Di chuyển sổ ghi chép OneNote 2016 cho Windows vào OneDrive

Quan trọng:  Bài viết này là dịch máy, hãy xem tuyên bố miễn trừ trách nhiệm. Bạn hãy tìm phiên bản tiếng Anh của bài viết này tại đây để tham khảo.

Nếu bạn dự định chia sẻ sổ ghi chép OneNote 2016—với chính mình hay với người khác—thì tốt nhất là nên tạo sổ trên OneDrive ngay từ đầu. Tuy nhiên, bạn có thể di chuyển sổ ghi chép vào OneDrive sau khi đã tạo sổ trên máy tính của mình.

Ghi chú: Nếu tổ chức của bạn sử dụng SharePoint, bạn có thể chia sẻ sổ ghi chép OneNote 2016 trên SharePoint thay vì trên OneDrive.

  1. Trong OneNote, hãy mở sổ ghi chép mà bạn muốn chia sẻ trong OneDrive.

  2. Chọn Tệp > Chia sẻ.

    Chia sẻ tệp để bạn có thể truy cập nó từ các thiết bị khác

  3. Chọn một vị trí cho sổ ghi chép của bạn hoặc chọn Thêm Vị trí rồi đăng nhập vào tài khoản OneDrive của bạn. Nếu chưa có tài khoản, bạn có thể đăng ký miễn phí.

  4. Nhập tên cho sổ ghi chép của bạn (nếu muốn, bạn có thể giữ lại tên cũ), rồi chọn Di chuyển Sổ ghi chép.

  5. Sau khi bạn thấy vị trí trong danh sách, hãy chọn vị trí.

OneNote di chuyển sổ ghi chép từ máy tính của bạn sang tài khoản OneDrive của bạn và xác nhận việc di chuyển bằng thông báo: "Sổ ghi chép của bạn đang được đồng bộ đến vị trí mới."

Mẹo: Bạn có thể chia sẻ sổ ghi chép với người khác bằng nút Mời Mọi người. Thao tác này sẽ cho phép bạn gửi một thông điệp email kèm nối kết đến sổ ghi chép được chia sẻ của bạn cho những người mà bạn chọn. Tùy thuộc vào quyền mà bạn đã đặt cho họ trên OneDrive, họ sẽ có thể xem hoặc sửa đổi ghi chú của bạn tại đó.

Đầu Trang

Ghi chú: Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm Dịch Máy: Bài viết này do một hệ thống máy tính dịch mà không có sự can thiệp của con người. Microsoft cung cấp những bản dịch máy này để giúp người dùng không nói tiếng Anh hiểu nội dung về các sản phẩm, dịch vụ và công nghệ của Microsoft. Do bài viết này được dịch máy nên có thể có các lỗi về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp.

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×