Di chuyển đối tượng trước hoặc phía sau

Quan trọng:  Bài viết này là dịch máy, hãy xem tuyên bố miễn trừ trách nhiệm. Bạn hãy tìm phiên bản tiếng Anh của bài viết này tại đây để tham khảo.

Bạn có thể thay đổi thứ tự của ngăn xếp tầng — cũng được gọi là z-thứ tự — của đối tượng trong ấn phẩm của bạn để có các đối tượng có thể xuất hiện ở trên cùng của đối tượng khác.

Đối tượng là một trong các thao tác sau:

 • Hình tự động

 • Một bảng

 • Một hộp văn bản

 • Clip art hoặc ảnh

 • Chọn đối tượng mà bạn muốn di chuyển.

  Nếu đối tượng bị ẩn, hãy chọn bất kỳ đối tượng, và sau đó nhấn phím TAB hoặc SHIFT + TAB liên tục cho đến khi đối tượng mà bạn muốn được chọn.

  Để chọn nhiều đối tượng tại một thời điểm, nhấn giữ Ctrl trong khi bạn bấm vào đối tượng mà bạn muốn chọn, rồi nhả CTRL.

 • Trên menu sắp xếp , trỏ đến thứ tự, và sau đó thực hiện một trong các thao tác sau:

  • Để hiển thị một đối tượng lên trước chồng, hãy bấm đưa lên trước.

  • Để gửi một đối tượng ra sau chồng, hãy bấm đưa ra sau.

  • Để hiển thị một đối tượng một bước gần hơn tới mặt trước, bấm Đưa ra trước.

  • Để gửi một đối tượng một bước tiến tới sao, hãy bấm Đưa ra sau.

Ghi chú: 

 • Để hiển thị một hình ảnh được chèn dưới dạng một nền nằm phía sau văn bản, bấm chuột phải vào hộp văn bản, bấm Hộp văn bản định dạng trên menu lối tắt, bấm tab bố trí , sau đó bấm không có hoặc thông qua bên dưới Kiểu ngắt dòng.

 • Để thực hiện một đối tượng trong chồng trong suốt, hãy bấm vào đối tượng để chọn nó (đối với bảng, hãy chọn toàn bộ bảng), rồi nhấn CTRL + T. Để làm cho một đối tượng trong suốt mờ với tính năng tô màu trắng, hãy chọn nó và sau đó nhấn CTRL + T.

 • Để đặt hình ảnh cùng đằng sau tất cả đối tượng trên mỗi trang của Ấn phẩm của bạn, chèn ảnh trên trang cái, và sau đó chuyển đổi ảnh thành một hình nền mờ. Để biết thêm thông tin về làm việc với các trang chính hoặc tạo hình nền mờ, bấm vào nối kết trong phần Xem thêm .

Ghi chú: Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm Dịch Máy: Bài viết này do một hệ thống máy tính dịch mà không có sự can thiệp của con người. Microsoft cung cấp những bản dịch máy này để giúp người dùng không nói tiếng Anh hiểu nội dung về các sản phẩm, dịch vụ và công nghệ của Microsoft. Do bài viết này được dịch máy nên có thể có các lỗi về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp.

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×