Di chuyển tệp từ một nhóm vào OneDrive của riêng bạn

Di chuyển tệp từ một nhóm vào OneDrive của riêng bạn

Quan trọng:  Bài viết này là dịch máy, hãy xem tuyên bố miễn trừ trách nhiệm. Bạn hãy tìm phiên bản tiếng Anh của bài viết này tại đây để tham khảo.

Windows Live Group sẽ không còn sẵn dùng trong OneDrive sau ngày 16 tháng 10 năm 2015. Tất cả các tệp trong thư mục Nhóm cũng sẽ không truy nhập được nữa sau thời gian đó.

Nếu bạn không phải là một phần của bất kỳ Windows Live Group nào, bạn không cần phải làm gì. Để kiểm tra, hãy đăng nhập tại OneDrive.com và xem trong ngăn dẫn hướng:

Windows Live Groups trong OneDrive

Nếu bạn thấy Nhóm, sau đó bạn là một phần của một hoặc nhiều Windows Live Group - xem các bước dưới đây để giữ bất kỳ tệp nào bạn có trong các nhóm đó.

Nếu bạn không nhìn thấy Nhóm trong ngăn dẫn hướng, thì bạn không phải là một phần của bất kỳ Windows Live Group nào và bạn không cần làm gì hết.

Để lưu giữ các tệp nhóm của bạn với OneDrive, tải chúng xuống rồi di chuyển chúng vào OneDrive của riêng bạn.

  1. Đăng nhập tại OneDrive.com.

  2. Trong ngăn bên trái, dưới Nhóm, gõ nhẹ hoặc bấm vào nhóm có chứa các tệp bạn muốn giữ lại.

  3. Chọn các tệp bạn muốn giữ.

  4. Gõ nhẹ hoặc bấm vào Tải xuống. Nếu bạn có các tệp trong nhiều thư mục, bạn sẽ cần phải tải các tệp từ từng thư mục riêng biệt.

    Ghi chú: Nếu bạn đã tải nhiều hơn một tệp tại một thời điểm, một tệp zip sẽ được tạo ra để chứa các tệp. Để mở nó và loại bỏ các tệp, mở File Explorer, hãy duyệt đến tệp .zip (ở vị trí bạn tải xuống các tệp) và bấm chuột phải vào nó, rồi sau đó bấm Trích xuất tất cả.

  5. Trong ngăn bên trái của website OneDrive, gõ nhẹ hoặc bấm Tệp để mở OneDrive của riêng bạn.

  6. Duyệt tới thư mục mà bạn muốn tải lên tệp nhóm hoặc tạo một thư mục mới.

  7. Trong File Explorer, chọn các tệp bạn muốn thêm vào OneDrive của bạn, rồi kéo chúng vào trình duyệt rồi thả vào trong thư mục đang mở trên website OneDrive.

Liên hệ với bộ phận hỗ trợ

Nhận trợ giúp từ Answer bàn.

Nút Đi đến OneDrive trên trang web Trợ giúp

Bạn cần thêm trợ giúp?

Xem thêm các trang hỗ trợ cho OneDrive.

Ghi chú: Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm Dịch Máy: Bài viết này do một hệ thống máy tính dịch mà không có sự can thiệp của con người. Microsoft cung cấp những bản dịch máy này để giúp người dùng không nói tiếng Anh hiểu nội dung về các sản phẩm, dịch vụ và công nghệ của Microsoft. Do bài viết này được dịch máy nên có thể có các lỗi về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp.

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×