Di chuyển hình nền mờ

Quan trọng:  Bài viết này là dịch máy, hãy xem tuyên bố miễn trừ trách nhiệm. Bạn hãy tìm phiên bản tiếng Anh của bài viết này tại đây để tham khảo.

Để di chuyển hình nền mờ, bạn có thể mở đầu trang và điều chỉnh vị trí của hình nền mờ vào các trang của tài liệu của bạn.

 1. Bấm đúp vào khu vực đầu trang của tài liệu của bạn.

  Khu vực đầu trang là kích hoạt, mờ nội dung tài liệu, và bạn có thể cuộn xuống dưới để xem hình nền mờ của bạn.

 2. Bấm hình nền mờ để chọn nó.

 3. Thực hiện một trong những thao tác sau:

  • Kéo hình nền mờ vào vị trí mà bạn muốn.

  • Nếu hình nền mờ của bạn là một hình nền mờ văn bản, bấm vào tab Công cụ của WordArt , bấm vị trí trong nhóm sắp xếp , sau đó bấm một tùy chọn bên dưới Với ngắt dòng văn bản.

  • Nếu hình nền mờ của bạn là một hình nền mờ bằng ảnh, bấm vào tab Công cụ ảnh , bấm vị trí trong nhóm sắp xếp và sau đó bấm Tùy chọn bên dưới Với ngắt dòng văn bản.

 4. Để thay đổi góc xoay của hình nền mờ, di chuột qua dấu chấm màu lục cho đến khi con trỏ trở thành một mũi tên vòng, sau đó kéo để xoay hình nền mờ.

 5. Trên tab đầu trang và chân trang công cụ , trong nhóm đóng , bấm đóng đầu trang và chân trang để quay lại tài liệu của bạn.

Lưu ý: Nếu tài liệu của bạn chứa nhiều phần không được nối kết, bạn cần di chuyển hình nền mờ trong từng phần.

Đầu trang

Lưu ý: Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm Dịch Máy: Bài viết này do một hệ thống máy tính dịch mà không có sự can thiệp của con người. Microsoft cung cấp những bản dịch máy này để giúp người dùng không nói tiếng Anh hiểu nội dung về các sản phẩm, dịch vụ và công nghệ của Microsoft. Do bài viết này được dịch máy nên có thể có các lỗi về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp.

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×