Di chuyển đánh giá quét: Đã kiểm xuất tệp

Lưu ý:  Chúng tôi muốn cung cấp cho bạn nội dung trợ giúp mới nhất ở chính ngôn ngữ của bạn, nhanh nhất có thể. Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Vui lòng cho chúng tôi biết ở cuối trang này rằng thông tin có hữu ích với bạn không? Dưới đây là bài viết bằng Tiếng Anh để bạn tham khảo dễ hơn.

Tìm hiểu về các vấn đề với các tệp đã kiểm xuất trong quá trình di chuyển dữ liệu.

Tổng quan

Di chuyển đọc cụm máy chủ SharePoint nguồn bằng cách dùng tài khoản có quyền truy nhập đọc toàn bộ môi trường. Nếu tệp được kiểm xuất bởi một người dùng, dụng cụ di chuyển sẽ không thể đọc các kiểm xuất tệp. Tuy nhiên, dụng cụ di chuyển sẽ xem lần cuối kiểm nhập trong các phiên bản của tệp thay vào đó. Để tránh làm mất dữ liệu, người dùng cần kiểm nhập tệp của họ trước khi di chuyển trang web của họ.

Di chuyển dữ liệu

Chỉ kiểm nhập nội dung sẽ được di chuyển. Để tránh mất dữ liệu tiềm tàng bất kỳ, khuyến khích người dùng kiểm nhập tệp của họ trước khi di chuyển. Người quản trị site có thể kiểm nhập tệp cho người dùng, Tuy nhiên chỉ có nội dung đã được lưu vào SharePoint do người dùng sẽ được di chuyển – nếu người dùng tải xuống tệp và làm việc trên đó bên ngoài SharePoint, những thay đổi đó sẽ không xuất hiện bài kiểm nhập.

Quan trọng: Bất kỳ trang được cấu hình như "Không có quyền truy nhập" (bị khóa), trong SharePoint sẽ bị bỏ qua. Để xem danh sách các site bị khóa tuyển tập xem site khóa quét đầu ra.

Chuẩn bị cho việc di chuyển

Người dùng cần đảm bảo rằng nội dung của họ kiểm nhập trước ngày di chuyển được cung cấp.

Di chuyển bài đăng

Người sở hữu site thực hiện người dùng chấp nhận kiểm tra (UAT) trên nội dung của họ nên xác thực rằng trang web của họ di chuyển chính xác.

Xem qua kết quả báo cáo

Bảng sau đây mô tả các cột trong báo cáo CheckedOutFiles-detail.csv .

Báo cáo quét này cung cấp một dạng xem của tệp đó được kiểm xuất và người dùng nào có các tệp đã kiểm xuất tại thời điểm quét đã được thực hiện.

Cột

Mô tả

SiteId

Mã định danh duy nhất của tuyển tập trang bị ảnh hưởng.

SiteURL

URL vào tuyển tập trang bị ảnh hưởng.

SiteOwner

Chủ sở hữu tuyển tập site.

SiteAdmins

Danh sách những người được liệt kê là người quản trị tuyển tập trang.

SiteSizeInMB

Kích cỡ của tuyển tập kích cỡ theo megabyte [MB]

NumOfWebs

Số lượng Website tồn tại trong tuyển tập trang.

ContentDBName

Tên của cơ sở dữ liệu nội dung lưu trữ tuyển tập trang.

ContentDBServerName

Máy chủ SQL lưu trữ cơ sở dữ liệu nội dung.

ContentDBSizeInMB

Kích cỡ của cơ sở dữ liệu nội dung lưu trữ tuyển tập trang.

LastContentModifiedDate

Ngày/thời gian tuyển tập trang có nội dung đã sửa đổi.

TotalItemCount

Tổng số các mục được tìm thấy trong tuyển tập trang.

Truy cập

Số yêu cầu đăng nhập cho tuyển tập trang. Dựa trên dữ liệu từ dịch vụ sử dụng ghi nhật ký. Nếu sử dụng ghi nhật ký dịch vụ bị vô hiệu hóa hàng này sẽ hiển thị N/A.

DistinctUsers

Số lượng người dùng riêng biệt có truy nhập tuyển tập trang. Dựa trên dữ liệu từ dịch vụ sử dụng ghi nhật ký. Nếu sử dụng ghi nhật ký dịch vụ bị vô hiệu hóa hàng này sẽ hiển thị N/A.

DaysOfUsageData

Số ngày sử dụng ghi nhật ký dịch vụ Giữ lại dữ liệu. Điều này cung cấp ngữ cảnh cho truy cập và DistinctUsers. Ví dụ, nếu đây là 14 ngày, dữ liệu số và DistinctUsers dành cho 14 ngày cuối cùng.

Tệp

Tệp có chekced xuất.

CheckedOutUser

Người dùng có kiểm xuất tệp.

ScanID

Mã định danh duy nhất được gán cho một thực thi cụ thể của công cụ di chuyển SharePoint đánh giá.

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×