Di chuyển hoặc sao chép trang tính hoặc dữ liệu của trang tính

Di chuyển hoặc sao chép trang tính hoặc dữ liệu của trang tính

Lưu ý: Chúng tôi muốn cung cấp cho bạn nội dung trợ giúp mới nhất ở chính ngôn ngữ của bạn, nhanh nhất có thể. Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Vui lòng cho chúng tôi biết ở cuối trang này rằng thông tin có hữu ích với bạn không? Dưới đây là bài viết bằng Tiếng Anh để bạn tham khảo dễ hơn.

Bạn có thể dùng lệnh Di chuyển hoặc Sao chép Trang để di chuyển hoặc sao chép toàn bộ các trang tính (còn được gọi là các trang tính) tới vị trí khác trong cùng một sổ làm việc hoặc sổ làm việc khác. Bạn có thể dùng lệnh CắtSao chép để di chuyển hoặc sao chép một phần dữ liệu tới các trang tính hoặc sổ làm việc khác.

 1. Chọn trang tính bạn muốn di chuyển hoặc sao chép. Nếu bạn muốn di chuyển hoặc sao chép nhiều hơn một trang tính, nhấn và giữ phím Ctrl, rồi bấm vào tab của các trang tính bạn muốn sao chép.

  Lưu ý    Khi chọn nhiều trang tính, [Nhóm] sẽ xuất hiện trong thanh tiêu đề nằm ở phía trên cùng của trang tính. Để hủy bỏ lựa chọn của nhiều trang tính trong sổ làm việc, bấm vào bất cứ trang tính chưa được chọn nào. Nếu không nhìn thấy trang tính chưa được chọn nào, bấm chuột phải vào tab của một trang tính đã chọn, rồi bấm Rã nhóm Trang tính trên menu lối tắt.

 2. Chọn Trang đầu > Định dạng > Di chuyển hoặc Sao chép Trang tính. Hoặc bạn cũng có thể bấm chuột phải vào tab trang tính được chọn, rồi bấm Di chuyển hoặc Sao chép.

  Di chuyển hoặc Sao chép Trang tính
 3. Trong hộp thoại Di chuyển hoặc Sao chép, bấm vào trang tính sẽ nằm sau trang tính được di chuyển hoặc sao chép.

  Di chuyển hoặc Sao chép hộp thoại

  Hoặc bạn có thể bấm (di chuyển đến cuối) để chèn vào sau trang tính cuối cùng trong sổ làm việc.

 4. Để sao chép các trang tính thay vì di chuyển chúng, trong hộp thoại Di chuyển hoặc Sao chép, hãy chọn hộp kiểm Tạo bản sao.

  Khi bạn tạo một bản sao cho trang tính, trang tính sẽ được nhân đôi trong sổ làm việc và tên trang tính cho biết đó là một bản sao — ví dụ: bản sao đầu tiên bạn tạo ra từ Trang tính 1 sẽ có tên là Trang tính 1 (2).

Ghi chú và mẹo

 • Nếu bạn không thấy sổ làm việc bạn muốn sao chép, xem mục Di chuyển hoặc sao chép một phần trang tính vào sổ làm việc khác.

 • Để di chuyển các trang tính trong sổ làm việc hiện tại, bạn có thể kéo các trang tính đã chọn dọc theo hàng tab trang tính. Để sao chép các trang tính, giữ Ctrl, rồi kéo trang tính; thả nút bấm của chuột trước khi thả phím Ctrl.

 • Để đổi tên trang tính được sao chép hoặc di chuyển, bấm chuột phải vào tab trang tính, bấm Đổi tên, rồi nhập tên mới vào tab trang tính. (Ngoài ra, bạn có thể bấm đúp vào tab trang tính, rồi chỉnh sửa tên.)

 • Để thay đổi màu của tab trang tính, hãy bấm chuột phải vào Màu Tab , rồi bấm vào màu bạn muốn dùng.

  Màu Tab
 • Lưu ý các tính toán hoặc biểu đồ dựa vào dữ liệu trang tính có thể trở nên không chính xác nếu bạn di chuyển trang tính. Tương tự, nếu một trang tính di chuyển hoặc sao chép được chèn giữa các trang tính được tham chiếu bởi tham chiếu công thức 3D, dữ liệu trên trang tính đó có thể được đưa vào phép tính ngoài dự kiến.

 1. Để di chuyển hoặc sao chép các trang tính đến một sổ làm việc khác, hãy bảo đảm rằng sổ làm việc đích phải được mở trong cùng một phiên bản Microsoft Excel.

  Lưu ý: Bạn không thể di chuyển hoặc sao chép các trang tính giữa các sổ làm việc đang mở trong các phiên bản Excel riêng biệt. Nếu một sổ làm việc được mở trong một phiên bản Excel riêng biệt — ví dụ: điều này có thể xảy ra khi bạn mở sổ làm việc từ một trang Windows SharePoint Services — hãy bảo đảm rằng bạn mở sổ làm việc trong cùng một phiên bản Excel bằng cách duyệt tới sổ làm việc trong hộp thoại Mở (tab Tệp, Mở).

 2. Chọn trang tính bạn muốn di chuyển hoặc sao chép. Nếu bạn muốn di chuyển hoặc sao chép nhiều hơn một trang tính, nhấn và giữ phím Ctrl, rồi bấm vào tab của các trang tính bạn muốn sao chép. Nếu bạn muốn chọn tất cả trang tính, bấm chuột phải vào tab trang tính, rồi bấm Chọn Tất cả Trang tính.

  Lưu ý: Khi nhiều trang tính được chọn, [nhóm] xuất hiện trong thanh tiêu đề ở trên cùng của trang tính. Để hủy bỏ vùng chọn nhiều trang tính trong sổ làm việc, hãy bấm bất kỳ trang tính gán. Nếu không có tính gán Hiển thị, bấm chuột phải vào tab trang tính của một trang tính đã chọn, sau đó bấm Rã nhóm các trang tính trên menu lối tắt.

 3. Chọn Trang đầu > Định dạng > Di chuyển hoặc Sao chép Trang tính. Hoặc bạn cũng có thể bấm chuột phải vào tab trang tính được chọn, rồi bấm Di chuyển hoặc Sao chép.

 4. Trong hộp thoại Di chuyển hoặc Sao chép, bấm vào sổ làm việc bạn muốn di chuyển hoặc sao chép các trang tính được chọn. Hoặc bạn có thể bấm vào mục sổ mới để di chuyển hoặc sao chép các trang tính được chọn vào sổ làm việc mới.

 5. Trong danh sách Trước trang tính, bấm vào trang tính sẽ nằm sau trang tính được di chuyển hoặc sao chép. Hoặc bạn có thể bấm (di chuyển đến cuối) để chèn sau trang tính cuối cùng vào sổ làm việc.

 6. Để sao chép các trang tính thay vì di chuyển chúng, trong hộp thoại Di chuyển hoặc Sao chép, hãy chọn hộp kiểm Tạo bản sao.

  Khi bạn tạo một bản sao cho trang tính, trang tính sẽ được nhân bản trong sổ làm việc đích. Khi bạn di chuyển một trang tính, trang tính sẽ được di chuyển từ sổ làm việc nguồn và chỉ xuất hiện trong sổ làm việc đích.

Ghi chú và mẹo

 • Để đổi tên trang tính được sao chép hoặc di chuyển, hãy bấm chuột phải vào tab trang tính này, rồi bấm Đổi tên, sau đó nhập tên mới vào tab trang tính.

 • Để thay đổi màu của tab trang tính, hãy bấm chuột phải vào Màu Tab , rồi bấm vào màu bạn muốn dùng.

 • Các trang tính bạn muốn di chuyển hoặc sao chép đến một sổ làm việc khác sẽ dùng phông chủ đề, màu sắc và hiệu ứng được áp dụng cho sổ làm việc đích.

 1. Trong một trang tính, hãy chọn dữ liệu bạn muốn di chuyển hoặc sao chép.

  Lưu ý: Nếu lựa chọn bao gồm các cột hoặc hàng ẩn, Excel cũng sẽ sao chép dữ liệu trong các cột và hàng ẩn đó. Bạn có thể phải tạm thời hiện các hàng và các cột bạn không muốn đưa vào, rồi chọn từng dãy dữ liệu bạn thực sự muốn di chuyển hoặc sao chép trong các thao tác riêng rẽ. Để biết thông tin, hãy xem Hiển hoặc ẩn cột và hàng.

 2. Nếu bạn muốn di chuyển dữ liệu, nhấn CTRL + X. Nếu bạn muốn sao chép, nhấn CTRL + C.

 3. Đi tới trang tính nơi bạn muốn dán dữ liệu, xem trang tính đó có trong cùng sổ làm việc hay sổ làm việc khác.

 4. Chọn ô phía trên bên trái của vùng bạn muốn dán dữ liệu.

  Lưu ý: Dữ liệu trong vùng dán sẽ được ghi đè lên. Ngoài ra, nếu vùng dán có chứa các cột và hàng ẩn, bạn có thể phải hiện vùng dán để xem tất cả các ô đã sao chép.

 5. Nhấn Ctrl + V.

Ghi chú và mẹo

 • Trước khi bạn dán, bạn cũng có thể nhấn CTRL + ALT + V (Ctrl, Option, V trên máy Mac), rồi chọn một tùy chọn như độ rộng Cột để dán vào độ rộng của dữ liệu gốc. Hoặc chọn Giá trị để chỉ dán các giá trị và không phải các công thức của dữ liệu gốc.

 • Theo mặc định, Excel sẽ hiển thị nút Tùy chọn Dán trên trang tính để cung cấp cho bạn các tùy chọn đặc biệt khi dán các ô, như Giữ Định dạng Nguồn. Nếu bạn không muốn Excel hiển thị nút này mỗi lần dán ô, bạn có thể tắt tùy chọn này. (Trên tab Tệp của dải băng ở phía trên cùng của sổ làm việc, bấm Tùy chọn, bấm thể loại Nâng cao, rồi chọn hộp kiểm Hiển thị nút Tùy chọn Dán khi nội dung được dán bên dưới mục Cắt, Sao chép và Dán).

 • Khi bạn sao chép các ô, tham chiếu ô sẽ được điều chỉnh tự động. Tuy nhiên, khi bạn di chuyển các ô, tham chiếu ô sẽ không được điều chỉnh, đồng thời, nội dung của các ô đó và trong mọi ô trỏ tới chúng đều có thể được hiển thị dưới dạng lỗi tham chiếu. Trong trường hợp này, bạn sẽ phải điều chỉnh các tham chiếu theo cách thủ công.

Trong Excel Online, bạn có thể sao đôi (hoặc sao chép) các trang tính trong sổ làm việc hiện tại. Chỉ cần bấm chuột phải vào tên tab ở dưới cùng của trang tính và bấm tạo bản sao.

Lưu ý: Bạn có thể nhận được lỗi khi bạn tìm cách tạo trùng lặp một trang tính có chứa một biểu đồ, ảnh hoặc hình dạng. Nếu bạn nhận được một lỗi, bạn có thể sao đôi trang tính theo cách thủ công.

Nếu bạn có các thành phần trong trang tính can thiệp sao chép nó vào, bạn vẫn có thể tạo một bản sao của trang tính theo cách thủ công bằng cách sao chép tất cả dữ liệu và dán nó vào một trang tính mới. Đây là cách:

 1. Chọn tất cả dữ liệu trong trang tính.

  Lối tắt bàn phím: nhấn Ctrl + phím cách, trên bàn phím, sau đó nhấn Shift + phím cách.

 2. Sao chép tất cả dữ liệu trên trang tính bằng cách nhấn Ctrl+C.

 3. Bấm vào dấu cộng để thêm một trang tính trống mới.

  Nút Thêm trang tính mới

 4. Bấm vào ô đầu tiên trong trang tính mới và nhấn Ctrl+V để dán dữ liệu.

  Lưu ý: Bạn sẽ mất mọi định dạng có điều kiện được áp dụng cho các ô khi bạn dán chúng vào trang tính mới.

Trong Excel Online, tùy chọn để di chuyển hoặc sao chép một trang tính không sẵn dùng khi bạn bấm chuột phải vào tab trang tính, như trong ứng dụng Excel trên máy tính. Trong Excel Online, bạn có thể đạt được cùng một kết quả bằng cách sao chép tất cả các dữ liệu trong trang tính và dán nó vào một trang tính trống trong sổ làm việc khác.

Hãy làm theo các bước này để di chuyển hoặc sao chép một trang tính vào một sổ làm việc trong Excel Online:

 1. Chọn tất cả dữ liệu trong trang tính.

  Lối tắt bàn phím: nhấn Ctrl + phím cách, trên bàn phím, sau đó nhấn Shift + phím cách.

 2. Sao chép tất cả dữ liệu trên trang tính bằng cách nhấn Ctrl+C.

 3. Mở sổ làm việc mà bạn muốn dán dữ liệu, sau đó bấm + trong thanh trạng thái để thêm một trang tính trống mới.

  Nút Thêm trang tính mới
 4. Bấm vào ô đầu tiên trong trang tính mới, sau đó nhấn Ctrl + V để dán dữ liệu vào trang tính đó.

  Lưu ý: Bạn sẽ mất mọi định dạng có điều kiện được áp dụng cho các ô khi bạn dán chúng vào sổ làm việc khác.

Bạn cần thêm trợ giúp?

Bạn luôn có thể yêu cầu một chuyên gia trong Cộng đồng Kỹ thuật Excel, tìm hỗ trợ trong Cộng đồng Giải đáp hay đề xuất tính năng hoặc cải tiến mới ở Excel User Voice.

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×