Di chuyển đánh giá quét: Chính sách ứng dụng Web

Quan trọng:  Bài viết này là dịch máy, hãy xem tuyên bố miễn trừ trách nhiệm. Bạn hãy tìm phiên bản tiếng Anh của bài viết này tại đây để tham khảo.

Tìm hiểu cách khắc phục sự cố với ứng dụng Web chính sách trong quá trình di chuyển.

Tổng quan

Trong môi trường nguồn, không có ứng dụng web thường kín đáo cho nhóm, cổng thông tin, đối tác và site của tôi (OneDrive). SharePoint trên cơ sở cho phép sử dụng chính sách ứng dụng web để cho phép hoặc từ chối chăn cấp quyền cho các ứng dụng web toàn bộ. Các quyền ghi đè lên bất kỳ quyền thiết ở tuyển tập trang, trang, danh sách/thư viện hoặc mục mức.

Môi trường đích sử dụng ứng dụng web duy nhất để lưu trữ tất cả các tuyển tập trang.

Chúng tôi hiện đang không cung cấp một tính năng quyền áp dụng duy nhất cho tên site cụ thể gốc và tất cả các mục con cùng nhau.

Di chuyển dữ liệu

Không có các chính sách ứng dụng web được di chuyển đến môi trường đích.

Quan trọng: Bất kỳ trang được cấu hình như "Không có quyền truy nhập" (bị khóa), trong SharePoint sẽ bị bỏ qua. Để xem danh sách các site bị khóa tuyển tập xem site khóa quét đầu ra.

Chuẩn bị cho việc di chuyển

Các chính sách ứng dụng web không được di chuyển. Một số lựa chọn thay thế tại này bao gồm thời gian:

  • Thay đổi các thủ tục quản trị quản lý tất cả các quyền ở mức tuyển tập trang (điều này có thể được thực hiện thông qua quản trị người thuê) thay vì sử dụng chính sách ứng dụng web.

  • Dùng cấp phép để cấp hoặc giới hạn các chức năng cụ thể cho người dùng cụ thể và nhóm.

Di chuyển bài đăng

Đảm bảo hàm thay thế tùy chọn chính xác trong giai đoạn dùng thử nghiệm chấp nhận.

Xem qua kết quả báo cáo

WebApplicationPolicy-detail.csv    báo cáo quét này liệt kê tất cả các chính sách cho tất cả các ứng dụng web.

Cột

Mô tả

WebApplication

Ứng dụng web nguồn.

PolicyDisplayName

Hiển thị tên của người dùng hoặc nhóm.

PolicyUserName

ID đăng nhập của người dùng hoặc nhóm.

PolicyRoleBinding

Quyền cấp phép cho người dùng hoặc nhóm trong nguồn.

ScanID

Mã định danh duy nhất được gán cho một thực thi cụ thể của công cụ di chuyển SharePoint đánh giá.

Ghi chú: Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm Dịch Máy: Bài viết này do một hệ thống máy tính dịch mà không có sự can thiệp của con người. Microsoft cung cấp những bản dịch máy này để giúp người dùng không nói tiếng Anh hiểu nội dung về các sản phẩm, dịch vụ và công nghệ của Microsoft. Do bài viết này được dịch máy nên có thể có các lỗi về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp.

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×