Dịch văn bản

Quan trọng:  Bài viết này là dịch máy, hãy xem tuyên bố miễn trừ trách nhiệm. Bạn hãy tìm phiên bản tiếng Anh của bài viết này tại đây để tham khảo.

Dùng tính năng dịch, bạn có thể dịch từ, cụm từ, hoặc đoạn văn bản bằng cách sử dụng từ điển song ngữ hoặc dịch toàn bộ tài liệu của bạn bằng cách sử dụng dịch vụ dịch máy dựa trên Web. Để dịch văn bản từ một số ngôn ngữ vào ngôn ngữ khác, bạn cũng có thể cần phải đáp ứng các yêu cầu hệ điều hành dành cho ngôn ngữ cụ thể.

Tính năng dịch chỉ có sẵn trong các chương trình Hệ thống Microsoft Office 2007 : Excel, OneNote, Outlook, PowerPoint, Publisher, Visio và Word.

Bạn có thể cũng có thể tạo tài liệu bằng một ngôn ngữ, sau đó dùng dịch vụ dịch máy dịch sang một ngôn ngữ khác nhau. Để biết thêm thông tin, hãy xem dịch toàn bộ tài liệu.

Bạn muốn làm gì?

Tìm thấy tính năng dịch

Dịch từ, cụm từ hoặc đoạn văn

Dịch toàn bộ tài liệu

Thêm cặp ngôn ngữ dịch thuật

Thêm dịch vụ dịch máy Microsoft Translator

Thêm thông tin

Tìm thấy tính năng dịch

Tính năng dịch được tìm thấy trong các vị trí khác nhau trong chương trình khác nhau.

Excel

 1. Trên tab xem lại , bấm dịch Nút Dịch .

 2. Làm theo các bước trong dịch từ, cụm từ, hoặc đoạn văn hoặc dịch toàn bộ tài liệu.

Đầu trang

OneNote

 1. Trên menu công cụ , bấm nghiên cứu.

 2. Trong danh sách tất cả các sách tham khảo , bấm dịch.

  Ngăn tác vụ Nghiên cứu

 3. Làm theo các bước trong dịch từ, cụm từ, hoặc đoạn văn hoặc dịch toàn bộ tài liệu.

Đầu trang

Outlook

Bạn có thể dịch văn bản trong email mà bạn nhận được trong nội dung thư hoặc trong Ngăn Đọc. Bạn cũng có thể dùng tính năng Dịch khi bạn tạo email.

Thư mà bạn nhận được

 1. Trong thông điệp email mà bạn nhận được, hãy chọn văn bản trong nội dung thư, bấm chuột phải vào văn bản đã chọn, bấm dịch trên menu lối tắt, và sau đó bấm dịch.

 2. Làm theo các bước trong dịch từ, cụm từ, hoặc đoạn văn hoặc dịch toàn bộ tài liệu.

Thư mà bạn tạo

 1. Khi tạo thông điệp email, chọn văn bản trong nội dung thư, và sau đó trên tab thư , trong nhóm soát lỗi , bấm chính tả, và sau đó bấm dịch.

  Lệnh menu Dịch

 2. Làm theo các bước trong dịch từ, cụm từ, hoặc đoạn văn hoặc dịch toàn bộ tài liệu.

Đầu trang

PowerPoint

Ghi chú: Mỗi lần bạn chỉ có thể dịch một hộp văn bản của một trang chiếu.

 1. Trên tab xem lại , bấm dịch Nút Dịch .

 2. Làm theo các bước trong dịch từ, cụm từ, hoặc đoạn văn hoặc dịch toàn bộ tài liệu.

Đầu trang

Publisher

 1. Trên menu công cụ , bấm nghiên cứu.

 2. Trong danh sách tất cả các sách tham khảo , bấm dịch.

  Ngăn tác vụ Nghiên cứu

 3. Làm theo các bước trong dịch từ, cụm từ, hoặc đoạn văn hoặc dịch toàn bộ tài liệu.

Đầu trang

Visio

 1. Trên menu công cụ , bấm nghiên cứu, sau đó trong danh sách tất cả các sách tham khảo , bấm dịch.

  Ngăn tác vụ Nghiên cứu

 2. Làm theo các bước trong dịch từ, cụm từ, hoặc đoạn văn hoặc dịch toàn bộ tài liệu.

Đầu trang

Word

 1. Trên tab xem lại , bấm dịch Nút Dịch .

  Mẹo: Bấm chuột phải vào bất kỳ đâu trong tài liệu, và sau đó bấm dịch trên menu lối tắt.

 2. Làm theo các bước trong dịch từ, cụm từ, hoặc đoạn văn hoặc dịch toàn bộ tài liệu.

Đầu trang

Dịch từ, cụm từ hoặc đoạn văn

Lần đầu tiên mà bạn dùng dịch vụ, bạn có thể phải cài đặt từ điển song ngữ và bật dịch vụ dịch trong ngăn tác vụ nghiên cứu . Bạn cũng có thể dùng Mẹo màn hình dịch để dịch một từ mà bạn chỉ đến. Để biết thêm thông tin, hãy xem Sử dụng dịch Mẹo màn hình.

Ghi chú: Trong PowerPoint, chỉ có một trang chiếu có thể dịch tại một thời điểm.

 1. Chọn từ, cụm từ hoặc đoạn văn mà bạn muốn dịch hoặc nhập từ hoặc cụm từ vào hộp Tìm kiếm .

 2. Trong phần dịch trong ngăn nghiên cứu, trong hộp từđến danh sách, chọn ngôn ngữ mà bạn muốn, ví dụ, tiếng Đức (Đức)tiếng Nga (Nga), sau đó bấm Bắt đầu tìm kiếm Ảnh nút . Để tìm thấy tính năng dịch Hệ thống Microsoft Office 2007 chương trình của bạn, hãy xem tìm thấy tính năng dịch.

  Hộp thoại Tùy chọn Dịch thuật

 3. Từ danh sách và kết quả dịch xuất hiện trong ngăn dịch bên dưới phần để .

  Ghi chú: Nếu ngôn ngữ mà bạn muốn không được liệt kê trong từ hoặc vào danh sách, hãy xem Thêm cặp ngôn ngữ dịch.

Mẹo: Bạn cũng có thể nhấn ALT, sau đó bấm từ hoặc cụm từ để dịch cụ thể từ hoặc cụm từ. Tuy nhiên, bằng cách dùng ALT + bấm không được hỗ trợ trong Microsoft Office PowerPoint. Thay vào đó, nhập từ hoặc cụm từ vào hộp Tìm kiếm , sau đó bấm Bắt đầu tìm kiếm Ảnh nút .

Đầu trang

Dịch toàn bộ tài liệu

Dịch máy sẽ hữu ích để trao đổi chủ đề cơ bản của nội dung và để xác nhận xem nội dung là liên quan đến bạn. Tuy nhiên, tài liệu quan trọng hoặc nhạy cảm sẽ được dịch bằng con người dịch để giữ nguyên đầy đủ ý nghĩa và tông màu của văn bản.

Để tìm thấy tính năng dịch Hệ thống Microsoft Office 2007 chương trình của bạn, hãy xem tìm thấy tính năng dịch.

Quan trọng: Quyền riêng tư cảnh báo nếu bạn chọn để dịch toàn bộ tài liệu của bạn, tài liệu của bạn được gửi không mã hóa vào dịch vụ dịch thuật bên thứ ba. Giống như với bất kỳ thông tin được gửi không mã hóa qua Internet, thì có thể cho người khác để xem tài liệu.

 1. Trong phần dịch trong ngăn nghiên cứu, trong hộp từđến danh sách, hãy bấm vào ngôn ngữ mà bạn muốn, ví dụ, tiếng Đức (Đức)tiếng Nga (Nga), sau đó bấm dịch toàn bộ tài liệu . Hộp văn bản dịch

  Ghi chú: Nếu ngôn ngữ mà bạn muốn không được liệt kê trong từ hoặc vào danh sách, hãy xem Thêm cặp ngôn ngữ dịch.

 2. Hãy làm theo các hướng dẫn trên màn hình. Một bản dịch tài liệu của bạn xuất hiện trong trình duyệt Web. Dịch toàn bộ tài liệu là sẵn dùng trong Microsoft Office Word.

Bật dịch tùy chọn toàn bộ tài liệu

 1. Trong ngăn nghiên cứu , hãy bấm tùy chọn nghiên cứu.

 2. Trong hộp thoại Cập Nhật hoặc loại bỏ dịch vụ , bấm Cập Nhật/loại bỏ, chọn WorldLingo, bấm Cập Nhật, và sau đó làm theo các hướng dẫn.

 3. Làm theo các bước để dịch toàn bộ tài liệu.

Đầu trang

Thêm cặp ngôn ngữ dịch thuật

Nếu ngôn ngữ mà bạn cần để dịch tài liệu hoặc email thư không được hiển thị trong từđể liệt kê trong ngăn dịch thuật , bạn có thể thêm các ngôn ngữ.

Danh sách ngôn ngữ sẵn có cho dịch phụ thuộc vào ngôn ngữ của bạn Hệ thống Microsoft Office 2007, xem ngôn ngữ đó chứa dịch từ điển, và nếu ngôn ngữ đó bao gồm bất kỳ ngôn ngữ đồng.

 1. Trong ngăn dịch , hãy bấm tùy chọn dịch. Ngăn Dịch với tùy chọn Dịch

 2. Trong hộp thoại Tùy chọn dịch , hãy chọn ngôn ngữ trong danh sách ngôn ngữ sẵn có cặp . Hộp thoại Tùy chọn Dịch

Thêm dịch vụ dịch máy Microsoft Translator

Microsoft Translator là một dịch vụ dịch từ và câu bằng cách dùng dịch máy và cho bạn biết kết quả trong ngăn nghiên cứu. Tuy nhiên khi bạn dịch toàn bộ tài liệu, văn bản gốc Hiển thị trong một so sánh song song với văn bản dịch trong một trình duyệt Web duy nhất.

Tải xuống dịch vụ Microsoft Translator sẽ giúp bạn ưa dùng dịch vụ dịch thuật cho cặp ngôn ngữ mà nó chuyển vai trò. Nhưng bạn có thể dễ dàng thay đổi dịch vụ dịch thuật bằng cách chọn dịch vụ khác từ hộp thoại Tùy chọn dịch .

 1. Trên trang Thêm dịch Microsoft như dịch mặc định cho ngăn tác vụ nghiên cứu , so sánh các yêu cầu hệ thống máy tính của bạn, và nếu máy tính của bạn đáp ứng các yêu cầu tối thiểu, bấm tải xuống.

 2. Hãy làm theo hướng dẫn cài đặt.

 3. Sau khi Microsoft Translator Dịch vụ dịch máy được cài đặt, nó sẽ xuất hiện dưới dạng một dịch vụ dịch thuật bổ sung trong hộp thoại Tùy chọn dịch .

Thay đổi dịch vụ dịch thuật

 1. Trên tab Xem lại, trong nhóm Soát lỗi, hãy bấm Nghiên cứu.

 2. Trong ngăn nghiên cứu, trong hộp văn bản Tìm kiếm , hãy chọn dịch thuật, sau đó bấm tùy chọn dịch.

 3. Trong hộp thoại tùy chọn dịch thuật , dưới phần dịch máy, hãy cuộn ở bên phải của cặp ngôn ngữ, ví dụ, tiếng Pháp (Pháp) để tiếng Đức (Đức), sau đó chọn dịch vụ mà bạn muốn.

Đầu trang

Xem thêm thông tin

Ghi chú: Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm Dịch Máy: Bài viết này do một hệ thống máy tính dịch mà không có sự can thiệp của con người. Microsoft cung cấp những bản dịch máy này để giúp người dùng không nói tiếng Anh hiểu nội dung về các sản phẩm, dịch vụ và công nghệ của Microsoft. Do bài viết này được dịch máy nên có thể có các lỗi về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp.

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×