Di chuyển một thư mục thư điện tử

Quan trọng:  Bài viết này là dịch máy, hãy xem tuyên bố miễn trừ trách nhiệm. Bạn hãy tìm phiên bản tiếng Anh của bài viết này tại đây để tham khảo.

Bạn có thể sắp xếp các thư mục email theo thứ tự cụ thể để giữ bản thân tổ chức. Nó là một nhiệm vụ đơn giản kéo và thả.

Di chuyển thư mục email

Trong danh sách thư mục , kéo và thả vào thư mục mà bạn muốn di chuyển đến một vị trí mới. Nếu bạn có một vài Outlook hộp thư, bạn có thể di chuyển thư mục giữa chúng, quá.

Mẹo: Nếu sau này bạn muốn quay lại thứ tự bảng chữ cái mặc định, trên tab thư mục , bấm Hiện tất cả thư mục từ A đến Z.

Sắp xếp thư mục của bạn theo thứ tự bảng chữ cái bằng cách bấm vào Hiển thị Tất cả Thư mục theo thứ tự từ A đến Z.

Quản lý thư mục của bạn

Khi bạn muốn có hiệu quả hơn, nó thường giúp tạo thư mục cụ thể cho các chủ đề khác nhau và sau đó di chuyển thông điệp email vào chúng. Ngoài việc tạo thư mục mới, bạn có thể cũng đổi tên, sao chép hoặc xóa bỏ chúng.

  1. Trong danh sách thư mục , bấm chuột phải vào một thư mục, sau đó chọn một hành động.

  2. Trong menu mở ra, chọn nhiệm vụ mà bạn muốn thực hiện. Để tạo một thư mục mới, hãy bấm Thư mục mới. Hoặc bạn có thể chọn Đổi tên thư mục, Thư mục sao chéphoặc Xóa thư mục, phù hợp cho nhu cầu của bạn.

    Ghi chú: Bạn không thể xóa bỏ hoặc đổi tên hộp thư đến, Thư nháp, Mục đã gửihoặc Mục mục đã xóa thư mục.

    Mẹo: Nếu bạn không muốn mất nhiều thời gian di chuyển email của bạn đến thư mục khác nhau, hãy cân nhắc việc tạo các quy tắc cho email của bạn, để họ tự động nhận trong các thư mục mà bạn muốn.

Ghi chú: Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm Dịch Máy: Bài viết này do một hệ thống máy tính dịch mà không có sự can thiệp của con người. Microsoft cung cấp những bản dịch máy này để giúp người dùng không nói tiếng Anh hiểu nội dung về các sản phẩm, dịch vụ và công nghệ của Microsoft. Do bài viết này được dịch máy nên có thể có các lỗi về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp.

Xem Thêm

Chuyển đổi giữa thư mục Outlook

Tạo một thư mục tìm kiếm

Sử dụng quy tắc để quản lý email của bạn

Tạo quy tắc dựa trên người gửi thư

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×