Di chuyển một mục lịch sử liên lạc được nối kết trong Business Contact Manager

Quan trọng:  Bài viết này là dịch máy, hãy xem tuyên bố miễn trừ trách nhiệm. Bạn hãy tìm phiên bản tiếng Anh của bài viết này tại đây để tham khảo.

Di chuyển một Mục lịch sử giao tiếp từ một bản ghi khác là quy trình gồm hai bước.

Tại sao?

ghi chú công việc, Cơ hộihoặc nhật ký điện thoại phải được nối kết bản ghi. Khi bạn loại bỏ một ghi chú công việc, cơ hội hoặc Nhật ký điện thoại từ bản ghi, nối kết đó sẽ được gửi đến thư mục Khoản mục đã xóa trong Business Contact Manager cho Outlook. Nếu ghi chú công việc, cơ hội hoặc Nhật ký điện thoại được nối kết với một bản ghi khác, bạn vẫn có thể truy nhập thông tin. Tuy nhiên, nếu công ty lưu ý, cơ hội hoặc Nhật ký điện thoại không được nối kết với một bản ghi khác và bạn muốn thông tin, khôi phục nối kết từ thư mục Khoản mục đã xóa và nối kết ghi chú công việc, cơ hội hoặc Nhật ký điện thoại với một bản ghi khác.

Lưu ý: Nếu người sở hữu cơ sở dữ liệu có làm trống thư mục Khoản mục đã xóa , bạn không thể khôi phục mục này.

Nếu bạn loại bỏ nối kết đến một Dự án Kinh doanh, tác vụnhiệm vụ, thông điệp email, cuộc hẹn hoặc tệp từ bản ghi, các gốc dự án kinh doanh, nhiệm vụ, thông điệp email, cuộc hẹn hoặc tệp vẫn còn nguyên vẹn, và bạn có thể tạo một nối kết đến nó sau này.

 • Trước tiên, nối kết mục lịch sử liên lạc với một bản ghi khác.

 • Tiếp theo, xóa bỏ các mục lịch sử giao tiếp từ bản ghi ban đầu.

Nối kết một mục lịch sử liên lạc với một bản ghi khác

Nối kết một mục lịch sử liên lạc hiện có nhiều bản ghi từ thư mục lịch sử liên lạc

 1. Trên menu Business Contact Manager , hãy bấm Lịch sử liên lạc.

 2. Mở mục lịch sử giao tiếp mà bạn muốn nối kết đến một bản ghi khác.

 3. Dưới nối kết tài khoản, liên hệ công việc, cơ hội hoặc báo cáo, hãy bấm Nối kết với.

 4. Trong hộp thoại nối kết đến một bản ghi Business Contact Manager , trong danh sách thư mục , hãy chọn một nhóm các bản ghi.

 5. Trong hộp danh sách, hãy chọn bản ghi mà bạn muốn nối kết đến mục này. Hoặc, để tìm kiếm bản ghi, hãy nhập tên vào hộp Tìm kiếm .

 6. Bấm Nối kết để nối kết các mục lịch sử giao tiếp, sau đó bấm OK.

 7. Trong liên lạc lịch sử mục biểu mẫu, trên ruy-băng, trong nhóm hành động , bấm lưu & đóng.

Lưu ý: Một số mục lịch sử liên lạc, chẳng hạn như công việc ghi chú hoặc điện thoại Nhật ký, không thể được nối kết với nhiều hơn 50 bản ghi.

Nối kết một mục lịch sử liên lạc hiện có với nhiều hơn một hồ sơ từ trong bản ghi

 1. Trên menu Business Contact Manager , bấm tài khoản, Liên hệ công việc, cơ hộihoặc Dự án kinh doanh.

 2. Mở bản ghi có chứa mục lịch sử giao tiếp mà bạn muốn nối kết đến một bản ghi khác.

 3. Trên Ribbon, trong nhóm Hiện, bấm Lịch sử.

 4. Mở mục lịch sử giao tiếp mà bạn muốn nối kết đến một bản ghi khác, và sau đó, bên dưới nối kết tài khoản, liên hệ công việc, cơ hội hoặc dự án, bấm Nối kết với.

 5. Trong hộp thoại nối kết đến một bản ghi Business Contact Manager , trong danh sách thư mục , hãy chọn một nhóm các bản ghi.

 6. Trong hộp danh sách, hãy chọn bản ghi mà bạn muốn nối kết đến mục này. Hoặc, để tìm kiếm bản ghi, hãy nhập tên vào hộp Tìm kiếm .

 7. Bấm Nối kết để nối kết các mục lịch sử giao tiếp, sau đó bấm OK.

 8. Trong liên lạc lịch sử mục biểu mẫu, trên ruy-băng, trong nhóm hành động , bấm lưu & đóng.

Xóa một mục lịch sử liên lạc

Xóa một mục lịch sử liên lạc từ thư mục lịch sử liên lạc

Mục lịch sử liên lạc được nối kết với nhiều bản ghi xuất hiện trong thư mục lịch sử liên lạc nhiều hơn một lần. Khi bạn loại bỏ một bản sao của một mục lịch sử giao tiếp có nhiều danh sách, các bản sao riêng biệt còn lại vẫn xuất hiện trong thư mục lịch sử liên lạc. Tên của một mục được nối kết với bản ghi được hiển thị trong cột Được nối kết đến trang thư mục Lịch sử liên lạc .

 1. Trên menu Business Contact Manager , hãy bấm Lịch sử liên lạc.

 2. Bấm chuột phải vào mục lịch sử giao tiếp mà bạn muốn xóa, sau đó bấm xóa.

Loại bỏ một mục lịch sử giao tiếp từ bản ghi ban đầu

 1. Trên menu Business Contact Manager , bấm tài khoản, Liên hệ công việc, cơ hộihoặc Dự án kinh doanh.

 2. Mở bản ghi mà bạn muốn loại bỏ một mục lịch sử liên lạc từ.

 3. Trên Ribbon, trong nhóm Hiện, bấm Lịch sử.

 4. Chọn mục, sau đó bấm loại bỏ.

Lưu ý: Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm Dịch Máy: Bài viết này do một hệ thống máy tính dịch mà không có sự can thiệp của con người. Microsoft cung cấp những bản dịch máy này để giúp người dùng không nói tiếng Anh hiểu nội dung về các sản phẩm, dịch vụ và công nghệ của Microsoft. Do bài viết này được dịch máy nên có thể có các lỗi về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp.

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×