Di chuyển nhóm của bạn trực tuyến với công nghệ Windows SharePoint Services

Lưu ý:  Chúng tôi muốn cung cấp cho bạn nội dung trợ giúp mới nhất ở chính ngôn ngữ của bạn, nhanh nhất có thể. Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Vui lòng cho chúng tôi biết ở cuối trang này rằng thông tin có hữu ích với bạn không? Dưới đây là bài viết bằng Tiếng Anh để bạn tham khảo dễ hơn.

Áp dụng cho

Công nghệ Microsoft Windows® SharePoint® dịch vụ

Tình huống sau âm thanh quen thuộc?

 • Nhóm của bạn cần phải liên lạc và chia sẻ tài liệu và ý tưởng.

 • Tổ chức của bạn muốn bạn để di chuyển từ giấy, cuộc gọi điện thoại, thông điệp email và thư mục chia sẻ để cộng tác trực tuyến với công nghệ Windows SharePoint Services.

 • Bạn đã có một mới, ra khỏi hộp cho site SharePoint, bạn sở hữu nó, và bạn không chắc cần phải làm gì.

Nếu điều này mô tả tình huống của bạn, bạn đang tìm cách để di chuyển nhóm của bạn trực tuyến. Di chuyển nhóm của bạn trực tuyến có thể có vẻ như một quy trình phức tạp và bạn có thể không biết nơi bắt đầu. Đây là cách để bắt đầu làm nhóm của bạn di chuyển trực tuyến với SharePoint site.

Bước 1: Lấy một site

Công ty của bạn có thể đã có một trang web thiết lập để bạn dùng. Nếu vậy, bạn có thể bắt đầu với trang đó. Nếu không, bạn cần để tạo một trang web trước khi bạn có thể bắt đầu di chuyển nội dung trực tuyến. Khi bạn tạo một trang web, hãy dùng mẫu trang nhóm cho linh hoạt cao nhất. Mẫu này bao gồm tất cả các mặc định danh sách và tài liệu thư viện kiểu để bạn có nhất để chọn từ.

Nếu chưa có một trang web, sử dụng một trong những cách sau đây để tạo một trang web.

 • Tạo một trang Web mức cao nhất bằng cách dùng tạo trang tự phục vụ

  Cách thực hiện?

  1. Đi đến trang mức đỉnh trong tuyển tập trang.

   Lưu ý: Thông báo này chỉ xuất hiện trên trang mức đỉnh tuyển tập trang ở thư mục gốc của máy chủ ảo. Nếu bạn đang ở trong một tuyển tập site khác nhau, bạn sẽ không thấy nối kết này. Hãy thử thủ tục tiếp theo, "Tạo trang bên dưới trang SharePoint khác."

   Nếu bạn đang ở trong một site con, bấm vào nối kết đến parent_site_name trên thanh nối kết trên cùng để dẫn hướng đến trang mẹ. Lặp lại bước này cho đến khi bạn đến được trang mức cao nhất.

  2. Trên trang chủ của site mức cao nhất, hãy bấm thông báo.

  3. Bấm thông báo có tiêu đề Tạo Site tự phục vụ.

   Lưu ý: Nếu thông báo không có trong danh sách, hãy liên hệ với người quản trị máy chủ để lấy địa chỉ (URL) của trang tạo Site tự phục vụ.

  4. Trong phần nội dung của thư, bấm vào nối kết đến trang tạo trang Web.

  5. Trong phần tiêu đề và mô tả , nhập tên và mô tả cho trang web mới.

  6. Trong phần Địa chỉ trang Web , nhập địa chỉ Web (URL) mà người dùng sẽ gõ để đi đến trang web mới.

   Phần đầu tiên của địa chỉ được cung cấp cho bạn.

  7. Trong phần Địa chỉ email của bạn , hãy nhập địa chỉ email mà bạn muốn dùng để nhận cảnh báo về các site này.

  8. Trong phần ngôn ngữ , hãy chọn ngôn ngữ bạn muốn dùng cho trang Web mới.

  9. Bấm OK.

  10. Trên trang chọn mẫu, hãy bấm vào mẫu trang nhóm, sau đó bấm OK.

  Lưu ý: Để biết các bước để làm việc, tạo Site tự phục vụ phải được bật, và bạn phải có quyền thích hợp để sử dụng tính năng tạo trang tự phục vụ.

 • Tạo một trang bên dưới trang SharePoint khác

  Cách thực hiện?

  1. Trên thanh nối kết trên cùng, hãy bấm tạo.

  2. Trong phần trang Web , bấm site và Workspace.

  3. Trong phần tiêu đề và mô tả , nhập tên và mô tả cho trang web mới.

  4. Trong phần Địa chỉ trang Web , nhập địa chỉ Web (URL) mà người dùng sẽ gõ để đi đến trang web mới.

   Phần đầu tiên của địa chỉ được cung cấp cho bạn.

  5. Trong phần quyền , xác định xem bạn muốn trang đó để sử dụng cùng một tài khoản và site nhóm thông tin dưới dạng trang Web hiện tại.

  6. Bấm Tạo.

  7. Trên trang chọn mẫu, hãy bấm vào mẫu trang nhóm, sau đó bấm OK.

   Lưu ý: Nếu bạn bật quyền duy nhất, một bản sao của tài khoản người dùng trang web mẹ và site nhóm vẫn với site con. Sau đó bạn có thể xóa bất kỳ tài khoản và site nhóm mà bạn không muốn và thêm phần đặt câu mới khi cần thiết. Site con cũng sẽ giữ lại cùng một site nhóm thiết đặt cho người dùng ẩn danh (dành cho khách) dưới dạng trang web mẹ, trừ khi bạn xác định một nhóm trang web khác.

  Lưu ý: Để hoàn tất các bước này, bạn phải là thành viên của site nhóm với phải tạo site con. Tạo trang con bên phải được bao gồm theo mặc định trong trang nhóm người quản trị.

Bước 2: Tìm hiểu xem những gì nhóm của bạn cần

Tạo một trang web là một quy trình nhanh — đó quyết định cần đưa vào site mất đôi chút thời gian. Dưới dạng một thành viên vào nhóm, bạn có thể biết những thông tin nhóm của bạn hoạt động với và nó ở đâu. Mất một thời gian để đánh giá gì bạn đã có và những gì bạn muốn đặt trực tuyến.

Một số thông tin cần cân nhắc làm cho trực tuyến:

 • Tài liệu (dự án tài liệu, kế hoạch, đề xuất, bản trình bày, thầu — bất kỳ thứ gì mà nhóm của bạn cần để đọc hoặc đóng góp vào).

 • Nhóm lịch biểu (kỳ nghỉ lịch biểu, làm việc cá nhân và lịch biểu nghỉ phép, lịch biểu dự án, v.v.). Bạn có thể đăng nhập sự kiện được chia sẻ trên site của bạn và sau đó hiển thị trong dạng xem lịch biểu.

 • Thông tin liên hệ (các thành viên nhóm, đối tác, khách hàng, nhà cung cấp và nhà cung cấp, v.v.). Bạn có thể tạo danh sách liên hệ riêng biệt cho liên hệ nội bộ và bên ngoài, hoặc kết hợp chúng bằng cách dùng trường mà bạn có thể sắp xếp và lọc.

 • Các tác vụ hoặc gán (ai đang làm gì?).

 • Dùng thường xuyên nối kết đến các trang Web khác (bao gồm site về dự án liên quan hoặc nhóm).

 • Thông báo quan trọng hoặc tin tức toàn bộ nhóm của bạn cần để nghe về.

Đây là chỉ một bắt đầu của các loại thông tin bạn có thể cần trực tuyến. Kiểm tra với nhóm của bạn để tìm hiểu những gì họ cần. Và nếu họ gặp với cái gì đó không khớp với lập với một trong các danh sách dựng sẵn trong trang SharePoint của mình — không thành vấn đề! Bạn luôn có thể tạo danh sách tùy chỉnh để chứa nó.

Bước 3: Xây dựng nó và họ sẽ đến

Di chuyển trực tuyến bao gồm thay đổi cách nhóm của bạn hoạt động với nhau và để thực hiện thay đổi này thành công, bạn cần để tạo một mời, được sắp xếp, và trang liên quan (nhất của tất cả) cho nhóm của bạn.

Lưu ý: Bạn phải là thành viên của trình thiết kế Web hoặc người quản trị trang nhóm cho trang của bạn có thể hoàn tất các thủ tục trong phần này.

Để xây dựng site của bạn, hãy bắt đầu với trang web mặc định, sau đó:

Tùy chỉnh nó!

Bạn có thể tùy chỉnh các mục mặc định cho phù hợp với nhóm của bạn. Bạn muốn các sự kiện xuất hiện trên lịch? Tuyệt! Thay đổi thành dạng xem lịch biểu.

Tùy chỉnh trang chủ để hiển thị logo của tổ chức của bạn, hoặc áp dụng một chủ đề để thêm một liên lạc tùy chỉnh vào toàn bộ trang. Với danh sách riêng lẻ, thêm hoặc loại bỏ các cột để hiển thị dữ liệu mà bạn muốn. Ví dụ, nếu bạn muốn danh sách liên hệ của bạn để bao gồm nội bộ và bên ngoài đối tác, bạn có thể thêm một cột cho bên. Và bạn có thể thay đổi các dạng xem cho danh sách đó để bao gồm chỉ các cột bạn sử dụng, hoặc để hiển thị dữ liệu theo cách có ý nghĩa hơn cho nhóm của bạn. Ví dụ, bạn có thể thay đổi danh sách sự kiện của bạn để hiển thị ở định dạng lịch thay vì một danh sách.

 • Thay đổi ảnh trên trang chủ

  Cách thực hiện?

  1. Trên trang chủ của trang của bạn, bấm Sửa đổi trang chia sẻ, trỏ đến Thay đổi chia sẻ phần Web, sau đó bấm Site ảnh.

  2. Trong Ngăn công cụ ảnh trang, trong trường Liên kết hình ảnh , nhập địa chỉ Web đầy đủ của tệp ảnh mà bạn muốn dùng, sau đó bấm OK.

 • Áp dụng chủ đề

  Có một vài, chủ đề rất khác để chọn từ. Ví dụ, chủ đề la bàn trông như sau:

  Bản xem trước chủ đề La bàn

  Và chủ đề Sonora sẽ trông như thế này:

  Bản xem trước chủ đề Sonora

  Cách thực hiện?

  1. Trên thanh nối kết trên cùng, bấm Thiết đặt trang. Trên trang thiết đặt trang, trong phần tùy chỉnh , hãy bấm áp dụng chủ đề vào site.

  2. Trên trang Chủ đề áp dụng vào trang Web , chọn một chủ đề, và sau đó bấm áp dụng.

 • Thêm hoặc thay đổi một cột

  Cách thực hiện?

  1. Trên trang hiển thị danh sách, thư viện tài liệu hoặc bảng thảo luận, hãy bấm sửa đổi thiết đặt và cột.

  2. Trong phần cột , để sửa một cột, hãy bấm tên cột. Để thêm một cột bấm Thêm một cột mới.

  3. Điền vào biểu mẫu, sau đó bấm OK.

  Lưu ý: Không thể chuyển đổi một số loại dữ liệu khi bạn thay đổi kiểu cột. Ví dụ, nếu bạn thay đổi một cột với nhiều dòng văn bản vào một cột số, văn bản hiện có dữ liệu bị mất.

 • Xóa bỏ một cột

  Cách thực hiện?

  1. Trên trang hiển thị danh sách, thư viện tài liệu hoặc bảng thảo luận, hãy bấm sửa đổi thiết đặt và cột.

  2. Trong phần cột , trong danh sách cột (bấm để sửa) , bấm vào tên của cột mà bạn muốn xóa.

  3. Ở cuối trang, bấm xóa.

  Không có các cột dựng sẵn, chẳng hạn như tiêu đề, bạn không thể xóa bỏ.

 • Thay đổi dạng xem mặc định để bao gồm một cột mới

  Cách thực hiện?

  1. Trên trang hiển thị danh sách, hãy bấm sửa đổi thiết đặt và cột.

  2. Trong phần dạng xem , bấm vào tên dạng xem (ví dụ, trong danh sách liên hệ, dạng xem mặc định là tất cả liên hệ) trong cột xem (bấm để sửa) .

  3. Trong phần cột , hãy chọn hộp kiểm Hiển thị bên cạnh tên cột mới.

  4. Ở cuối trang, hãy bấm OK.

 • Tạo một dạng xem lịch biểu cho một danh sách

  Theo mặc định, danh sách sự kiện có một dạng xem lịch biểu, vì vậy bạn không cần phải tạo một dạng xem lịch biểu cho danh sách đó. Nếu bạn muốn tạo dạng xem lịch cho bất kỳ danh sách nào chứa thông tin ngày và giờ, bạn có thể làm như vậy dễ dàng.

  Dạng xem lịch sẽ trông như thế này:

  Dạng xem lịch

  Cách thực hiện?

  1. Trên trang hiển thị danh sách, hãy bấm sửa đổi thiết đặt và cột.

  2. Trong phần dạng xem , hãy bấm tạo dạng xem mới.

  3. Trên danh sách tên: tạo dạng xem trang, hãy bấm Dạng xem lịch biểu.

  4. Điền biểu mẫu, cách xác định cột nào để tạo lịch trên và có hiển thị dữ liệu trong hàng ngày, hàng tuần hoặc tháng dạng xem, sau đó bấm OK.

   Danh sách tạo lịch theocơ sở cho lịch trên khoảng sau đây được tạo bằng cách kéo bất kỳ cột nào có chứa thông tin ngày/thời gian. Ví dụ, theo mặc định, danh sách liên hệ bao gồm hai cột có chứa thông tin ngày: sửa đổi và tạo ra. Bạn có thể tạo lịch theo một trong các cột, hoặc hiển thị một khoảng thời gian giữa các giá trị trong cột.

Tạo nó!

Nếu các mục mặc định không đủ, bạn luôn có thể tạo những điều khác mà bạn cần. Tạo danh sách tùy chỉnh, thư viện tài liệu bổ sung, site con cho dự án đặc biệt, v.v.. Ví dụ:

 • Cần nhiều hơn một lịch? Tạo khác! Bạn có thể tạo các phiên bản mới của bất kỳ mặc định danh sách hoặc thư viện trong site của bạn.

  Cách thực hiện?

  1. Trên thanh nối kết trên cùng trong site của bạn, hãy bấm tạo.

  2. Bấm vào tên của danh sách bạn muốn tạo.

  3. Điền vào biểu mẫu, sau đó bấm tạo.

 • Bạn cần hiển thị dữ liệu không khớp với một danh sách tiêu chuẩn? Tạo danh sách tùy chỉnh.

  Cách thực hiện?

  1. Trên thanh nối kết trên cùng trong site của bạn, hãy bấm tạo.

  2. Trong phần Danh sách tùy chỉnh , bấm Danh sách tùy chỉnh.

  3. Điền vào biểu mẫu, sau đó bấm tạo.

  4. Trên trang List_Name, trong phần hành động , hãy bấm sửa đổi thiết đặt và cột.

  5. Trong phần cột , hãy dùng Thêm cột mới để tạo các cột bạn cần trong danh sách, sau đó, trong danh sách dạng xem , bấm Tất cả các mục và thêm các cột của bạn vào dạng xem đó.

 • Bạn cần toàn bộ trang Web? Tạo một trang phần Web để chứa HTML mã và danh sách dữ liệu tùy chỉnh.

  Không có một vài bố trí trang phần Web để chọn từ. Ví dụ, cột bên phải, đầu trang, chân trang, hàng trên cùng, bố trí cột 3 cung cấp cho bạn một trang có vùng trông như thế này:

  Bố trí Trang Phần Web

  Cách thực hiện?

  1. Trên thanh nối kết trên cùng trong site của bạn, hãy bấm tạo.

  2. Trong phần trang Web , hãy bấm Trang phần Web.

  3. Điền vào biểu mẫu, sau đó bấm tạo.

   Lưu ý: Trang phần web được tạo bên trong thư viện tài liệu. Nhưng bạn có thể nối kết đến trang phần Web từ bất kỳ chỗ nào, bao gồm từ thanh khởi động nhanh, nếu bạn tùy chỉnh thanh khởi động nhanh trong trình soạn thảo trang Web tương thích với công nghệ Windows SharePoint Services, chẳng hạn như Microsoft Office FrontPage 2003. Để biết thêm thông tin, hãy xem "Tùy chỉnh thanh khởi động nhanh" ở phần sau của bài viết này.

 • Bạn cần sắp xếp tài liệu của bạn? Tạo thư mục trong thư viện tài liệu của bạn để giữ tài liệu liên quan với nhau.

  Thư mục trong thư viện tài liệu trông rất giống như thư mục trong hệ thống tệp:

  Các thư mục trong một thư viện tài liệu

  Cách thực hiện?

  1. Đến thư viện tài liệu mà bạn muốn thay đổi, trên thanh công cụ, bấm Thư mục mới.

  2. Trong hộp tên , nhập tên cho thư mục, sau đó bấm lưu và đóng.

 • Bạn có bên dự án? Tạo site con cho chúng.

  Cách thực hiện?

  1. Trên thanh nối kết trên cùng trong site của bạn, hãy bấm tạo.

  2. Trong phần trang Web , bấm site và Workspace.

  3. Điền vào biểu mẫu, sau đó bấm tạo.

Sắp xếp lại!

Bạn có thể tùy chỉnh trang chủ để hiển thị chỉ những thông tin mà bạn muốn. Bạn không cần giữ lại những gì có theo mặc định — hiện thông tin quan trọng nhất của nhóm của bạn! Trang chủ là trang phần Web chỉ khác — bạn có thể thêm, loại bỏ và sắp xếp lại các phần Web để thay đổi nội dung Hiển thị trên trang dễ dàng.

 • Thêm phần Web vào trang chủ

  Cách thực hiện?

  1. Trên trang web của bạn, hãy bấm Thiết đặt trang.

  2. Trên trang thiết đặt trang, trong phần tùy chỉnh , hãy bấm trang chủ tùy chỉnh.

  3. Trong ngăn thêm phần Web, hãy duyệt để tìm phần Web cho danh sách, thư viện tài liệu hoặc mục khác bạn muốn thêm.

  4. Bấm vào tên của phần Web mà bạn muốn thêm, và kéo nó đến vị trí bạn muốn nó xuất hiện trên trang chủ.

   Bạn có thể cũng có thể bấm vào tên của phần Web, và sau đó trong ngăn Thêm phần Web , trong hộp Thêm vào , chọn vùng mà bạn muốn phần Web xuất hiện trong, và sau đó bấm OK.

  5. Khi bạn hoàn tất việc thêm phần Web, hãy bấm nút đóng nút đóng trên ngăn thêm phần Web.

 • Di chuyển phần Web xung quanh trên trang chủ

  Cách thực hiện?

  1. Trên trang chủ, bấm Sửa đổi trang chia sẻ, sau đó bấm thiết kế trang này để nhập chế độ chỉnh sửa.

   Nếu bạn thấy Sửa đổi trang của tôi thay vì Sửa đổi trang chia sẻ, bạn cần chuyển sang dạng xem chia sẻ. Bấm Sửa đổi trang của tôi, sau đó bấm Dạng xem chia sẻ. Tiếp tục các bước sau đây.

  2. Bấm vào thanh tiêu đề của phần Web mà bạn muốn di chuyển, sau đó kéo phần Web đến vị trí mới.

  3. Khi bạn hoàn tất việc sắp xếp lại, bấm Sửa đổi trang chia sẻ, sau đó bấm thiết kế trang này một lần nữa để trở lại chế độ xem.

 • Loại bỏ phần Web khỏi trang chủ

  Cách thực hiện?

  1. Trên trang chủ, bấm Sửa đổi trang chia sẻ, sau đó bấm thiết kế trang này để nhập chế độ chỉnh sửa.

   Nếu bạn thấy Sửa đổi trang của tôi thay vì Sửa đổi trang chia sẻ, bạn cần chuyển sang dạng xem chia sẻ. Bấm Sửa đổi trang của tôi, sau đó bấm Dạng xem chia sẻ. Tiếp tục các bước sau đây.

  2. Trên thanh tiêu đề của phần Web mà bạn muốn loại bỏ, bấm Menu phần Web nút nút menu phần web , sau đó bấm đóng.

   Lưu ý: Đảm bảo bấm đóng, thay vì xóa bỏ.

  3. Khi bạn hoàn tất việc sắp xếp lại, bấm Sửa đổi trang chia sẻ, sau đó bấm thiết kế trang này một lần nữa để trở lại chế độ xem.

 • Tùy chỉnh thanh khởi động nhanh

  Bạn có thể tùy chỉnh thanh khởi động nhanh bằng cách sử dụng Microsoft Office FrontPage 2003 hoặc trình soạn thảo trang Web tương thích với SharePoint khác. Trong FrontPage, mở trang chủ (default.aspx) cho site của bạn, sau đó bấm dưới một trong các thể loại (tài liệu, ảnh, danh sách, thảo luận, khảo sát) để thêm một nối kết. Để biết thêm thông tin, hãy xem chủ đề "Thay đổi các Windows SharePoint Services thanh khởi động nhanh bằng cách dùng FrontPage 2003" trong hệ thống trợ giúp FrontPage.

Xóa bỏ nó!

Tiếp tục và xóa bỏ bất kỳ mục mặc định mà không cần thiết. Không cần thông báo? Loại bỏ khỏi nó! Bạn có thể luôn tạo danh sách thông báo khác sau này nếu bạn đổi ý.

Danh sách mặc định có tất cả thể tạo lại dễ dàng từ tạo trang. Vì vậy, bạn có thể xóa bất kỳ danh sách mặc định mà bạn không cần, mà không cần lo lắng về việc bạn sẽ cần chúng sau này. Hãy nhớ rằng đây là chỉ dành cho các danh sách mặc định (nối kết, thông báo, liên hệ, sự kiện, nhiệm vụ và sự cố). Bất kỳ danh sách có chứa thông tin đã hoặc mà đã được tùy chỉnh hoặc tùy chỉnh hoàn toàn không thể tạo lại dễ dàng, vì vậy bài tập thận trọng — kiểm tra lại rằng họ sẽ không bao giờ thể cần phải lại trước khi bạn xóa chúng.

Lưu ý: Nếu bạn đang xóa một danh sách mặc định có chứa một hoặc nhiều mục, đó là nên sao lưu danh sách đầu tiên. Sao lưu danh sách, bạn có thể hoặc xuất danh sách sang bảng tính, hoặc danh sách lưu dưới dạng mẫu danh sách và bao gồm nội dung. Để biết thêm thông tin về cách lưu một danh sách dưới dạng mẫu, hãy xem chủ đề "Quản lý danh sách mẫu" trong hệ thống Windows SharePoint Services giúp.

 • Xóa một danh sách mặc định

  Cách thực hiện?

  1. Từ trang chủ hoặc tài liệu và danh sách trang, bấm vào danh sách mặc định mà bạn muốn xóa.

  2. Xác nhận rằng danh sách không chứa dữ liệu.

   Lưu ý: Danh sách mặc định mức độ thường xuyên chứa một mục, giống như ví dụ hoặc vị trí để bắt đầu. Ví dụ, danh sách thông báo chứa mục có tiêu đề "Bắt đầu với Windows SharePoint Services." Đâu để xóa bỏ mục này cùng với danh sách, vì nó có thể tạo lại nếu bạn tạo danh sách một lần nữa. Không phải là thấy ổn để xóa danh sách thông báo và tất cả thông báo nếu họ là những người mà các thành viên nhóm của bạn đã tạo.

  3. Trong danh sách hành động , bấm sửa đổi thiết đặt và cột.

  4. Trên trang tên danh sách tùy chỉnh, trong phần Thiết đặt chung , bấm xóa bỏ danh sách này.

  5. Trong hộp thông báo xuất hiện yêu cầu nếu bạn chắc chắn bạn muốn xóa bỏ danh sách, hãy bấm OK để xóa danh sách, hoặc hủy để rời khỏi nó trên site của bạn.

  Dịch vụ Windows SharePoint không bao gồm một tính năng undelete. Nếu bạn xóa một danh sách tùy chỉnh, hoặc bất kỳ dữ liệu, mục hoặc tài liệu từ một thư viện tài liệu hoặc danh sách, danh sách hoặc dữ liệu được thực sự biến mất, trừ khi bạn đã sao lưu máy chủ mà bạn có thể khôi phục từ.

Bảo mật nó!

Nếu bạn là người quản trị trang web của bạn, bạn sẽ chịu trách nhiệm cho việc xác định ai có quyền truy nhập vào site. Bạn kiểm soát việc ai có thể đọc, thêm và thay đổi dữ liệu trong site. Bạn kiểm soát của mọi người truy nhập vào site bằng cách thêm chúng như là thành viên của site và bằng cách gán quyền, hoặc thông qua site nhóm (vốn được dùng để cấp quyền truy nhập trong các site) hoặc bằng cách cho họ quyền cá nhân vào danh sách cụ thể.

Một số điều cần ghi nhớ khi bạn xem xét trang web bảo mật:

 • Những quyền thực hiện mọi người cần trên site của bạn

  Thật tốt nhất để gán mọi người mức truy nhập (ví dụ, đọc site nhóm), thấp nhất để bắt đầu và cho phép nâng cao hơn quyền (chẳng hạn như nhóm người đóng góp hoặc trình thiết kế Web site) cho những người thực sự cần chúng. Thêm người dùng của bạn và cấp cho họ quyền qua trang nhóm.

  Cách thực hiện?

  1. Trên trang web của bạn, hãy bấm Thiết đặt trang.

  2. Trong phần quản trị , hãy bấm quản lý người dùng.

  3. Trên trang quản lý người dùng, hãy bấm Thêm người dùng.

  4. Làm theo các bước trong trình hướng dẫn để thêm người dùng của bạn và gán chúng cho một site nhóm.

 • Thực hiện tất cả người dùng cần phải có cùng mức truy nhập vào tất cả danh sách? Đảm bảo mật thông tin nhạy cảm hoặc hạn chế.

  Nếu bạn có một danh sách chỉ một số người sẽ truy nhập, hãy dùng quyền trong danh sách để hạn chế ai có thể đọc hay ghi vào danh sách.

  Cách thực hiện?

  1. Trên trang danh sách, trong danh sách hành động , hãy bấm sửa đổi thiết đặt và cột.

  2. Trên trang tùy chỉnh List_Name, hãy bấm thay đổi quyền cho danh sách này.

  3. Trên các thay đổi quyền: List_Name trang, hãy thực hiện một trong các thao tác sau:

   • Để thêm người dùng có quyền cụ thể cho danh sách, bấm Thêm người dùng và làm theo các bước trong trình hướng dẫn để thêm người dùng và gán quyền cho họ.

   • Để loại bỏ người dùng, hãy chọn hộp kiểm bên cạnh tên của họ, sau đó bấm Loại bỏ người dùng chọn.

   • Để thay đổi quyền cho người dùng, hãy chọn hộp kiểm bên cạnh tên của họ, sau đó bấm Sửa quyền của chọn người dùng.

 • Có thư viện tài liệu sẽ yêu cầu nội dung mới được phê duyệt trước khi nó được thêm vào không?

  Nếu vậy, bạn có thể dùng tính năng phê duyệt nội dung để điều chỉnh những gì được thêm vào thư viện tài liệu.

  Cách thực hiện?

  1. Trên trang thư viện tài liệu, trong danh sách hành động , bấm sửa đổi thiết đặt và cột.

  2. Trên trang tùy chỉnh List_Name, hãy bấm thay đổi thiết đặt chung.

  3. Trên trang thiết đặt thư viện tài liệu: trang, trong phần Phê duyệt nội dung , tên thư viện dưới yêu cầu phê duyệt nội dung cho các mục đã gửi?, bấm .

  4. Bấm OK.

Mục tiêu của bạn là biết và kiểm soát ai truy nhập vào site của bạn, vì vậy trước khi bạn cuộn đó, hãy đảm bảo rằng bạn đã thêm những người phải và cung cấp cho họ quyền thích hợp trên trang.

Bước 4: Hãy thử xem

Sau khi bạn đã tạo nó, hãy đảm bảo rằng nó hoạt động theo cách bạn muốn. Thêm một số thông tin thực hoặc tạm thời cho các danh sách. Tải tài liệu hoặc hai. Hãy xem nếu thông tin bạn cần hiển thị theo cách bạn muốn. Bỏ thông tin không mong muốn, và thêm thông tin bị thiếu. Di chuyển điều trên trang chủ. Phát với các dạng xem. Để được trợ giúp với tất cả các nhiệm vụ này, hãy xem bước 3: xây dựng nó và họ sẽ đến và hệ thống trợ giúp cho Windows SharePoint Services.

Khi bạn đã hài lòng rằng site hoạt động như bạn muốn, đó là thời gian để yêu cầu người khác tham gia.

Bước 5: Thực hiện nó đến những người

Đây là lần cho lớn để triển khai. Giai đoạn này, bạn có thể hoàn tất việc thêm tất cả mọi người của bạn đến trang và cấp quyền cho họ quyền thích hợp. Khi bạn đã sẵn sàng, gửi thông điệp email đến người dùng của bạn (nếu bạn chưa thêm người dùng của bạn, bạn có thể dùng trình hướng dẫn Thêm người dùng để gửi thông điệp email của bạn) để công khai trang web. Trong thư, thông báo cho họ trang web mới của họ ở đâu và những gì họ có thể mong đợi nhìn thấy. Trang chủ tùy chỉnh của bạn sẽ là nơi phù hợp cho chúng để bắt đầu, và nó được bao gồm theo mặc định trong thông điệp email thêm người dùng.

Bạn cũng có thể bắt đầu thu thập phản hồi: đây là những gì họ mong đợi? Cần thiết nữa? Thật tốt hơn cho mọi người một cách để bạn cung cấp phản hồi về site và cho bạn biết họ cần. Một số cách để tạo một vòng lặp phản hồi bao gồm:

 • Tạo một hộp gợi ý trong biểu mẫu danh sách.

  Mẹo: Tạo danh sách tùy chỉnh và bao gồm trường cho các gợi ý theo, gợi ý và theo dõi lên (hoặc trạng thái). Danh sách "Gợi ý hộp" cuộc gọi và đảm bảo rằng nó sẽ xuất hiện trên thanh khởi động nhanh.

 • Sử dụng phần Web biểu mẫu để tạo một biểu mẫu phản hồi trên trang chủ.

  Nếu bạn biết tự HTML và JavaScript, bạn có thể lập trình các biểu mẫu để tự động thông báo cho bạn, hoặc để đăng nhập gợi ý trong danh sách.

 • Thêm một địa chỉ email phản hồi đến trang chủ.

  Sử dụng phần Web trình soạn nội dung để thêm văn bản cho biết "liên hệ với chúng tôi:" và sau đó bao gồm một siêu kết nối đến địa chỉ email.

 • Hãy gửi một bản khảo sát

  Sử dụng trang tạo để tạo một bản khảo sát yêu cầu ý kiến của mọi người. Tên họ "Trang phản hồi" khảo sát và bao gồm nó trên khởi động nhanh thanh để mọi người có thể thấy nó khi họ xem trang chủ.

Bạn có thể không nhận được nhiều phản hồi, nhưng bạn có thể ngạc nhiên. Và bạn muốn biết nếu một số nội dung đã di chuyển và nối kết đến nó không còn hoạt động, hoặc nếu ai đó chưa tìm thấy tài liệu bạn đăng chỉ hôm qua.

Bước 6: Tục làm mới

Sau khi để triển khai, bạn có thể thư giãn một chút. Nhưng hãy nhớ rằng, mỗi trang cần sự bảo trì. Dưới đây là một vài gợi ý về việc giữ tươi site của bạn:

 • Kiểm nhập trên trang web của bạn thường xuyên — hãy đảm bảo bạn đã vẫn nhận thông tin quan trọng trên trang chủ. Nếu nhóm của bạn đã thay đổi (trong tư cách thành viên hoặc mục đích), đảm bảo rằng có được phản ánh trên các trang web.

 • Sử dụng vòng lặp phản hồi của bạn để xác định những điều cần được Cập Nhật hoặc cải. Nếu người theo yêu cầu người là phụ trách đồ ăn nhẹ cho cuộc họp tiếp theo thứ ba, có lẽ đã đến lúc thêm "Xử lý lịch biểu".

 • Xem cách dùng phân tích dữ liệu để xem những gì nhận tối đa sử dụng và những gì nhận ít nhất. Nếu nó đã chưa được dùng trong tháng 6, bạn có cần giữ nó, hoặc bạn có thể lưu trữ nó?

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×