Di chuyển hoặc sao chép một công thức

Di chuyển hoặc sao chép một công thức

Quan trọng:  Bài viết này là dịch máy, hãy xem tuyên bố miễn trừ trách nhiệm. Bạn hãy tìm phiên bản tiếng Anh của bài viết này tại đây để tham khảo.

Điều quan trọng cần lưu ý những gì có thể xảy ra với tham chiếu ô, cho dù họ đang tuyệt đối hoặc tương đối, khi bạn di chuyển một công thức bằng cắt và dán nó, hoặc sao chép một công thức bằng cách sao chép và dán nó là.

 • Khi bạn di chuyển một công thức, tham chiếu ô trong công thức không thay đổi bất kể loại tham chiếu ô mà bạn sử dụng.

 • Khi bạn sao chép một công thức, các tham chiếu ô có thể thay đổi dựa trên kiểu tham chiếu ô bạn dùng.

Di chuyển một công thức

 1. Chọn ô có chứa công thức bạn muốn di chuyển.

 2. Trên tab Trang đầu, trong nhóm Bảng tạm, bấm Cắt.

  Bạn cũng có thể di chuyển công thức bằng cách kéo đường viền của ô được chọn vào ô phía trên bên trái của vùng dán. Mọi dữ liệu hiện có sẽ được thay thế.

 3. Hãy thực hiện một trong những thao tác sau:

  • Để dán công thức và định dạng bất kỳ, trên trang đầu tab, trong nhóm bảng tạm , bấm dán.

  • Để dán công thức chỉ, trên trang đầu tab, trong nhóm bảng tạm , bấm dán, bấm Dán đặc biệt, sau đó bấm công thức.

Đầu trang

Sao chép một công thức

 1. Chọn ô có chứa công thức bạn muốn sao chép.

 2. Trên tab Trang đầu, trong nhóm Bảng tạm, bấm Sao chép.

 3. Hãy thực hiện một trong những thao tác sau:

  • Để dán công thức và định dạng bất kỳ, trên trang đầu tab, trong nhóm bảng tạm , bấm dán.

  • Để dán công thức chỉ, trên trang đầu tab, trong nhóm bảng tạm , bấm dán, bấm Dán đặc biệt, sau đó bấm công thức.

   Ghi chú: Bạn có thể dán chỉ các kết quả công thức. Trên trang đầu tab, trong nhóm bảng tạm , bấm dán, bấm Dán đặc biệt, sau đó bấm giá trị.

 4. Xác nhận các tham chiếu ô trong công thức cho kết quả như bạn muốn. Nếu cần thiết, hãy chuyển kiểu tham chiếu bằng cách thực hiện như sau:

  1. Chọn ô có chứa công thức.

  2. Trong thanh công thức Ảnh nút , chọn tham chiếu mà bạn muốn thay đổi.

  3. Nhấn F4 để chuyển giữa các kiểu kết hợp.

   Bảng sau đây tóm tắt cách một kiểu tham chiếu Cập Nhật nếu một công thức có chứa tham chiếu sao chép hai ô xuống dưới và hai ô ở bên phải.

Đối với công thức đang được sao chép:

Nếu tham chiếu là:

Nó thay đổi thành:

Công thức được sao chép từ A1, đến hai ô xuống dưới và sang phải

$A$1 (cột tuyệt đối và hàng tuyệt đối)

$A$1

A$1 (cột tương đối và hàng tuyệt đối)

C$1

$A1 (cột tuyệt đối và hàng tương đối)

$A3

A1 (cột tương đối và hàng tương đối)

C3

Ghi chú: Bạn cũng có thể sao chép công thức vào các ô liền kề bằng cách dùng núm điều khiển điền Núm điều khiển điền . Sau khi xác nhận rằng các tham chiếu ô trong các sản phẩm thức kết quả mà bạn muốn trong bước 4, chọn ô có chứa công thức được sao chép, sau đó kéo núm điều khiển điền qua phạm vi mà bạn muốn điền.

Ghi chú: Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm Dịch Máy: Bài viết này do một hệ thống máy tính dịch mà không có sự can thiệp của con người. Microsoft cung cấp những bản dịch máy này để giúp người dùng không nói tiếng Anh hiểu nội dung về các sản phẩm, dịch vụ và công nghệ của Microsoft. Do bài viết này được dịch máy nên có thể có các lỗi về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp.

Xem Thêm

Sao chép và dán công thức vào ô hoặc trang tính khác

Chuyển đổi giữa các tham chiếu tương đối, tuyệt đối và hỗn hợp

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×