Demystifying từ khóa: làm thế nào (và tại sao) để phóng to mật độ từ khóa trên hồ sơ cá nhân

Quan trọng:  Bài viết này là dịch máy, hãy xem tuyên bố miễn trừ trách nhiệm. Bạn hãy tìm phiên bản tiếng Anh của bài viết này tại đây để tham khảo.

Tháng 8 năm 2010

Bằng Karen Hofferber, CPRW chứng nhận người viết sơ yếu lý lịch chuyên nghiệp với ResumePower.com

Đóng gói hồ sơ cá nhân với thích hợp từ khóa là chiến lược tuyệt vời, cho dù bạn đang được khởi chạy việc tìm kiếm hoặc chỉ "kiểm tra các nước" để điều tra tiếp theo di chuyển có thể xảy ra sự nghiệp của bạn. Thời suy thoái kinh tế, cạnh tranh cho công việc có thể trở nên cắt-cổ, nhưng một hồ sơ cá nhân từ khóa-có định dạng có thể cung cấp cho bạn một chân đáng kể trên các đồng nghiệp.

Nhưng gì, chính xác, là "từ khóa" và tại sao là họ rất quan trọng?

Từ khóa là điều khoản ngành hoặc công việc cụ thể, tiếng lóng, từ viết tắt hoặc buzzwords. Mặc dù không phải là một danh sách đầy đủ, từ khóa có thể:

 • Độ     (ví dụ, "quản trị kinh DOANH," "BA trong tiếp thị")

 • Chứng nhận ngành     (ví dụ, "CCNA," "CPA," "CFA," "MCP")

 • Tiêu đề công việc     (ví dụ, "NÓ trình quản lý," "Doanh số AE," "Đảm," "quản lý việc phát triển kinh doanh")

 • Chức năng công việc     (ví dụ, "lùi-Office quản lý," "Kế toán", "Bảng lương", "Gây quỹ")

 • Ứng dụng máy tính     (ví dụ, "MS bộ Office," "Word," "Excel")

 • Thuật ngữ dành riêng cho ngành và chương trình     (ví dụ, "Six Sigma," "ISO," "HIPAA")

 • Mà chủ thuê hoặc trường học tên     (Tên sử dụng lao động được dùng để tuyển dụng từ cuộc thi)

 • Khó kỹ năng     (ví dụ, "màn hình máy tính phát hành," "Hệ thống bảo mật," "HAZMAT xử lý")

 • Mềm kỹ năng     (ví dụ, "xây dựng nhóm," "-giải quyết vấn đề," "Dịch vụ khách hàng", "quản lý dự án")

Với khởi đầu của máy tính và công nghệ quét, bao gồm các từ khóa trong hồ sơ cá nhân đã trên mới có nghĩa. Đây là lý do tại sao: từ khóa được dùng như các thuật ngữ tìm kiếm để thu hẹp trường ứng viên cho bất kỳ vị trí đã cho. Khi sử dụng lao động tìm kiếm một cơ sở dữ liệu hồ sơ cá nhân (hoặc một hệ thống trong nội bộ hoặc trên một bảng chính chức như Monster.com), họ sẽ bắt đầu tìm kiếm của họ bằng cách sử dụng thuật ngữ tìm kiếm từ khóa trong một lần thử để xác định vị trí trên cùng kết quả khớp cho vị trí mở. Từ khóa phù hợp hơn hồ sơ cá nhân của bạn có, cao hơn số lượng "truy cập" tài liệu của bạn sẽ nhận được.

Là hồ sơ cá nhân có định dạng từ khóa?

Không chắc chắn về việc hồ sơ cá nhân chứa tất cả các từ khóa phải cần sao cho nó tăng lên trên cùng của cọc?

Bạn có thể phóng to mật độ từ khóa trong sơ yếu lý lịch của bạn bằng điều khiển nghiên cứu trực tuyến. Hãy ghé thăm chính ban công việc (chẳng hạn như Monster.com hoặc CareerBuilder.com) và scour thông qua thông báo vị trí phù hợp với đích nghề nghiệp của bạn. Không giới hạn tìm kiếm của bạn vào một khu vực địa lý cụ thể-đi quốc. (Bạn không đang tìm kiếm một công việc vào thời điểm này; thay vào đó, bạn đang điều khiển từ khóa nghiên cứu.) Hãy lưu ý của điều khoản sử dụng nhiều lần trong những quảng cáo. Nơi bạn có như kỹ năng/bằng, kết hợp các từ khóa đến nơi trong hồ sơ cá nhân (chẳng hạn như trong mở của bạn "Bằng hồ sơ," trong một dấu đầu dòng "khóa kỹ năng" danh sách, trong phần "Giáo dục", hoặc được nhúng vào phần "Professional trải nghiệm" của bạn).

Từ khóa tình huống thường gặp khó xử

Cần phải làm gì nếu, sau khi tiến hành nghiên cứu từ khóa của bạn, bạn thấy cho vị trí bạn đang hướng tới, sử dụng lao động đang tìm kiếm ứng viên với một BS, nhưng bạn không bao giờ hoàn thành độ của bạn? Bạn vẫn có thể làm việc trong từ khóa này trong khi còn lại thật hoàn toàn bằng cách bao gồm những điều sau đây trong phần "Giáo dục" của bạn:

UNIVERSITY TÊN – thành phố, ST

Cử khoa học (BS) trong khóa học tài chính, 2000-2003

Hoàn tất ¾ cử nhân yêu cầu trước khi chấp nhận vị trí toàn thời gian.

Hoặc, giả sử bạn đang theo đuổi vị trí trong sản xuất, và bạn liên tục thấy quảng cáo yêu cầu "Six Sigma trải nghiệm" nhưng bạn không có nhận được bất kỳ đào tạo trong vùng này. Sau khi một chút thời gian nghiên cứu Six Sigma, Tuy nhiên, bạn khám phá nhiều đào tạo quản lý mà bạn đã hoàn thành chia sẻ sự giống nhau với Six Sigma nguyên tắc. Đây là cách bạn có thể xử lý này trên hồ sơ cá nhân của bạn:

 • Hoàn tất đào tạo sâu hơn quản lý dựa trên nguyên tắc cơ bản Six Sigma.

Mẹo nội bộ

Hãy thực hiện theo nhóm viết sơ yếu lý lịch chuyên nghiệp hiện làm gì để phóng to mật độ từ khóa – bao gồm tất cả các định dạng của từ khóa đến nơi trên hồ sơ cá nhân của bạn. Ví dụ, đây là cách một chuyên nghiệp với người quản trị kinh DOANH liệt kê này bằng trên hồ sơ cá nhân của họ:

UNIVERSITY TÊN – thành phố, ST

Cái quản trị doanh nghiệp (quản trị kinh DOANH), 2004

Thu được độ cái quản trị kinh doanh trong khi đồng thời làm việc toàn thời gian.

Lưu ý trong ví dụ trên rằng "Quản trị kinh DOANH," "cái quản trị doanh nghiệp" và "cái bằng" đã được đưa vào tất cả, sao cho bất kể cách hãng nhập này kết hợp từ khóa trong quá trình tìm kiếm sơ yếu lý lịch, sơ yếu lý lịch của người đó sẽ được "tìm thấy" và muốn đăng ký "nhấn."

Tiếp tục MS Word Mẹo thiết kế: thực hiện tốt nhất "lề gọi" trên hồ sơ cá nhân

Dựa trên các thiết đặt lề trang mặc định của Word có thể không chiến lược tốt nhất từ một thực tế và một quan điểm thiết kế khi nó đi kèm với hồ sơ cá nhân của bạn.

Trong trường ngày nay lớn quá cạnh tranh công việc, sơ yếu lý lịch có nhiều hơn chỉ cần biên niên sử nghề nghiệp sự tiến triển và độ học của bạn. Họ phải cung cấp chứng cứ hấp dẫn của không chỉ những gì bạn đã thực hiện, nhưng cũng làm thế nào bạn đã thực hiện.

Tất nhiên, việc cung cấp thông tin bổ sung này sẽ làm tăng số đếm từ của hồ sơ cá nhân của bạn. Bằng cách điều chỉnh lề của mình để đạt được đối xứng giữa văn bản và khoảng trắng, bạn có thể cung cấp một bản trình bày là một cách trực quan lòng. Mục tiêu của bạn là thiết kế sơ yếu lý lịch nội dung có định dạng mà không quá trình đọc bằng nhét trang có quá nhiều văn bản.

Thực hiện tốt nhất "lề gọi" thực sự là một hành động cân bằng. Thiết đặt lề rất hẹp để ép tấn của văn bản lên trên một trang là một lỗi. Người đọc không muốn xử lý tài liệu khó khăn mà không cần một liều phụ sức mạnh của đau nửa đầu y. Mặt khác, nếu bạn đặt lề trang của bạn quá rộng, kết quả cuối cùng có thể trông amateurish hoặc mục.

Trên cùng và dưới lề của giữa 1 và.5 in-xơ và trái và lề phải của giữa 1 và.7 in-xơ đều không hiệu quả trên hầu hết sơ yếu lý lịch. Các thiết đặt này sẽ cho phép bạn phóng to trang khoảng trống trong khi vẫn cho phép hồ sơ cá nhân để "thở."

Trong Microsoft Word 2010, đây là cách để điều chỉnh lề của bạn:

 1. Trên tab Bố trí trang , trong nhóm Thiết lập trang , hãy bấm công cụ khởi động hộp thoại ở góc dưới bên phải.

 2. Trên tab lề , hãy bấm vào mũi tên để điều chỉnh lề trên/dưới và sang trái/phải.

 3. Bên dưới áp dụng cho, hãy chọn toàn bộ tài liệu.

 4. Bấm OK.

Về tác giả

Karen Hofferber là người viết sơ yếu lý lịch tìm chuyên nghiệp cấp chứng chỉ và người viết sơ yếu lý lịch là tại ResumePower.com. Thay đổi nghề nghiệp? Hãy xem Sơ yếu lý lịch thay đổi nghề nghiệp The Kim Isaacs và Karen Hofferber để được trợ giúp. Bạn có thể liên hệ với Karen tại ResumePower.com.

Lưu ý: Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm Dịch Máy: Bài viết này do một hệ thống máy tính dịch mà không có sự can thiệp của con người. Microsoft cung cấp những bản dịch máy này để giúp người dùng không nói tiếng Anh hiểu nội dung về các sản phẩm, dịch vụ và công nghệ của Microsoft. Do bài viết này được dịch máy nên có thể có các lỗi về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp.

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×