Di chuyển một phần

Quan trọng:  Bài viết này là dịch máy, hãy xem tuyên bố miễn trừ trách nhiệm. Bạn hãy tìm phiên bản tiếng Anh của bài viết này tại đây để tham khảo.

Khi sổ ghi chép tăng kích cỡ theo thời gian, nó có thể trở thành cần thiết để thay đổi thứ tự các tab phần mà bạn đã thêm vào.

Để nhanh chóng di chuyển một tab phần đến vị trí mới trong sổ tay hiện tại, hãy thực hiện một trong các thao tác sau:

 • Ở phía trên cùng của trang hiện tại, hãy bấm và kéo tab phần bên trái hoặc phải. Hình tam giác nhỏ xuất hiện để cho biết vị trí mới.

  Mẹo: Kéo và thả các tab phần là cách dễ nhất để sắp xếp tất cả các tab phần của bạn theo thứ tự bảng chữ cái hoặc số, hoặc trong bất kỳ thứ tự nào bạn muốn.

 • Ở phía trên cùng của thanh dẫn hướng ở lề trái, bấm vào nút Bung rộng thanh dẫn hướng (mũi tên kép) để hiển thị các phần trong mỗi sổ ghi chép mở, sau đó kéo bất kỳ tab phần lên hoặc xuống đến vị trí mới. Khi bạn kéo một phần, đường kẻ ngang sẽ xuất hiện để cho biết vị trí mới.

Để di chuyển một phần từ sổ tay hiện tại vào một thư mục hoặc sang sổ tay khác, hãy làm như sau:

 1. Ở phía trên cùng của trang hiện tại, bấm chuột phải vào tab phần mà bạn muốn di chuyển, sau đó bấm di chuyển trên menu lối tắt.

 2. Trong hộp thoại Di chuyển Phần đến, hãy thực hiện một trong các thao thác sau:

  • Để di chuyển phần hiện tại lên trước một phần khác, hãy bấm vào tab phần đích trong danh sách, rồi bấm Di chuyển Lên trước.

  • Để di chuyển phần hiện tại ra sau một phần khác, hãy bấm vào tab phần đích trong danh sách, rồi bấm Di chuyển Ra sau.

  • Để di chuyển phần hiện tại vào một nhóm phần hoặc vào một sổ ghi chép chưa có bất kỳ phần nào hiện hữu, hãy bấm nhóm phần đích hoặc sổ ghi chép trong danh sách, rồi bấm Di chuyển Vào.

   Mẹo: Để tạo một nhóm phần mới, chọn một vị trí trong danh sách, sau đó bấm Tạo nhóm phần mới trước khi bạn di chuyển phần hiện tại.

Đầu trang

Ghi chú: Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm Dịch Máy: Bài viết này do một hệ thống máy tính dịch mà không có sự can thiệp của con người. Microsoft cung cấp những bản dịch máy này để giúp người dùng không nói tiếng Anh hiểu nội dung về các sản phẩm, dịch vụ và công nghệ của Microsoft. Do bài viết này được dịch máy nên có thể có các lỗi về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp.

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×