoặc một dịch vụ Web. Nguồn dữ liệu ngoài xác định vị trí của các trường trong nguồn dữ liệu mẫu biểu mẫu và thứ tự của các trường không thể thay đổi trong InfoPath.

Để biết thêm thông tin về trường và các nguồn dữ liệu, hãy xem các bài viết sau đây:

Chúng tôi chuyển liên tục cải tiến Office Online dựa trên phản hồi của chúng tôi nhận được từ các khách hàng chẳng hạn như bạn. Nếu bài viết này hữu ích cho bạn, vui lòng cho chúng tôi biết bằng bầu chọn bên dưới phần thông tin này hữu ích ở cuối bài viết này. Nếu nó không hữu ích, chúng tôi muốn biết rằng, quá. (Các chi tiết hơn bạn có thể là về vấn đề của bạn, tốt hơn.)

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×