Di chuyển một tệp dữ liệu Outlook

Lưu ý:  Chúng tôi muốn cung cấp cho bạn nội dung trợ giúp mới nhất ở chính ngôn ngữ của bạn, nhanh nhất có thể. Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Vui lòng cho chúng tôi biết ở cuối trang này rằng thông tin có hữu ích với bạn không? Dưới đây là bài viết bằng Tiếng Anh để bạn tham khảo dễ hơn.

Bài viết này giải thích cách di chuyển một tệp dữ liệu Outlook. Nó giả định rằng bạn biết làm thế nào để sao lưu tệp dữ liệu Outlook và bạn đã thực hiện điều này trước khi thực hiện theo các thủ tục. Hãy xem các nối kết liên quan ở dưới cùng của trang để tìm hiểu thêm về tệp dữ liệu Outlook.

Khi bạn sử dụng tài khoản Microsoft Exchange Server mà tài khoản (bắt buộc) và bật hỗ trợ ngoại tuyến hoặc sử dụng Chế độ Thư tín Lưu trữ Trung gian của Microsoft Exchange, một bản sao được đồng bộ hóa các mục Outlook của bạn được lưu trong một Tệp Dữ liệu Outlook (.ost) ngoại tuyến trong một thư mục ẩn trên máy tính của bạn.

Tệp Dữ liệu Outlook (.ost) ngoại tuyếncủa tôi ở đâu?

Bạn có thể tìm thấy tệp Tệp Dữ liệu Outlook (.ost) ngoại tuyến của bạn thông qua Outlook tài khoản của bạn.

Quan trọng: Không sử dụng các bước để di chuyển ngoại tuyến tệp dữ liệu Outlook (.ost) sang máy tính khác. Khi bạn thêm tài khoản Exchange trong Outlook trên máy tính khác và sau đó làm việc ngoại tuyến hoặc dùng Chế độ Thư tín Lưu trữ Trung gian của Microsoft Exchange, một Tệp Dữ liệu Outlook (.ost) ngoại tuyến được tạo tự động và Outlook dữ liệu của bạn được tải xuống.

 1. Mở Outlook, và trên tab tệp , chọn Thiết đặt tài khoản > Thiết đặt tài khoản > Tệp dữ liệu.

 2. Trên tab Tệp dữ liệu , bạn sẽ thấy vị trí của tệp .ost và có thể thực hiện một trong các thao tác sau:

  Tab tệp dữ liệu cho thiết đặt tài khoản Outlook Hiển thị vị trí của outlook tệp dữ liệu cho một người dùng đã đặt tên

  • Chấp nhận vị trí Tệp Dữ liệu Outlook (.ost) ngoại tuyến xuất hiện trong cột vị trí cho tài khoản Exchange .

   hoặc

  • Thay đổi vị trí — ví dụ, chọn một thư mục khác — nơi Tệp Dữ liệu Outlook (.ost) ngoại tuyến tệp lưu.

   Lưu ý: 

   • Khi bạn chọn một vị trí thư mục mới, tệp Tệp Dữ liệu Outlook (.ost) ngoại tuyến mới được tạo tự động. Mặc dù nó không cần thiết, bạn có thể theo cách thủ công di chuyển tệp hiện có vào thư mục mới để tránh thời gian tải xuống được yêu cầu để tạo lại tệp.

   • Một Tệp Dữ liệu Outlook (.ost) ngoại tuyến cũng được dùng cho Outlook đường kết nối. Các tệp không thể di chuyển.

Di chuyển hoặc tạo một Tệp Dữ liệu Outlook (.ost) ngoại tuyến

Bây giờ mà bạn đã phát hiện ra vị trí — đường dẫn đầy đủ — Tệp Dữ liệu Outlook (.ost) ngoại tuyếncủa bạn, bạn có thể di chuyển nó hoặc tạo tệp mới.

 1. Mở hộp thoại Thiết đặt tài khoản và chọn tab Tệp dữ liệu .

 2. Chọn tài khoản Exchange của bạn, sau đó chọn thiết đặt.

  Trong thiết đặt tài khoản, đối với tài khoản Exchange thay đổi thiết đặt tệp dữ liệu

 3. Trên tab nâng cao , hãy xóa hộp kiểm Chế độ Exchange đệm ẩn sử dụng và chọn OK.

 4. Khi được nhắc, chọn OK, sau đó chọn thiết đặt.

 5. Trên tab nâng cao , chọn Thiết đặt tệp dữ liệu Outlook > Tắt sử dụng chế độ ngoại tuyến > .

  Lưu ý: Nếu nút Tắt sử dụng chế độ ngoại tuyến không sẵn dùng, quay lại bước 3 và xóa hộp kiểm Chế độ Exchange đệm ẩn sử dụng .

 6. Chọn Thiết đặt tệp dữ liệu Outlook, và sau đó thực hiện một trong các thao tác sau:

  • Tôi muốn tạo một tệp (mặc định)   
   chọn duyệt, chọn thư mục mà bạn muốn lưu Tệp Dữ liệu Outlook (.ost) ngoại tuyến, sau đó chọn mở.

  • Tôi muốn di chuyển tệp cũ   
   chọn duyệt, chọn Tệp Dữ liệu Outlook (.ost) ngoại tuyến mà bạn đã di chuyển đến một vị trí thư mục mới, sau đó chọn mở.

 7. Chọn OK.

 8. Trên tab nâng cao , hãy chọn hộp kiểm Chế độ Exchange đệm ẩn sử dụng , chọn OK, sau đó chọn OK khi được nhắc để khởi động lại Outlook.

 9. Đóng Thiết đặt tài khoản và hộp thoại Thiết lập thư .

 10. Trong hộp thoại thư , hãy chọn OK.

Lưu ý: Khi một mới Tệp Dữ liệu Outlook (.ost) ngoại tuyến được tạo ra, tệp cũ không bị xóa. Bạn có thể xóa bỏ tệp cũ.

Xem thêm

Tạo Tệp Dữ liệu Outlook (.pst) để lưu thông tin của bạn

Nhập email, danh bạ và lịch từ tệp .pst Outlook

Giới thiệu tệp dữ liệu (.pst và .ost) cho Outlook 2010

Về di chuyển các tệp dữ liệu Outlook 2007

Nếu bạn đang di chuyển tới máy tính mới hoặc cài đặt lại tất cả các phần mềm của bạn trên một ổ đĩa cứng được định dạng lại hoặc mới, bạn sẽ cần phải cài đặt lại Outlook 2007. Bài viết này giải thích cách xem các email cũ của bạn trong cài đặt mới của bạn.

Quan trọng: Không sử dụng các bước trong bài viết này để di chuyển một tệp dữ liệu Outlook (.ost) ngoại tuyến từ máy tính khác. Hướng dẫn này cho tệp thư mục cá nhân (.pst) chỉ. Để biết thêm thông tin về các kiểu tệp Outlook hai, hãy xem giới thiệu tệp dữ liệu Outlook. Sao chép thông tin cấu hình khác, chẳng hạn như quy tắc, nhóm gửi/nhận, thiết đặt tài khoản, và gợi ý tự động điền không được đề cập trong bài viết này.

Cảnh báo: Bài viết này giả định rằng bạn biết làm thế nào để sao lưu tệp dữ liệu Outlook của bạn và rằng bạn đã làm việc này. Không định dạng một ổ đĩa cứng có chứa tệp dữ liệu Outlook của bạn trước khi bạn lần đầu tiên sao lưu dữ liệu sang một ổ đĩa cứng, mạng ổ đĩa, hoặc phương tiện di động. Định dạng ổ cứng vĩnh viễn sẽ hủy dữ liệu trên ổ đĩa đó. Ngoài việc tệp dữ liệu của bạn, có là cấu hình các tệp khác bạn có thể muốn sao lưu.

Nơi lưu email của bạn?

Nơi lưu email của bạn? Các thư lưu giữ trên máy chủ email hoặc cục bộ trên máy tính của bạn trong một tệp dữ liệu Outlook? Câu trả lời tùy thuộc vào loại tài khoản email mà bạn có và cách bạn đã cấu hình tài khoản trong Outlook. Vị trí nơi lưu thư mới của bạn được xác định là vị trí chuyển phát mặc định.

 • Tài khoản Microsoft Exchange   

  Nếu bạn sử dụng tài khoản Exchange, thường thông điệp email, lịch, liên hệ và các mục đang được chuyển đến và lưu trữ trong hộp thư của bạn trên máy chủ đang chạy Exchange. Khi bạn cài đặt Outlook trên máy tính mới và cấu hình tài khoản Exchange, tất cả các mục trên máy chủ đang chạy Exchange sẵn dùng lại cho bạn. Thông tin còn lại trong bài viết này không áp dụng cho bạn, trừ khi bạn tạo ra một kho lưu trữ hoặc tệp cục bộ dữ liệu, hoặc được xác định mà thư Exchange của bạn được chuyển vào một tệp dữ liệu cục bộ.

  Tài khoản Exchange cũng cho phép bạn làm việc ngoại tuyến hoặc sử dụng chế độ đệm ẩn Exchange. Nếu bạn dùng một trong những tính năng này, các bản sao cục bộ của mục của bạn được lưu giữ trên máy tính của bạn trong một tệp thư mục ngoại tuyến (.ost). .Ost tệp được đồng bộ với các mục trên máy chủ đang chạy Exchange theo định kỳ. Vì dữ liệu của bạn vẫn ở trên máy chủ đang chạy Exchange, bạn có thể tạo lại tệp .ost này trên máy tính mới của bạn mà không cần phải sao lưu.

  • Xác định xem chế độ Exchange đệm ẩn được bật   

   1. Trên menu Tools (Công cụ), bấm E-Mail Accounts (Tài khoản Email).

   2. Chọn tài khoản Exchange, sau đó bấm thay đổi.

   3. Bên dưới Microsoft Exchange Server, nếu đã chọn hộp kiểm Chế độ Exchange đệm ẩn sử dụng chế độ Exchange đệm ẩn được bật.

    Ngoài ra, bạn có thể di chuyển hoặc lưu trữ các mục tài khoản Exchange của bạn vào một Tệp Thư mục Riêng (.pst). Bạn cũng có thể cấu hình Outlook để chuyển tải mục mới vào một tệp .pst, chứ không phải giữ các mục trên máy chủ. Bạn phải sao lưu các tệp .pst, cũng như kết nối lại chúng với việc cài đặt Outlook mới.

  • Xác định xem vị trí chuyển phát mặc định là một tệp .pst   

   1. Trên menu công cụ , bấm Tài khoản email.

   2. Bên dưới tài khoản email đã chọn cung cấp các thông điệp email mới đến vị trí sau đây xác nhận vị trí chuyển phát mặc định được liệt kê.

    Lưu ý: Chuyển phát email mới đến hộp thư Exchange thường xuất hiện là hộp thư - < tên người dùng > hoặc chỉ cần tên người dùng của bạn. Chuyển phát email mới vào một tệp .pst sẽ xuất hiện dưới dạng Thư mục cá nhân hoặc tên hiển thị tùy chỉnh bạn cung cấp cho tệp .pst.

 • Tài khoản POP3, IMAP, và HTTP   

  Nếu bạn dùng một tài khoản email POP3 là một trong các loại tài khoản email cá nhân phổ biến nhất, thông điệp email được tải xuống từ máy chủ email POP3 tại nhà cung cấp dịch vụ Internet (ISP) tới máy tính của bạn và được chuyển đến và lưu trữ cục bộ trong một Tệp thư mục cá nhân (.pst) có tên là Outlook.pst. Outlook.PST là tên tệp dữ liệu mặc định. Tệp được lưu trong ổ đĩa < >: \Documents and settings\ < người dùng > \Local Settings\Application Data\Microsoft\Outlook thư mục.

  Tài khoản IMAP và HTTP lưu email của bạn trên một máy chủ, như tài khoản Exchange. Như với bất kỳ loại tài khoản email Outlook, bạn có thể chọn để lưu trữ hoặc di chuyển mục từ máy chủ vào một tệp .pst cục bộ. Nếu bạn lưu trữ hoặc di chuyển mục từ máy chủ đến tệp .pst cục bộ, bạn cần sao lưu tệp .pst và sau đó kết nối lại với nó trong việc cài đặt Outlook mới. Nếu bạn đã giữ mọi thứ trên máy chủ, sau khi bạn sử dụng trình hướng dẫn tài khoản email để thiết lập tài khoản IMAP hoặc HTTP, tất cả các mục trên máy chủ email một lần nữa sẽ sẵn dùng cho bạn trong Outlook.

Di chuyển một tệp dữ liệu Outlook từ một máy tính khác

Bạn đã cài đặt Outlook trên máy tính mới hoặc một ổ đĩa cứng mới và sẵn sàng để bắt đầu sử dụng dữ liệu cũ của bạn.

 • Dùng Windows Explorer để sao chép mỗi tệp thư mục cá nhân (.pst) từ vị trí sao lưu (ổ đĩa mạng hoặc phương tiện di động, chẳng hạn như một CD hoặc DVD hoặc ổ đĩa cứng di động) để < ổ đĩa >: \Documents and settings\ < người dùng > \Local Settings\Application Data\ Thư mục Microsoft\Outlook.

Mặc dù bạn có thể giữ tệp dữ liệu của bạn trong bất kỳ thư mục, đây là vị trí mặc định mà Outlook dùng khi tạo các tệp .pst.

Lưu ý: Vị trí này là một thư mục ẩn. Sử dụng Windows Explorer để dẫn hướng đến thư mục này, trước tiên bạn phải bật trên màn hình của thư mục ẩn. Trong Windows Explorer, trên menu công cụ , bấm Tùy chọn thư mục. Trên tab xem , dưới Thiết đặt nâng cao, bên dưới tệp và thư mục, dưới tệp và ẩn thư mục, hãy chọn hiện tệp và ẩn thư mục. Nếu bạn muốn xem tất cả các phần mở rộng tên tệp, hãy xóa hộp kiểm ẩn phần mở rộng cho các loại tệp . Thư mục ẩn xuất hiện bị mờ đi để cho biết họ không phải là thư mục thông thường.

Khi bạn khởi động lần đầu Outlook, bạn được yêu cầu thông tin tài khoản email của bạn. Tùy thuộc vào loại tài khoản mà bạn sử dụng, Outlook có thể tạo một tệp dữ liệu mới gọi trong Outlook là một tệp thư mục cá nhân (.pst). Đó là tốt nếu bạn là người dùng mới nhưng có thể không như mong muốn khi bạn đã là người dùng Outlook, bạn có thông điệp email được chuyển đến một tệp .pst, và bạn muốn tiếp tục dùng .pst tệp đó. Bạn có thể vẫn truy cập dữ liệu gốc của bạn, nhưng trước tiên hoàn thành thiết lập Outlook bằng cách trả lời các câu hỏi bạn được nhắc để trả lời. Khi bạn ở trong Outlook, không có một số bước quan trọng để nhận dữ liệu cũ của bạn trở lại và sau đó đảm bảo thư mới được chuyển đến cùng một tệp .pst mà bạn đang sử dụng trước đó.

Nếu bạn sử dụng tài khoản POP3, hoặc bạn thiết lập tài khoản Exchange của bạn để chuyển tải tệp cục bộ các thư mục cá nhân (.pst), bạn cần phải thiết lập Outlook để mở tệp.

 1. Trên menu tệp , trỏ tới mở, sau đó bấm Tệp dữ liệu Outlook.

 2. Bấm tệp .pst mà bạn muốn mở, sau đó bấm OK.

Tên thư mục liên kết với tệp dữ liệu xuất hiện trong danh sách thư mục trong ngăn dẫn hướng. Nếu bạn không bao giờ đã thay đổi tên hiển thị, nó vẫn là thư mục cá nhân mặc định.

Bạn đã hoàn thành nửa. Bây giờ bạn có thể có hai thư mục cá nhân được liệt kê trong ngăn dẫn hướng. Đầu tiên đã được tạo bởi Outlook khi bạn lần đầu tiên bắt đầu Outlook và cung cấp thông tin về tài khoản của bạn. Thư mục thứ hai là dữ liệu cũ của bạn. Bạn có thể xác nhận rằng dữ liệu gốc của bạn là lại trong Outlook bằng cách xem hộp thư đến hoặc thư mục con bên dưới một trong các mục nhập. Bạn sẽ thấy tất cả các mục cũ của bạn.

Nếu bạn thấy hai mục có tên là thư mục cá nhân trong ngăn dẫn hướng, chúng tôi khuyên bạn hãy làm theo các bước nhanh trong phần "Tùy chỉnh tên hiển thị tệp dữ liệu" để đảm bảo rằng quy trình kế tiếp dễ dàng hơn. Nếu bạn thấy chỉ có một thư mục mức cao nhất có tên là thư mục cá nhân, chuyển đến phần "Delivering thư vào tệp .pst được sử dụng trước đây".

Nếu bạn giữ lại các thiết đặt mặc định và kết thúc với hai bộ thư mục cá nhân, nó có thể gây nhầm lẫn. Bạn có tệp dữ liệu hai — tệp Outlook được tạo khi bạn bắt đầu Outlook lần đầu tiên và tệp dữ liệu cũ của bạn mà chỉ thêm vào. Bây giờ là thời điểm tốt để tùy chỉnh tên hiển thị để ngăn không cho nhầm lẫn.

 1. Trong ngăn dẫn hướng, bấm chuột phải vào Thư mục cá nhân, sau đó bấm thuộc tính cho thư mục cá nhân.

 2. Bấm Nâng cao.

 3. Trong hộp văn bản tên , nhập tên có ý nghĩa cho bạn, chẳng hạn như thư của tôi.

 4. Bấm OK hai lần.

Bây giờ bạn sẽ thấy một thư mục trên cùng có tên là thư của tôi trong ngăn dẫn hướng. Bạn sẽ luôn có thể nhanh chóng nhận dạng tệp dữ liệu của bạn từ bất kỳ người khác.

Mẹo: Tùy chỉnh tên tệp cũng rất hữu ích nếu bạn lưu giữ nhiều .pst tệp lưu trữ. Ví dụ, nếu bạn tạo một tệp .pst hàng tháng để lưu trữ tất cả các mục đã gửi của bạn cho tháng đó, bạn có thể đổi tên tên hiển thị từ Thư mục cá nhân vào thân thiện hơn, chẳng hạn như Gửi thư lưu trữ – tháng mười hai năm 2007.

Bạn có thể sử dụng một hoặc nhiều tệp .pst, nhưng thư mới chỉ có thể được chuyển tới một tệp.

Bây giờ mà các mục cũ của bạn sẵn dùng trong Outlook, bạn cần thông báo cho Outlook tệp dữ liệu nào là tệp dữ liệu chính của bạn và tất cả các mục mới sẽ đến hộp thư đến trong tệp .pst đó. Tệp hoặc hộp thư mà thư mới của bạn được chuyển phát được xác định là vị trí chuyển phát mặc định.

 1. Trên menu Công cụ, bấm Thiết đặt Tài khoản.

 2. Trên tab email , chọn tài khoản email mới, sau đó bấm Thay đổi thư mục.

 3. Trong hộp thoại Vị trí chuyển phát email mới , hãy chọn hộp thư đến tệp .pst cũ.

 4. Bấm Kết thúc.

 5. Thoát và khởi động lại Outlook.

Bạn có thể muốn loại bỏ tệp thư mục cá nhân được tạo ra khi bạn thiết lập Outlook. Trước khi bạn tiếp tục, điều rất quan trọng là bạn trước tiên hãy bấm trong hộp thư đến cho rằng tệp thư mục cá nhân và đảm bảo rằng không có mục mới được đặt trong hộp thư đến lên đến điểm này. Bạn có thể bấm và kéo bất kỳ mục nào từ hộp thư đến tệp .pst mới vào tệp .pst cũ. Bấm chuột phải vào thư mục cá nhân mà bạn muốn loại bỏ, sau đó bấm Đóng thư mục cá nhân. Nếu tùy chọn Thư mục cá nhân đóng không sẵn dùng, hoặc là bạn đang tìm cách để loại bỏ tệp .pst Outlook tạo khi bạn bắt đầu Outlook lần đầu tiên hoặc vị trí chuyển phát mặc định vẫn trỏ đến tệp sai. Đảm bảo rằng bạn đang tìm cách để loại bỏ tệp thư mục cá nhân mà không có bất kỳ mục của bạn, hoặc lặp lại các bước trong phần "Chuyển phát thư đã được dùng .pst tệp" để thay đổi vị trí chuyển phát mặc định.

Đóng một tệp .pst không xóa bỏ tệp hoặc loại bỏ bất kỳ mục nào từ đó. Tệp không còn được hiển thị trong ngăn dẫn hướng. Bạn luôn có thể thêm bất kỳ tệp .pst trở lại Hiển thị:

 1. Trên menu tệp , trỏ tới mở, sau đó bấm Tệp dữ liệu Outlook.

 2. Bấm tệp .pst mà bạn muốn mở, sau đó bấm OK.

Xem thêm

Giới thiệu tệp dữ liệu Outlook

Nhập email, danh bạ và lịch từ tệp .pst Outlook

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×