Di chuyển một sổ ghi chép OneNote mà bạn đã chia sẻ với người khác

Quan trọng:  Bài viết này là dịch máy, hãy xem tuyên bố miễn trừ trách nhiệm. Bạn hãy tìm phiên bản tiếng Anh của bài viết này tại đây để tham khảo.

Trước khi di chuyển một sổ ghi chép được chia sẻ để những người khác có thể dùng, hãy giảm thiểu sự hư hỏng bằng cách lên kế hoạch trước và liên lạc với người khác trước khi bạn di chuyển sổ ghi chép đó đến một vị trí khác.

Hãy cân nhắc việc di chuyển sổ ghi chép chỉ những lúc bạn biết rằng các hoạt động chỉnh sửa chung sẽ ở mức tối thiểu. Cũng sẽ là một ý kiến hay nếu bạn sao lưu dự phòng tất cả các tệp trước khi thực hiện những thay đổi lớn, đặc biệt nếu bạn hoặc như người khác đang thực hiện những công việc quan trọng.

Bước 1: Chuẩn bị di chuyển

Khi bạn đã sẵn sàng để di chuyển một sổ ghi chép được chia sẻ đến một vị trí mới, hãy thực hiện như sau:

 1. Tạo một sổ ghi chép mới (Tệp > Mới) tại vị trí nơi sẽ di chuyển một sổ ghi chép khác đến.

 2. Hãy thông báo cho những người bạn đã chia sẻ sổ ghi chép cũ là sổ ghi chép này sẽ được di chuyển và họ nên mở một sổ ghi chép mới. Bạn có thể thực hiện điều này bằng một trong hai cách:

  • Trong sổ ghi chép gốc, tạo một phần mới có một trang có chứa hướng dẫn (khuyến cáo).

  • Gửi email cùng với hướng dẫn cho họ.

 3. Trong trường hợp khác, đưa URL của sổ ghi chép mới và thêm một số văn bản trên trang của bạn hoặc trong email của bạn để giải thích lý do và vị trí sổ ghi chép được di chuyển.

Bước 2: Di chuyển ghi chú của bạn

Khi bạn đã sẵn sàng để di chuyển những ghi chú của mình từ sổ ghi chép cũ sang sổ ghi chép mới, hãy thực hiện như sau:

 1. Đảm bảo rằng bạn mở cả sổ ghi chép cũ và mới, sau đó kéo từng phần sổ ghi chép từ sổ ghi chép cũ sang sổ ghi chép mới.

 2. Nếu bạn đã tạo một phần trong sổ ghi chép cũ từ trước để cho người khác biết là sổ ghi chép này đã được di chuyển, hãy giữ lại phần đó trong sổ ghi chép cũ. Bằng cách đó, bất kỳ người nào mở sổ ghi chép cũ sau một khoảng thời gian (ví dụ: đồng nghiệp vừa trở về sau một kỳ nghỉ dài) có thể thấy vị trí những ghi chú được di chuyển tới.

 3. Nhấn SHIFT+F9 trên bàn phím để đồng bộ thủ công tất cả các sổ ghi chép và đợi cho đến khi kết thúc quá trình đồng bộ hóa. Khi OneNote thực hiện xong quá trình đồng bộ hóa những thay đổi, mọi người sẽ thấy cấu trúc của sổ ghi chép mới khi họ đăng nhập vào sổ ghi chép mới lần tới.

 4. Đóng sổ ghi chép cũ. Thao tác này không xóa sổ ghi chép cũ, nhưng sẽ ngăn bạn truy nhập lại sổ ghi chép này theo thói quen.

Đầu Trang

Ghi chú: Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm Dịch Máy: Bài viết này do một hệ thống máy tính dịch mà không có sự can thiệp của con người. Microsoft cung cấp những bản dịch máy này để giúp người dùng không nói tiếng Anh hiểu nội dung về các sản phẩm, dịch vụ và công nghệ của Microsoft. Do bài viết này được dịch máy nên có thể có các lỗi về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp.

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×