Di chuyển hoặc sao chép một công thức

Di chuyển hoặc sao chép một công thức

Điều quan trọng là cần lưu ý đến những điều có thể xảy ra với các tham chiếu ô, cho dù tham chiếu là tuyệt đối hay tương đối, khi bạn di chuyển một công thức bằng cách cắt và dán công thức hoặc sao chép một công thức bằng cách sao chép và dán công thức đó.

 • Khi bạn di chuyển một công thức, các tham chiếu ô trong phạm vi công thức không thay đổi bất kể bạn dùng kiểu tham chiếu ô nào.

 • Khi bạn sao chép một công thức, các tham chiếu ô có thể thay đổi dựa trên kiểu tham chiếu ô bạn dùng.

Di chuyển một công thức

 1. Chọn ô có chứa công thức bạn muốn di chuyển.

 2. Trên tab Trang đầu, trong nhóm Bảng tạm, bấm vào Cắt.

  Bạn cũng có thể di chuyển công thức bằng cách kéo đường viền của ô được chọn vào ô phía trên bên trái của vùng dán. Mọi dữ liệu hiện có sẽ được thay thế.

 3. Thực hiện một trong những thao tác sau:

  • Để dán công thức và định dạng bất kỳ, trên tab Trang đầu, trong nhóm Bảng tạm, bấm vào Dán.

  • Để chỉ dán công thức, trên tab Trang đầu, trong nhóm Bảng tạm, bấm vào Dán, bấm Dán Đặc biệt, rồi bấm vào Công thức.

Đầu Trang

Sao chép một công thức

 1. Chọn ô có chứa công thức bạn muốn sao chép.

 2. Trên tab Trang đầu, trong nhóm Bảng tạm, bấm Sao chép.

 3. Thực hiện một trong những thao tác sau:

  • Để dán công thức và định dạng bất kỳ, trên tab Trang đầu, trong nhóm Bảng tạm, bấm vào Dán.

  • Để chỉ dán công thức, trên tab Trang đầu, trong nhóm Bảng tạm, bấm vào Dán, bấm Dán Đặc biệt, rồi bấm vào Công thức.

   Lưu ý: Bạn chỉ có thể dán các kết quả của công thức. Trên tab Trang đầu, trong nhóm Bảng tạm, bấm vào Dán, bấm Dán Đặc biệt, rồi bấm vào Giá trị.

 4. Xác nhận các tham chiếu ô trong công thức cho kết quả như bạn muốn. Nếu cần thiết, hãy chuyển kiểu tham chiếu bằng cách thực hiện như sau:

  1. Chọn ô có chứa công thức.

  2. Trong thanh công thức Ảnh nút , chọn tham chiếu bạn muốn thay đổi.

  3. Nhấn F4 để chuyển giữa các kết hợp.

   Bảng sau sẽ tóm tắt cách một kiểu tham chiếu cập nhật nếu một công thức có chứa tham chiếu được sao chép hai ô xuống phía dưới và hai ô sang bên phải.

Đối với công thức đang được sao chép:

Nếu tham chiếu là:

Nó thay đổi thành:

Công thức được sao chép từ A1, đến hai ô xuống dưới và sang phải

$A$1 (cột tuyệt đối và hàng tuyệt đối)

$A$1

A$1 (cột tương đối và hàng tuyệt đối)

C$1

$A1 (cột tuyệt đối và hàng tương đối)

$A3

A1 (cột tương đối và hàng tương đối)

C3

Lưu ý: Bạn cũng có thể sao chép các công thức vào các ô liền kề bằng núm điều khiển điền Núm điều khiển điền . Sau khi xác nhận rằng các tham chiếu ô trong công thức cho ra kết quả bạn mong muốn ở bước 4, hãy chọn ô có chứa công thức được sao chép, rồi kéo điều khiển điền trên phạm vi bạn muốn điền.

Xem Thêm

Sao chép và dán công thức vào một ô hoặc trang tính khác

Chuyển giữa các tham chiếu tương đối, tuyệt đối và hỗn hợp

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×