Di chuyển đánh giá quét: Bị khóa site

Quan trọng:  Bài viết này là dịch máy, hãy xem tuyên bố miễn trừ trách nhiệm. Bạn hãy tìm phiên bản tiếng Anh của bài viết này tại đây để tham khảo.

Tìm hiểu cách để giảm thiểu các vấn đề với các trang khóa trong quá trình di chuyển.

Tổng quan

Khi một trang web được cấu hình là "Không có quyền truy nhập" trong SharePoint, trang đó là không thể truy nhập bởi người dùng và hệ thống. Kết quả, quét trước khi di chuyển khác nhau được cấu hình để bỏ qua bất kỳ trang nào được cấu hình là "Không có quyền truy nhập". Nó đang bị khóa.

Di chuyển dữ liệu

Site bị khóa không thể được di chuyển đến môi trường đích, là dụng cụ di chuyển không thể đọc nội dung site.

Quan trọng: Bất kỳ trang được cấu hình như "Không có quyền truy nhập" (bị khóa), trong SharePoint sẽ bị bỏ qua. Để xem danh sách các site bị khóa tuyển tập xem site khóa quét đầu ra.

Chuẩn bị cho việc di chuyển

Hãy đảm bảo danh sách các site bị khóa chính xác. Nếu bạn có trang web không chính xác được đánh dấu là "Không có quyền truy nhập", Cập nhật trạng thái khóa để "Không khóa".

Di chuyển bài đăng

Để quản lý trạng thái khóa trên trang trên môi trường đích, hãy tận dụng SharePoint Online Management Shell.

Làm thế nào để mở khóa một tuyển tập trang trên vNext

 1. Sử dụng lệnh ghép ngắn Set-SPSite từ các lệnh ghép ngắn PowerShell để mở khóa các trang web.

 2. Tải xuống các lệnh ghép ngắn từ tải xuống SharePoint Online Management Shell. https://www.Microsoft.com/en-US/download/details.aspx?id=35588

 3. Khởi động SharePoint Management Shell

 4. Chạy: Set-SPSite -LockStatus Unlock

Làm thế nào để thiết lập một site để "Không có quyền truy nhập"

 1. Dùng bộ-SPSite từ các lệnh ghép ngắn PowerShell để khóa site. Đây là tương tự như "Không có quyền truy nhập" trong đó người dùng không thể vào trang.

 2. Tải xuống các lệnh ghép ngắn từ tải xuống SharePoint Online Management Shell. https://www.Microsoft.com/en-US/download/details.aspx?id=35588

 3. Khởi động SharePoint Management Shell

 4. Chạy: Set-SPSite -LockStatus NoAccess

Làm thế nào để thiết lập một site "Chỉ đọc"

 1. Thiết lập SPSite không hỗ trợ thiết lập một trang web để "Đọc chỉ". Một phương pháp thay thế là sử dụng chính sách tuyển tập trang trong tuyển tập trang.

 2. Duyệt site bạn muốn có "Đọc chỉ".

 3. Bấm vào biểu tượng hình bánh răng ở trên cùng bên phải, hãy chọn thiết đặt Site

 4. Bấm trang chính sách

 5. Bấm Tạo

  • a. nhập một tên và mô tả

  • Chọn "Không đóng hoặc xóa trang web tự động"

  • Kiểm tra "tuyển tập trang sẽ được đọc chỉ khi nó đang đóng"

  • Bấm OK

 6. Trên trang thiết đặt, bấm đóng cửa Site và xóa

  1. Đối với trang chính sách, hãy chọn chính sách "Đọc chỉ" từ bước 4

  2. Bấm OK

  3. Trở lại vào Site đóng và xóa và bấm đóng trang web này bây giờ trang giờ đây là "Đọc chỉ"

  4. Chỉ người quản trị tuyển tập trang có thể truy nhập và bấm mở trang web này.

Xem qua kết quả báo cáo

LockedSites-detail.csv các báo cáo quét này chứa một danh sách các URL được cấu hình là "Không có quyền truy nhập" trong SharePoint.

Cột

Mô tả

URL

URL của tuyển tập trang được cấu hình là "Không có quyền truy nhập".

ScanID

Mã định danh duy nhất được gán cho một thực thi cụ thể của công cụ di chuyển SharePoint đánh giá.

Ghi chú: Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm Dịch Máy: Bài viết này do một hệ thống máy tính dịch mà không có sự can thiệp của con người. Microsoft cung cấp những bản dịch máy này để giúp người dùng không nói tiếng Anh hiểu nội dung về các sản phẩm, dịch vụ và công nghệ của Microsoft. Do bài viết này được dịch máy nên có thể có các lỗi về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp.

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×