Di chuyển từ Lotus Notes sang Office 365

Quan trọng:  Bài viết này là dịch máy, hãy xem tuyên bố miễn trừ trách nhiệm. Bạn hãy tìm phiên bản tiếng Anh của bài viết này tại đây để tham khảo.

Khi bạn đang lên kế hoạch di chuyển email từ IBM Lotus Notes sang Office 365, hãy sử dụng ứng dụng Trình kiểm tra Ghi chú Trực tuyến của Microsoft (MONTI) để đánh giá số lượng dữ liệu cần di chuyển từ môi trường Lotus Notes của khách hàng sang Office 365.

Đây là những điều MONTI thực hiện:

  • Nó xử lý tệp thư để xác định tổng kích cỡ của cơ sở dữ liệu, số lượng tài liệu (lịch, liên hệ, nhóm, thư, nhiệm vụ) và kích cỡ theo ngày.

  • Nó xử lý Cơ sở dữ liệu Thư Đến để xác định tổng kích cỡ cơ sở dữ liệu và Kích cỡ theo Ngày.

  • Nó đăng kết quả bên dưới Mọi người, Cơ sở dữ liệu Thư Đến và dạng xem Nhật ký. Bạn có thể tạo các báo cáo này theo cách thủ công hoặc trên cơ sở lịch trình.

Tải xuống ứng dụng MONTI và tài liệu kèm theo từ Trung tâm Tải xuống của Microsoft.

Tài liệu này mô tả cách triển khai, cấu hình và chạy ứng dụng MONTI trong môi trường Domino của khách hàng.

Ghi chú: Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm Dịch Máy: Bài viết này do một hệ thống máy tính dịch mà không có sự can thiệp của con người. Microsoft cung cấp những bản dịch máy này để giúp người dùng không nói tiếng Anh hiểu nội dung về các sản phẩm, dịch vụ và công nghệ của Microsoft. Do bài viết này được dịch máy nên có thể có các lỗi về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp.

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×