Di chuyển một sổ ghi chép OneNote cho Windows mà bạn đã chia sẻ với người khác

Quan trọng:  Bài viết này là dịch máy, hãy xem tuyên bố miễn trừ trách nhiệm. Bạn hãy tìm phiên bản tiếng Anh của bài viết này tại đây để tham khảo.

OneNote là một công cụ cộng tác tuyệt vời. Bạn có thể chia sẻ sổ ghi chép với những người khác để họ có thể xem hoặc sửa nội dung và cộng tác. Nếu bạn muốn di chuyển một sổ ghi chép được chia sẻ đến một vị trí mới, thật tốt để lập kế hoạch game để người khác có thể tìm thấy sổ ghi chép trong vị trí mới và tiếp tục làm việc với nó.

Ghi chú: Nếu bạn có một sổ ghi chép mà bạn chưa chia sẻ, nhưng muốn di chuyển đến OneDrive để bạn có thể xem ảnh trên tất cả các thiết bị của bạn, bạn không cần phải thực hiện theo các bước dưới đây. Chỉ cần chọn tệp > chia sẻ và chọn vị trí mới. Để được hướng dẫn từng bước, hãy xem di chuyển sổ ghi chép vào OneDrive. Nếu tổ chức của bạn sử dụng SharePoint, bạn có thể tạo sổ ghi chép SharePoint một để những người khác trong nhóm của bạn có thể dùng nó nữa.

Sổ ghi chép đã nằm trong vị trí được chia sẻ thì không thể di chuyển một lần sang vị trí mới. Bạn có thể di chuyển từng phần nội dung của sổ bằng cách thực hiện theo các bước sau

Mẹo: Hãy cân nhắc việc di chuyển sổ ghi chép chỉ những lúc bạn biết rằng các hoạt động chỉnh sửa chung sẽ ở mức tối thiểu. Cũng sẽ là một ý kiến hay nếu bạn sao lưu dự phòng tất cả các tệp trước khi thực hiện những thay đổi lớn, đặc biệt nếu bạn hoặc như người khác đang thực hiện những công việc quan trọng.

Bước 1: Chuẩn bị di chuyển

 1. Tạo sổ ghi chép mới (Tệp > Mới) ở vị trí mà bạn muốn sổ ghi chép hiện có của mình sẽ nằm ở đó.

 2. Thông báo cho những người mà bạn đã chia sẻ sổ ghi chép cũ là sổ này sẽ được di chuyển và họ nên mở sổ ghi chép mới. Bạn có thể thực hiện điều này bằng một trong hai cách:

  • Trong sổ ghi chép gốc, tạo một phần mới có một trang chứa hướng dẫn và nối kết đến sổ ghi chép mới.

  • Gửi email cùng với hướng dẫn cho họ.

   Để biết thông tin về cách lấy nối kết chia sẻ, hãy xem phần chia sẻ sổ ghi chép với người khác.

Bước 2: Di chuyển ghi chú của bạn

 1. Trong sổ ghi chép cũ, hãy bấm chuột phải vào một tab phần và chọn Di chuyển hoặc Sao chép.

 2. Chọn sổ ghi chép mới từ danh sách sổ ghi chép và chọn Di chuyển.

 3. Lặp lại bước 1 và 2 cho đến khi tất cả các phần đều nằm trong sổ ghi chép mới.

  Ghi chú: Nếu trước đó bạn đã tạo một phần trong sổ ghi chép cũ để cho người khác biết là sổ ghi chép này đã được di chuyển, hãy giữ lại phần đó trong sổ ghi chép cũ và đừng di chuyển. Bằng cách đó, bất kỳ người nào mở sổ ghi chép cũ sẽ có thể thấy vị trí ghi chú được di chuyển tới.

 4. Nhấn Shift + F9 trên bàn phím để đồng bộ tất cả sổ tay theo cách thủ công và đợi cho đồng bộ hóa để hoàn tất. Nếu bạn đang dùng một thiết bị cảm ứng mà không có bàn phím ngoài, bạn có thể đồng bộ thông qua menu tệp . Để biết thêm thông tin, hãy xem xem trạng thái đồng bộ hóa sổ tay chia sẻ.

  Khi OneNote đồng bộ xong các thay đổi, mọi người sẽ thấy cấu trúc của sổ ghi chép mới khi họ đăng nhập vào sổ ghi chép mới lần tới.

 5. Đóng sổ ghi chép cũ. Thao tác này không xóa sổ ghi chép cũ, nhưng sẽ ngăn bạn truy nhập lại sổ ghi chép này theo thói quen.

Ghi chú: Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm Dịch Máy: Bài viết này do một hệ thống máy tính dịch mà không có sự can thiệp của con người. Microsoft cung cấp những bản dịch máy này để giúp người dùng không nói tiếng Anh hiểu nội dung về các sản phẩm, dịch vụ và công nghệ của Microsoft. Do bài viết này được dịch máy nên có thể có các lỗi về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp.

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×