Di chuyển từ Lotus Notes sang Office 365

Lưu ý:  Chúng tôi muốn cung cấp cho bạn nội dung trợ giúp mới nhất ở chính ngôn ngữ của bạn, nhanh nhất có thể. Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Vui lòng cho chúng tôi biết ở cuối trang này rằng thông tin có hữu ích với bạn không? Dưới đây là bài viết bằng Tiếng Anh để bạn tham khảo dễ hơn.

Khi bạn đang lên kế hoạch di chuyển email từ IBM Lotus Notes sang Office 365, hãy sử dụng ứng dụng Trình kiểm tra Ghi chú Trực tuyến của Microsoft (MONTI) để đánh giá số lượng dữ liệu cần di chuyển từ môi trường Lotus Notes của khách hàng sang Office 365.

Đây là những điều MONTI thực hiện:

  • Nó xử lý tệp thư để xác định tổng kích cỡ của cơ sở dữ liệu, số lượng tài liệu (lịch, liên hệ, nhóm, thư, nhiệm vụ) và kích cỡ theo ngày.

  • Nó xử lý Cơ sở dữ liệu Thư Đến để xác định tổng kích cỡ cơ sở dữ liệu và Kích cỡ theo Ngày.

  • Nó đăng kết quả bên dưới Mọi người, Cơ sở dữ liệu Thư Đến và dạng xem Nhật ký. Bạn có thể tạo các báo cáo này theo cách thủ công hoặc trên cơ sở lịch trình.

Tải xuống ứng dụng MONTI và tài liệu đi kèm từ Microsoft Download Center.

Tài liệu này mô tả cách triển khai, cấu hình và chạy ứng dụng MONTI trong môi trường Domino của khách hàng.

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×