Di chuyển đánh giá quét: IRM bật danh sách

Quan trọng:  Bài viết này là dịch máy, hãy xem tuyên bố miễn trừ trách nhiệm. Bạn hãy tìm phiên bản tiếng Anh của bài viết này tại đây để tham khảo.

Tìm hiểu cách để giảm thiểu các vấn đề với danh sách IRM được bật trong quá trình di chuyển.

Tổng quan

Quản lý quyền thông tin [IRM] là một tính năng cho phép bạn mã hóa nội dung khi người dùng truy cập mục để bảo đảm rằng nó không thể được chuyển tiếp hoặc thao tác. Các tệp được lưu trữ trong một định dạng không mã hóa trong SharePoint. Khi người dùng truy cập mục tệp trong danh sách bảo vệ bằng IRM, tệp được bảo vệ trước khi chuyển. Tệp chỉ có thể mở trong ứng dụng khách được hỗ trợ IRM chẳng hạn như Microsoft Office.

Có hai cấu phần chính để trình IRM di chuyển:

 • Cấu hình môi trường đích để hỗ trợ Microsoft Azure Active Directory quản lý quyền.

 • Vô hiệu hóa IRM trên nguồn và đích thư viện SharePoint. Đây là bắt buộc như dụng cụ di chuyển sẽ truy nhập các tệp trong cùng một cách là người dùng. Nếu IRM được bật trên nguồn, dụng cụ di chuyển sẽ nhận được một tệp được mã hóa và tải lên mã hóa tệp với môi trường đích. Kết quả là một tệp không còn có thể mở thành công.

Di chuyển dữ liệu

Thiết đặt IRM liên kết với danh sách và thư viện không được di chuyển. Quy trình sau đây là bắt buộc để sử dụng cụ đúng cách xử lý thư viện được bảo vệ bằng IRM di chuyển. Quy trình này đảm bảo rằng nội dung là di chuyển chuyển giao và có thể truy nhập bài đăng.

 1. Vô hiệu hóa IRM trong danh sách nguồn và đích.

 2. Di chuyển dụng cụ sẽ sao chép các tệp từ nguồn và đặt chúng trong trang đích.

 3. Bật IRM trong danh sách nguồn và đích.

Quan trọng: Bất kỳ trang được cấu hình như "Không có quyền truy nhập" (bị khóa), trong SharePoint sẽ bị bỏ qua. Để xem danh sách các site bị khóa tuyển tập xem site khóa quét đầu ra.

Chuẩn bị cho việc di chuyển

 1. IRM sẽ cần phải được cấu hình cho SharePoint Online.

 2. IRM sẽ cần phải bị vô hiệu hóa trong danh sách nguồn trước khi sự kiện di chuyển cho tuyển tập trang đó.

Di chuyển bài đăng

 1. Bật IRM trong danh sách nội dung được di chuyển.

 2. Thực hiện các bước sau đây để đảm bảo tài liệu trong thư viện được bảo vệ bằng IRM được bảo vệ.

  • Tải xuống tài liệu từ danh sách bảo vệ bằng IRM.

  • Mở tài liệu trên máy khách.

  • Nếu tài liệu được bảo vệ, sẽ có một trạng thái Hiển thị bên dưới ruy-băng.

Xem qua kết quả báo cáo

Bảng sau đây mô tả các cột trong báo cáo IRMEnabledLibrary-detail.csv . Báo cáo quét này chứa danh sách và thư viện có IRM được bật. Nếu IRM bị tắt trên cụm máy chủ, quét sẽ không thực hiện và tệp xuất sẽ cho biết điều này.

Cột

Mô tả

SiteId

Mã định danh duy nhất của tuyển tập trang bị ảnh hưởng.

SiteURL

URL vào tuyển tập trang bị ảnh hưởng.

SiteOwner

Chủ sở hữu tuyển tập site.

SiteAdmins

Danh sách những người được liệt kê là người quản trị tuyển tập trang.

SiteSizeInMB

Kích cỡ của tuyển tập kích cỡ theo megabyte [MB]

NumOfWebs

Số lượng Website tồn tại trong tuyển tập trang.

ContentDBName

Tên của cơ sở dữ liệu nội dung lưu trữ tuyển tập trang.

ContentDBServerName

Máy chủ SQL lưu trữ cơ sở dữ liệu nội dung.

ContentDBSizeInMB

Kích cỡ của cơ sở dữ liệu nội dung lưu trữ tuyển tập trang.

LastContentModifiedDate

Ngày/thời gian tuyển tập trang có nội dung đã sửa đổi.

TotalItemCount

Tổng số các mục được tìm thấy trong tuyển tập trang.

Truy cập

Số yêu cầu đăng nhập cho tuyển tập trang. Dựa trên dữ liệu từ dịch vụ sử dụng ghi nhật ký. Nếu sử dụng ghi nhật ký dịch vụ bị vô hiệu hóa hàng này sẽ hiển thị N/A.

DistinctUsers

Số lượng người dùng riêng biệt có truy nhập tuyển tập trang. Dựa trên dữ liệu từ dịch vụ sử dụng ghi nhật ký. Nếu sử dụng ghi nhật ký dịch vụ bị vô hiệu hóa hàng này sẽ hiển thị N/A.

DaysOfUsageData

Số ngày sử dụng ghi nhật ký dịch vụ Giữ lại dữ liệu. Điều này cung cấp ngữ cảnh cho truy cập và DistinctUsers. Ví dụ, nếu đây là 14 ngày, dữ liệu số và DistinctUsers dành cho 14 ngày cuối cùng.

ListTitle

Tiêu đề của danh sách hoặc thư viện có IRM được bật.

URL

URL để xem danh sách mặc định.

ItemCount

Số lượng các mục trong danh sách.

ScanID

Mã định danh duy nhất được gán cho một thực thi cụ thể của công cụ di chuyển SharePoint đánh giá.

Ghi chú: Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm Dịch Máy: Bài viết này do một hệ thống máy tính dịch mà không có sự can thiệp của con người. Microsoft cung cấp những bản dịch máy này để giúp người dùng không nói tiếng Anh hiểu nội dung về các sản phẩm, dịch vụ và công nghệ của Microsoft. Do bài viết này được dịch máy nên có thể có các lỗi về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp.

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×