Demo: Outlook Inbox

Lưu ý: Chúng tôi muốn cung cấp cho bạn nội dung trợ giúp mới nhất ở chính ngôn ngữ của bạn, nhanh nhất có thể. Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Vui lòng cho chúng tôi biết ở cuối trang này rằng thông tin có hữu ích với bạn không? Dưới đây là bài viết bằng Tiếng Anh để bạn tham khảo dễ hơn.

Chẩn đoán Office Trang này giải thích các kết quả của Microsoft Office chẩn đoán mà bạn vừa chạy. Bạn cũng có thể xem gợi ý về cách để cải thiện tình trạng của máy tính của bạn và việc cài đặt Hệ thống Microsoft Office 2007. Nội dung của bài viết này chỉ áp dụng cho các kết quả được hiển thị sau khi chạy chẩn đoán trong Microsoft Office. Nếu bạn chưa chạy chẩn đoán trong Microsoft Office, hãy làm theo hướng dẫn nêu trong Diagnose và sửa chữa chương trình Office gặp sự cố bằng cách dùng chẩn đoán trong Office. Nếu vấn đề này không giải quyết bằng cách làm theo các bước được nêu dưới đây, vui lòng tham khảo phần tài nguyên khác ở cuối bài viết này để chỉ tới các nguồn tài nguyên khác có thể giúp.

Lưu ý: Nó có thể hữu ích để in hoặc đánh dấu trang này để tham khảo trong tương lai.

Kết quả chẩn đoán

Không có phần Microsoft Office chẩn đoán tìm thấy bất kỳ sự cố.

Tài nguyên khác

Thiết lập chẩn đoán — Tệp bị hỏng hoặc thay đổi tệp

Thiết lập chẩn đoán sửa vấn đề khi cài đặt Microsoft Office. Chương trình Microsoft Office của bạn nên hoạt đúng cách.

Nếu chương trình Microsoft Office tiếp tục gặp sự cố, nguồn của vấn đề có thể thất bại phần cứng hoặc vấn đề cấu hình phần cứng. Xem lại kết quả của đĩa và bộ nhớ chẩn đoán để xác định nếu không thể phần cứng ảnh hưởng đến việc cài đặt Bản phát hành Office 2007.

Tài nguyên khác

Thiết lập chẩn đoán — Thiếu phương tiện

Chẩn đoán thiết lập chưa hoàn tất vì một nguồn hợp lệ không tìm thấy. Hoặc nguồn cục bộ cài đặt bị thiếu hoặc nguồn ban đầu được dùng để cài đặt Microsoft Office không sẵn dùng để trình sửa chữa. Bạn có thể cần cung cấp nguồn ban đầu để cho phép này chẩn đoán để chạy thành công. Hợp lệ nguồn cho Bản phát hành Office 2007 bao gồm:

 • Cài đặt Bản phát hành Office 2007 CD

 • Một cài đặt sửa chữa hoặc ổ đĩa CD được cung cấp bởi nhà cung cấp của máy tính của bạn

 • Kết nối với bản cài đặt mạng của Bản phát hành Office 2007

Sau khi bạn có được quyền truy nhập vào một nguồn hợp lệ, Chạy chẩn đoán Office lại.

Tài nguyên khác

Ổ đĩa chẩn đoán — Thất bại ổ đĩa cứng dự đoán

Tính năng tự giám sát, phân tích và báo cáo công nghệ (thông minh) ổ đĩa cứng của bạn đã tìm thấy lỗi có thể cho biết rằng ổ đĩa cứng có thể sẽ không thành công. Thông minh là một tính năng cung cấp một số nhà sản xuất ổ đĩa để cung cấp cho người dùng thông báo trước tiềm năng ổ đĩa cứng thất bại. Bất ổn trong chương trình Microsoft Office của bạn có thể là kết quả của các lỗi ổ đĩa cứng.

Lưu ý: Kết quả này có thể cho biết vấn đề trạng nghiêm trọng, nhưng một số đĩa cứng có thể không chính xác báo cáo kết quả của chúng.

Chúng tôi khuyên bạn thực hiện các thao tác sau:

 1. Sao lưu dữ liệu quan trọng của bạn ngay lập tức.

 2. Kiểm tra kết quả khác chẩn đoán và làm theo các hướng dẫn khắc phục sự cố bất kỳ phần chẩn đoán khác có báo cáo. Sau khi bạn giải quyết các vấn đề, chạy Microsoft Office chẩn đoán một lần nữa để xem dung lượng ổ đĩa chẩn đoán các vấn đề này được giải quyết.

 3. Nếu bạn tiếp tục để có kết quả này, hãy liên hệ với người nào đó, chẳng hạn như nhà cung cấp của máy tính hoặc ổ đĩa cứng của bạn.

Tài nguyên khác

Ổ đĩa chẩn đoán — Lỗi trong hệ thống Nhật ký sự kiện

Ổ đĩa chẩn đoán tìm thấy chứng cứ phần cứng lỗi. Bất ổn trong chương trình Microsoft Office của bạn có thể là kết quả của các phần cứng lỗi.

Kết quả này xảy ra nếu một trong các thao tác sau đây đã xảy ra gần đây:

 • Tính năng tự giám sát, phân tích và báo cáo công nghệ (thông minh) ổ đĩa cứng của bạn đã tìm thấy lỗi. Thông minh là một tính năng cung cấp một số nhà sản xuất ổ đĩa để cung cấp cho người dùng thông báo trước tiềm năng ổ đĩa cứng thất bại.

 • Chẩn đoán trong Microsoft Office đã tìm thấy xuất chặn (không thành công) ngành chính trên ổ đĩa cứng của bạn.

 • Microsoft Office đã có sự cố truy nhập tệp từ ổ đĩa cứng; phải những tệp này để hoạt động đúng.

Chúng tôi khuyên bạn thực hiện các thao tác sau:

 1. Kiểm tra kết quả khác chẩn đoán và làm theo các hướng dẫn khắc phục sự cố bất kỳ phần chẩn đoán có báo cáo. Sau khi bạn giải quyết các vấn đề, chạy Microsoft Office chẩn đoán một lần nữa để xem dung lượng ổ đĩa chẩn đoán các vấn đề này được giải quyết.

 2. Nếu bạn tiếp tục để có kết quả này, hãy liên hệ với người nào đó, chẳng hạn như nhà cung cấp của máy tính hoặc ổ đĩa cứng của bạn.

Tài nguyên khác

Chẩn đoán bộ nhớ — RAM thất bại

Bộ nhớ chẩn đoán tìm thấy chứng cứ thất bại trong bộ nhớ ngẫu nhiên truy nhập (RAM).

Chúng tôi khuyên bạn thực hiện các thao tác sau:

 1. Kiểm tra kết quả khác chẩn đoán và làm theo các hướng dẫn khắc phục sự cố bất kỳ phần chẩn đoán có báo cáo. Sau khi bạn giải quyết các vấn đề, chạy Microsoft Office chẩn đoán một lần nữa để xem nếu bộ nhớ chẩn đoán các vấn đề này được giải quyết.

 2. Nếu bạn tiếp tục để có kết quả này, hãy chạy một bộ nhớ Microsoft Windows chẩn đoán. Để biết thêm thông tin, hãy xem bài viết TechNet của Microsoft, Chạy chẩn đoán để kiểm tra hệ thống của bạn cho vấn đề về bộ nhớ. Hoặc liên hệ với người nào đó, chẳng hạn như nhà cung cấp của máy tính hoặc RAM.

Tài nguyên khác

Chẩn đoán bộ nhớ — Dùng không phải là người quản trị

Chẩn đoán bộ nhớ đã không chạy vì bạn không có quyền quản trị trên máy tính này. Để chạy thành công chẩn đoán bộ nhớ, người có quyền quản trị phải đăng nhập vào máy tính này và chạy Microsoft Office chẩn đoán.

Tài nguyên khác

Chẩn đoán Cập nhật — Các cài đặt được hết hạn

Cập Nhật chẩn đoán xác định rằng việc cài đặt Microsoft Office không có gói dịch vụ mới nhất được cài đặt. Cài đặt gói dịch vụ giúp cải thiện ổn định. Chúng tôi khuyên bạn hãy truy cập được cập nhật mới nhất cho Office 2007.

Tài nguyên khác

Chẩn đoán tương thích — Xung đột Phiên bản Outlook được tìm thấy

Chẩn đoán tương thích xác định các phiên bản xung đột của Microsoft Office Outlook. Để loại bỏ phiên bản Outlook từ máy tính của bạn mà bạn không muốn, hãy làm như sau:

 • Microsoft Windows Vista   

  1. Bấm nút Bắt đầu rồi bấm Ngăn Điều khiển.

  2. Bấm dỡ cài đặt chương trình.

   Lưu ý: Trong dạng xem Cổ điển, bấm đúp Chương trình và Tính năng.

  3. Chọn phiên bản Outlook mà bạn không muốn, sau đó bấm dỡ cài đặt.

 • Microsoft Windows XP    

  1. Bấm Bắt đầu, rồi bấm Panel Điều khiển.

  2. Bấm đúp vào Thêm hoặc loại bỏ chương trình.

  3. Chọn phiên bản Outlook mà bạn không muốn, sau đó bấm loại bỏ.

Tài nguyên khác

Thiết lập chẩn đoán — Kiểm tra hủy bỏ

Thiết lập chẩn đoán được hủy bỏ trước khi chạy thành công. Nếu bạn muốn chạy kiểm tra này, chạy Microsoft Office chẩn đoán một lần nữa.

Lưu ý: Thiết lập chẩn đoán có thể mất 15 phút hoặc kéo dài để chạy trong một số trường hợp.

Tài nguyên khác

Thiết lập chẩn đoán — Không có vấn đề được tìm thấy

Thiết lập chẩn đoán tìm thấy có vấn đề với việc cài đặt Microsoft Office.

Tài nguyên khác

Ổ đĩa chẩn đoán — Không có vấn đề được tìm thấy

Ổ đĩa chẩn đoán tìm thấy có vấn đề với ổ đĩa cứng của bạn.

Tài nguyên khác

Đĩa chẩn đoán — Kiểm tra bị hủy bỏ

Chẩn đoán đĩa bị hủy bỏ trước khi chạy thành công. Nếu bạn muốn chạy kiểm tra này, chạy Microsoft Office chẩn đoán một lần nữa.

Tài nguyên khác

Ổ đĩa chẩn đoán — Tắt bởi người quản trị hệ thống

Chẩn đoán đĩa bị vô hiệu hóa do người quản trị hệ thống của bạn. Để biết thêm thông tin, hãy liên hệ với người quản trị hệ thống của bạn.

Tài nguyên khác

Thiết lập chẩn đoán — Tắt bởi người quản trị hệ thống

Thiết lập chẩn đoán bị vô hiệu hóa do người quản trị hệ thống của bạn. Để biết thêm thông tin, hãy liên hệ với người quản trị hệ thống của bạn.

Tài nguyên khác

Chẩn đoán bộ nhớ — Không có vấn đề được tìm thấy

Chẩn đoán bộ nhớ đã phát hiện không có vấn đề với hệ thống của bạn truy cập ngẫu nhiên bộ nhớ (RAM).

Tài nguyên khác

Chẩn đoán bộ nhớ — Quá nhiều chương trình sử dụng

Chẩn đoán bộ nhớ không chạy vì quá nhiều chương trình khác sử dụng các tài nguyên hệ thống chẩn đoán yêu cầu để chạy thành công. Đóng tất cả các chương trình khác, và sau đó thử chạy Microsoft Office chẩn đoán một lần nữa.

Tài nguyên khác

Chẩn đoán bộ nhớ — Vô hiệu lực trên máy chủ hệ thống

Vì lý do bảo mật, chẩn đoán bộ nhớ bị tắt theo mặc định từ chạy trên phiên bản máy chủ Microsoft Windows. Để biết thêm thông tin, hãy làm như sau:

Tài nguyên khác

Bộ nhớ chẩn đoán — Kiểm tra bị hủy bỏ

Chẩn đoán bộ nhớ đã bị hủy bỏ trước khi chạy thành công. Nếu bạn muốn chạy kiểm tra này, chạy Microsoft Office chẩn đoán một lần nữa.

Tài nguyên khác

Bộ nhớ chẩn đoán — Vô hiệu hóa người quản trị hệ thống

Chẩn đoán bộ nhớ bị vô hiệu hóa do người quản trị hệ thống của bạn. Để biết thêm thông tin, hãy liên hệ với người quản trị hệ thống của bạn.

Tài nguyên khác

Cập Nhật chẩn đoán — Không có vấn đề được tìm thấy

Cập Nhật chẩn đoán xác nhận rằng hệ thống của bạn có tất cả các Microsoft Office Cập Nhật mới nhất được cài đặt.

Tài nguyên khác

Cập Nhật chẩn đoán — Kiểm tra bị hủy bỏ

Chẩn đoán Cập Nhật đã bị hủy bỏ trước khi chạy thành công. Nếu bạn muốn chạy kiểm tra này, chạy Microsoft Office chẩn đoán một lần nữa.

Tài nguyên khác

Cập Nhật chẩn đoán — Tắt bởi người quản trị hệ thống

Chẩn đoán Cập Nhật bị vô hiệu hóa do người quản trị hệ thống của bạn. Để biết thêm thông tin, hãy liên hệ với người quản trị hệ thống của bạn.

Tài nguyên khác

Cập Nhật chẩn đoán — Không thể truy nhập tệp yêu cầu

Chẩn đoán Cập Nhật đã không chạy vì nó yêu cầu một tệp mà bạn đã chọn không để tải xuống. Để cho phép tải xuống tệp này, hãy thực hiện một trong các thao tác sau trong một trong các chương trình Bản phát hành Office 2007 Microsoft Office:

 • Access, Excel, PowerPoint hoặc Word

  1. Bấm Nút Office Ảnh nút , sau đó bấm Tùy chọn Access, Tùy chọn Excel, Tùy chọn PowerPoint, hoặc Tùy chọn Word.

  2. Bấm Trung tâm Tin cậy, bấm Thiết đặt Trung tâm Tin cậy, sau đó bấm Tùy chọn Quyền riêng tư.

  3. Chọn hộp kiểm tải xuống tệp theo định kỳ mà sẽ giúp xác định vấn đề về hệ thống .

  4. Hãy đợi khoảng một tuần để tệp được tải về và rồi chạy lại chẩn đoán trong Microsoft Office.

 • Visio, Outlook, Publisher, hoặc InfoPath

  1. Trên menu công cụ , bấm Trung tâm tin cậy, sau đó bấm Tùy chọn riêng tư.

  2. Chọn hộp kiểm tải xuống tệp theo định kỳ mà sẽ giúp xác định vấn đề về hệ thống .

  3. Hãy đợi khoảng một tuần để tệp được tải về và rồi chạy lại chẩn đoán trong Microsoft Office.

Tài nguyên khác

Cập Nhật chẩn đoán — Microsoft Office đã được Cập Nhật

Cập Nhật chẩn đoán xác định rằng việc cài đặt Bản phát hành Office 2007 đã được mới Cập Nhật thành công với gói dịch vụ mới nhất. Việc cài đặt Bản phát hành Office 2007 được cập nhật ngay.

Tài nguyên khác

Chẩn đoán tương thích — Không có vấn đề được tìm thấy

Chẩn đoán tương thích đã phát hiện không có vấn đề về tương thích.

Tài nguyên khác

Chẩn đoán tương thích — Vô hiệu hóa người quản trị hệ thống

Chẩn đoán tương thích đã tắt bởi người quản trị hệ thống của bạn. Để biết thêm thông tin, hãy liên hệ với người quản trị hệ thống của bạn.

Tài nguyên khác

Kiểm tra các giải pháp — kiểm tra hủy bỏ

Kiểm tra giải pháp chẩn đoán được hủy bỏ trước khi chạy thành công. Nếu bạn muốn chạy kiểm tra này, chạy Microsoft Office chẩn đoán một lần nữa.

Tài nguyên khác

Kiểm tra các giải pháp — tắt bởi người quản trị hệ thống

Kiểm tra giải pháp chẩn đoán bị vô hiệu hóa do người quản trị hệ thống của bạn. Để biết thêm thông tin, hãy liên hệ với người quản trị hệ thống của bạn.

Tài nguyên khác

Kiểm tra các giải pháp — không thể kết nối với máy chủ

Kiểm tra giải pháp chẩn đoán được không thể kết nối với máy chủ yêu cầu để tìm giải pháp.

Tài nguyên khác

Kiểm tra các giải pháp — không có vấn đề được tìm thấy

Kiểm tra giải pháp chẩn đoán thành công quét hệ thống của bạn cho vấn đề và kiểm tra các giải pháp. Nó phát hiện vấn đề cần sự chú ý của bạn.

Tài nguyên khác

Cập Nhật chẩn đoán — Beta cài đặt được hết hạn

Cập Nhật chẩn đoán xác định rằng việc cài đặt Bản phát hành Office 2007 (Beta) không phải là phiên bản mới nhất. Chúng tôi khuyên bạn nhận được phiên bản mới hơn.

Tài nguyên khác

Thiết lập chẩn đoán — Bị chặn bằng chương trình khác

Chẩn đoán thiết lập là không thể chạy vì Microsoft Windows Installer đã sử dụng chương trình khác. Để chạy thành công chẩn đoán thiết lập, hãy thử làm như sau:

 1. Đóng tất cả các chương trình khác, và sau đó chạy lại chẩn đoán trong Microsoft Office.

 2. Nếu việc kiểm tra vẫn không chạy thành công, khởi động lại Windows và sau đó chạy lại chẩn đoán trong Office.

Tài nguyên khác

Thiết lập chẩn đoán — Dùng không phải là người quản trị

Chẩn đoán thiết lập là không thể chạy vì bạn không có quyền quản trị trên máy tính này. Để chạy thành công thiết lập chẩn đoán, người có quyền quản trị phải đăng nhập vào máy tính này và chạy chẩn đoán trong Office.

Tài nguyên khác

Xem thêm tài nguyên

Nếu không có vấn đề phát hiện ra, hoặc nếu không có giải pháp trên đây giải quyết vấn đề của bạn, hãy cân nhắc dùng thử một số tài nguyên sau đây.

Chẩn đoán trong Microsoft Office

Để biết thêm thông tin về cách hoạt động chẩn đoán trong Microsoft Office, hãy xem bài viết Diagnose và sửa chữa chương trình Office bằng cách dùng chẩn đoán Office gặp sự cố.

Bảo mật và sự an toàn

Hệ thống có thể hỏng nếu họ đang bị xâm phạm vi-rút, phần mềm gián điệp hoặc phần mềm độc hại khác (còn được gọi là phần mềm độc hại). Cho công cụ mà bạn có thể dùng để giúp bảo vệ máy tính của bạn và thông tin, hãy truy cập trang web Microsoft bảo mật .

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×