Di chuyển lên Access 2007

Lưu ý: Chúng tôi muốn cung cấp cho bạn nội dung trợ giúp mới nhất ở chính ngôn ngữ của bạn, nhanh nhất có thể. Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Vui lòng cho chúng tôi biết ở cuối trang này rằng thông tin có hữu ích với bạn không? Dưới đây là bài viết bằng Tiếng Anh để bạn tham khảo dễ hơn.

Microsoft Office Access 2007 cung cấp một tập hợp hiệu quả của công cụ giúp bạn nhanh chóng bắt đầu theo dõi, báo cáo, và chia sẻ thông tin trong một môi trường khả năng quản lý. Với các chức năng mới, tương tác thiết kế, các thư viện lập sẵn của chức năng theo dõi các mẫu ứng dụng, và khả năng làm việc với nhiều nguồn dữ liệu, bao gồm Microsoft SQL Server, Office Access 2007 cho phép bạn nhanh chóng tạo hấp dẫn hơn và chức năng theo dõi ứng dụng mà không cần phải kiến thức cơ sở dữ liệu sâu. Bạn có thể nhanh chóng tạo và áp dụng hết các ứng dụng và báo cáo cho phù hợp với nhu cầu kinh doanh thay đổi của bạn và với tích hợp sâu nâng cao của nó với Windows SharePoint Services 3.0, Office Access 2007 giúp bạn chia sẻ, quản lý, kiểm nghiệm, và sao lưu thông tin.

Trong bài viết này

Di chuyển từ Microsoft Office Access 2003, Access 2002 hoặc Access 2000

Di chuyển từ Access 97

Di chuyển từ Access 95

Di chuyển từ Access 2.0

Di chuyển từ Microsoft Office Access 2003, Access 2002 hoặc Access 2000

Nếu bạn đang dùng Microsoft Office Access 2003, Access 2002 hoặc Access 2000, di chuyển đến Access 2007 thật dễ dàng. hỗ trợ Access 2007 Access 2002-2003 và định dạng tệp .mdb Access 2000 để trong hầu hết các trường hợp, bạn chỉ cần phải cài đặt Access 2007 và mở cơ sở dữ liệu Access 2000 hoặc Access 2002-2003 của bạn — và bạn có thể dùng những như bạn vẫn dùng cơ sở dữ liệu Access 2007 . Tuy nhiên, Access 2007 bao gồm nhiều hữu ích tính năng mới và (chẳng hạn như phần đính kèm và trường đa giá trị) yêu cầu định dạng tệp mới .accdb, vì vậy bạn nên dùng định dạng tệp mới bất cứ khi nào có thể xảy ra. Nếu bạn tiếp tục sử dụng định dạng tệp .mdb, bạn không thể tận dụng các tính năng mới.

Để biết thêm thông tin về các tính năng sẵn dùng chỉ ở định dạng tệp .mdb, và các tính năng sẵn dùng chỉ ở định dạng tệp .accdb, hãy xem bài viết định dạng tệp nào tôi nên sử dụng trong Access 2007?

Một số tính năng của các phiên bản trước của Access không còn được hỗ trợ, chẳng hạn như bảo mật mức người dùng và bản sao. Để biết thêm thông tin về các tính năng này, hãy xem bài viết điều cần cân nhắc di chuyển cho Access 2007.

Đầu trang

Di chuyển từ Access 97

Khi bạn mở cơ sở dữ liệu Access 97 trong Access 2007, hộp thoại Cơ sở dữ liệu nâng cao xuất hiện. Để chuyển đổi cơ sở dữ liệu sang định dạng tệp Access 2007 , bấm . Access rồi tạo một bản sao của cơ sở dữ liệu trong định dạng .accdb.

Lưu ý: Bạn không thể sử dụng định dạng tệp .accdb trong các phiên bản trước của Access.

Nếu bạn bấm không có trong hộp thoại cơ sở dữ liệu nâng cao (đó là, chọn không để chuyển đổi cơ sở dữ liệu), bạn vẫn có thể mở cơ sở dữ liệu định dạng tệp .mdb. Bạn có thể xem đối tượng và sửa đổi bản ghi bằng cách sử dụng Access 2007, nhưng các thay đổi thiết kế mà bạn thực hiện sẽ không được lưu.

Đầu trang

Di chuyển từ Access 95

Nếu bạn sử dụng cơ sở dữ liệu hiện có trong định dạng Access 95 (.mdb), bạn có thể nhập bảng, truy vấn và macro từ cơ sở dữ liệu đó vào cơ sở dữ liệu Office Access 2007 định dạng (.accdb). Bạn cũng có thể nhập biểu mẫu và báo cáo mà không sử dụng Microsoft Visual Basic for Applications (VBA) mã.

Nhập biểu mẫu và báo cáo có chứa VBA Mã (và cũng mô-đun), trước tiên chuyển đổi cơ sở dữ liệu Access 95 định dạng thành Access 2002-2003 tệp hoặc Access 2000 định dạng bằng cách sử dụng Microsoft Office Access 2003, Access 2002 hoặc 2000, và sau đó dùng Access 2007 để chuyển đổi tệp đó theo định dạng tệp Access 2007 . Để biết thêm thông tin, hãy xem bài viết nhập Access 2.0 và cơ sở dữ liệu Access 95 vào phiên bản hiện tại.

Đầu trang

Di chuyển từ Access 2.0

Nếu bạn sử dụng cơ sở dữ liệu hiện có trong định dạng Access 2.0 (.mdb), bạn có thể nhập bảng, truy vấn và macro từ cơ sở dữ liệu đó vào cơ sở dữ liệu Office Access 2007 định dạng (.accdb).

Để nhập biểu mẫu, báo cáo hoặc mô-đun vào Office Access 2007, trước tiên bạn phải chuyển đổi cơ sở dữ liệu bằng cách sử dụng phiên bản trước của Access, sau đó bạn mở cơ sở dữ liệu trong Access 2007, và sau đó bạn chuyển đổi cơ sở dữ liệu thành định dạng cơ sở dữ liệu Access 2007 . Để biết thêm thông tin, hãy xem bài viết nhập cơ sở dữ liệu Access 2.0 vào một tệp Access 2007.

Đầu trang

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×