Di chuyển hình trong đồ họa SmartArt

Quan trọng:  Bài viết này là dịch máy, hãy xem tuyên bố miễn trừ trách nhiệm. Bạn hãy tìm phiên bản tiếng Anh của bài viết này tại đây để tham khảo.

Ghi chú: Bài viết này mô tả cách di chuyển hình trong đồ họa SmartArt. Nếu bạn đang tìm kiếm thông tin về cách di chuyển một hình dạng, hãy xem di chuyển ảnh, hình dạng, hộp văn bản, hoặc WordArt. Để biết thêm thông tin về cách sử dụng đường lưới và đường dẫn hướng để đặt hình dạng, hãy xem thay đổi lưới dãn cáchHiển thị hoặc ẩn đường lưới.

Bạn đang sử dụng chương trình Hệ thống Microsoft Office 2007 nào?

Excel

Outlook

PowerPoint

Word

Excel

 1. Trong đồ họa SmartArt, bấm vào hình dạng mà bạn muốn di chuyển.

  Để di chuyển nhiều hình dạng, bấm vào hình đầu tiên, sau đó rồi nhấn và giữ CTRL trong khi bạn bấm các hình dạng bổ sung.

 2. Thực hiện một trong những thao tác sau:

  • Kéo hình đến vị trí mới.

  • Nhấn các phím mũi tên lên, mũi tên xuống, mũi tên phải hoặc mũi tên trái để di chuyển hình dạng theo hướng mà bạn muốn.

  • Để di chuyển hoặc "nhích" hình dạng theo từng nấc tăng rất nhỏ, nhấn giữ Ctrl trong khi bạn nhấn mũi tên lên, mũi tên xuống, mũi tên phải hoặc phím mũi tên trái.

   Khi bạn di chuyển một hình dạng, nó sẽ di chuyển một dấu cách trên lưới. Bạn có thể in đường lưới. Nếu các đính đối tượng vào lưới tùy chọn tắt, di chuyển một di chuyển một hình dạng điểm ảnh. Tùy chọn đính đối tượng vào lưới nó căn chỉnh đối tượng vào giao nhau gần nhất trên lưới như bạn vẽ hoặc di chuyển đối tượng.

   Ảnh tab Định dạng Công cụ SmartArt

   Nếu bạn không nhìn thấy Công cụ SmartArt hoặc tab định dạng , hãy đảm bảo rằng bạn đã chọn đồ họa SmartArt.

   Danh sách Khối Cơ bản với lưới
   Hình 1 SmartArt bố trí đồ họa danh sách khối cơ bản với lưới Hiển thị

   Ghi chú: 

   • Tùy thuộc vào bố trí cho đồ họa SmartArt mà bạn đang sử dụng, nếu bạn di chuyển một hình dạng có một tương ứng hình dạng, chẳng hạn như một mũi tên hoặc dòng, hình dạng tương ứng cũng sẽ di chuyển.

   • Nếu bạn tạo đồ họa SmartArt của bạn ba chiều bằng cách áp dụng kiểu nhanh 3-D với dạng xem phối cảnh, trước tiên bạn phải chuyển sang cảnh 2-D để di chuyển hình dạng. Bên dưới Công cụ SmartArt, trên tab định dạng , trong nhóm hình dạng , hãy bấm sửa trong 2-D. Di chuyển hình dạng, sau đó bấm một lần nữa sửa trong 2-D . Để chuyển đổi giữa 2-D và 3-D, hãy bấm sửa trong 2-D trong nhóm hình dạng trên tab định dạng suy nghĩ của sửa trong 2-D làm khóa tạm thời mở ra đồ họa SmartArt của bạn để chỉnh sửa do đó bạn có thể di chuyển và đổi kích cỡ hình dạng — nhưng vẫn được áp dụng cho đồ họa SmartArt kiểu 3-D và xuất hiện lại khi bạn bấm vào sửa trong 2-D lại.

   • Bạn cũng có thể xoay hình dạng trong đồ họa SmartArt hoặc di chuyển toàn bộ đồ họa SmartArt.

Đầu trang

Outlook

 1. Thực hiện một trong những thao tác sau đây:

  • Kéo hình đến vị trí mới.

  • Nhấn các phím mũi tên lên, mũi tên xuống, mũi tên phải hoặc mũi tên trái để di chuyển hình dạng theo hướng mà bạn muốn.

  • Để di chuyển hoặc "nhích" hình dạng theo từng nấc tăng rất nhỏ, nhấn giữ Ctrl trong khi bạn nhấn mũi tên lên, mũi tên xuống, mũi tên phải hoặc phím mũi tên trái.

   Khi bạn di chuyển một hình dạng, nó sẽ di chuyển một dấu cách trên lưới.

   Ảnh tab Định dạng Công cụ SmartArt

   Nếu bạn không nhìn thấy Công cụ SmartArt hoặc tab định dạng , hãy đảm bảo rằng bạn đã chọn đồ họa SmartArt.

   Danh sách Khối Cơ bản với lưới
   Hình 1 SmartArt bố trí đồ họa danh sách khối cơ bản với lưới Hiển thị

Đầu trang

PowerPoint

 1. Trong đồ họa SmartArt, bấm vào hình dạng mà bạn muốn di chuyển.

  Để di chuyển nhiều hình dạng, bấm vào hình đầu tiên, sau đó rồi nhấn và giữ CTRL trong khi bạn bấm các hình dạng bổ sung.

 2. Thực hiện một trong những thao tác sau:

  • Kéo hình đến vị trí mới.

  • Nhấn các phím mũi tên lên, mũi tên xuống, mũi tên phải hoặc mũi tên trái để di chuyển hình dạng theo hướng mà bạn muốn.

  • Để di chuyển hoặc "nhích" hình dạng theo từng nấc tăng rất nhỏ, nhấn giữ Ctrl trong khi nhấn các phím mũi tên lên, mũi tên xuống, mũi tên phải hoặc mũi tên trái.

   Khi bạn di chuyển một hình dạng, nó sẽ di chuyển một dấu cách trên lưới. Đường lưới không hiển thị trong khi trình chiếu và họ không in trong bản trình bày. Nếu các đính đối tượng vào lưới tùy chọn tắt, di chuyển một di chuyển một hình dạng điểm ảnh. Tùy chọn đính đối tượng vào lưới nó căn chỉnh đối tượng vào giao nhau gần nhất trên lưới như bạn vẽ hoặc di chuyển đối tượng. Để bật tùy chọn đính đối tượng vào lưới tắt hoặc để thay đổi dãn cách lưới, bên dưới Công cụ SmartArt, trên tab định dạng , bấm sắp xếp, sau đó bấm căn chỉnh. Bấm thiết đặt lưới, và sau đó xóa hộp kiểm đính đối tượng vào lưới hoặc thay đổi số trong hộp dãn cách bên dưới thiết đặt lưới.

   Ảnh tab Định dạng Công cụ SmartArt

   Nếu bạn không nhìn thấy Công cụ SmartArt hoặc tab định dạng , hãy đảm bảo rằng bạn đã chọn đồ họa SmartArt.

   Danh sách Khối Cơ bản với lưới
   Hình 1 SmartArt bố trí đồ họa danh sách khối cơ bản với lưới Hiển thị

   Ghi chú: 

   • Tùy thuộc vào bố trí cho đồ họa SmartArt mà bạn đang sử dụng, nếu bạn di chuyển một hình dạng có một tương ứng hình dạng, chẳng hạn như một mũi tên hoặc dòng, hình dạng tương ứng cũng sẽ di chuyển.

   • Nếu bạn tạo đồ họa SmartArt của bạn ba chiều bằng cách áp dụng kiểu nhanh 3-D với dạng xem phối cảnh, trước tiên bạn phải chuyển sang cảnh 2-D để di chuyển hình dạng. Bên dưới Công cụ SmartArt, trên tab định dạng , trong nhóm hình dạng , hãy bấm sửa trong 2-D. Di chuyển hình dạng, sau đó bấm một lần nữa sửa trong 2-D . Để chuyển đổi giữa 2-D và 3-D, hãy bấm sửa trong 2-D trong nhóm hình dạng trên tab định dạng suy nghĩ của sửa trong 2-D làm khóa tạm thời mở ra đồ họa SmartArt của bạn để chỉnh sửa do đó bạn có thể di chuyển và đổi kích cỡ hình dạng — nhưng vẫn được áp dụng cho đồ họa SmartArt kiểu 3-D và xuất hiện lại khi bạn bấm vào sửa trong 2-D lại.

   • Mặc dù bạn có thể chọn hoặc xóa hộp kiểm đính đối tượng vào đối tượng khác trong, nó không hoạt động cho các hình dạng trong đồ họa SmartArt. Tùy chọn đính đối tượng vào đối tượng khác cho phép bạn tự động căn chỉnh hình bạn đang di chuyển đến các cạnh của hình bên cạnh mà.

   • Bạn cũng có thể xoay hình dạng trong đồ họa SmartArt hoặc di chuyển toàn bộ đồ họa SmartArt.

Đầu trang

Word

 1. Trong đồ họa SmartArt, bấm vào hình dạng mà bạn muốn di chuyển.

  Để di chuyển nhiều hình dạng, bấm vào hình đầu tiên, sau đó rồi nhấn và giữ CTRL trong khi bạn bấm các hình dạng bổ sung.

 2. Thực hiện một trong những thao tác sau:

  • Kéo hình đến vị trí mới.

  • Nhấn các phím mũi tên lên, mũi tên xuống, mũi tên phải hoặc mũi tên trái để di chuyển hình dạng theo hướng mà bạn muốn.

  • Để di chuyển hoặc "nhích" hình dạng theo từng nấc tăng rất nhỏ, nhấn giữ Ctrl trong khi bạn nhấn mũi tên lên, mũi tên xuống, mũi tên phải hoặc phím mũi tên trái.

   Khi bạn di chuyển một hình dạng, nó sẽ di chuyển một dấu cách trên lưới. Đường lưới không in trong tài liệu. Nếu các đính đối tượng vào lưới tùy chọn tắt, di chuyển một di chuyển một hình dạng điểm ảnh. Tùy chọn đính đối tượng vào lưới nó căn chỉnh đối tượng vào giao nhau gần nhất trên lưới như bạn vẽ hoặc di chuyển đối tượng. Để bật tùy chọn đính đối tượng vào lưới tắt hoặc để thay đổi dãn cách lưới, bên dưới Công cụ SmartArt, trên tab định dạng , bấm sắp xếp, sau đó bấm căn chỉnh. Bấm thiết đặt lưới, và sau đó xóa hộp kiểm đính đối tượng vào lưới hoặc thay đổi số trong hộp dãn cách bên dưới thiết đặt lưới.

   Ảnh tab Định dạng Công cụ SmartArt

   Nếu bạn không nhìn thấy Công cụ SmartArt hoặc tab định dạng , hãy đảm bảo rằng bạn đã chọn đồ họa SmartArt.

   Danh sách Khối Cơ bản với lưới
   Hình 1 SmartArt bố trí đồ họa danh sách khối cơ bản với lưới Hiển thị

   Ghi chú: 

   • Tùy thuộc vào bố trí cho đồ họa SmartArt mà bạn đang sử dụng, nếu bạn di chuyển một hình dạng có một tương ứng hình dạng, chẳng hạn như một mũi tên hoặc dòng, hình dạng tương ứng cũng sẽ di chuyển.

   • Nếu bạn tạo đồ họa SmartArt của bạn ba chiều bằng cách áp dụng kiểu nhanh 3-D với dạng xem phối cảnh, trước tiên bạn phải chuyển sang cảnh 2-D để di chuyển hình dạng. Bên dưới Công cụ SmartArt, trên tab định dạng , trong nhóm hình dạng , hãy bấm sửa trong 2-D. Di chuyển hình dạng, sau đó bấm một lần nữa sửa trong 2-D . Để chuyển đổi giữa 2-D và 3-D, hãy bấm sửa trong 2-D trong nhóm hình dạng trên tab định dạng suy nghĩ của sửa trong 2-D làm khóa tạm thời mở ra đồ họa SmartArt của bạn để chỉnh sửa do đó bạn có thể di chuyển và đổi kích cỡ hình dạng — nhưng vẫn được áp dụng cho đồ họa SmartArt kiểu 3-D và xuất hiện lại khi bạn bấm vào sửa trong 2-D lại.

   • Mặc dù bạn có thể chọn hoặc xóa hộp kiểm đính đối tượng vào đối tượng khác trong, nó không hoạt động cho các hình dạng trong đồ họa SmartArt. Tùy chọn đính đối tượng vào đối tượng khác cho phép bạn tự động căn chỉnh hình bạn đang di chuyển đến các cạnh của hình bên cạnh mà.

   • Bạn cũng có thể xoay hình dạng trong đồ họa SmartArt hoặc di chuyển toàn bộ đồ họa SmartArt.

Đầu trang

Ghi chú: Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm Dịch Máy: Bài viết này do một hệ thống máy tính dịch mà không có sự can thiệp của con người. Microsoft cung cấp những bản dịch máy này để giúp người dùng không nói tiếng Anh hiểu nội dung về các sản phẩm, dịch vụ và công nghệ của Microsoft. Do bài viết này được dịch máy nên có thể có các lỗi về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp.

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×