Danh sách phân phối nâng cấp để nhóm Office 365 trong Outlook

Quan trọng:  Bài viết này là dịch máy, hãy xem tuyên bố miễn trừ trách nhiệm. Bạn hãy tìm phiên bản tiếng Anh của bài viết này tại đây để tham khảo.

Người đóng góp: Diane Faigel
Cập Nhật lần cuối: tháng 6, 2017

Thật dễ dàng để nâng cấp danh sách phân phối để nhóm Office 365 trong Outlook! Đây là một cách tuyệt vời để cung cấp cho tổ chức của bạn phân phối danh sách tất cả các tính năng và chức năng của nhóm Office 365. Tại sao bạn cần nâng cấp danh sách phân phối của bạn cho các nhóm trong Outlook

Bạn có thể nâng cấp DLs một tại một thời gian, hoặc một vài người cùng một lúc.

Danh sách phân phối một hoặc nhiều nâng cấp để nhóm Office 365 trong Outlook

 1. Đăng nhập bằng tài khoản quản trị tại https://aka.ms/admincenter.

  Đăng nhập bằng tài khoản người quản trị Office 365 tại https://portal.office.de/adminportal/home#/homepage.

  Đăng nhập vào Office 365 do 21Vianet điều hành.

 2. Đi tới Trung tâm quản trị > Exchange.

 3. Trong Exchange Admin Center, đi tới người nhận > nhóm.

  Bạn sẽ thấy một thông báo cho biết bạn có danh sách phân phối (còn gọi là nhóm phân phối) có đủ điều kiện để được nâng cấp để nhóm Office 365.

  Bấm vào bắt đầu.

 4. Chọn một hoặc nhiều danh sách phân phối (còn được gọi là nhóm phân phối) từ trang nhóm .

  Chọn một nhóm phân phối từ trang nhóm
 5. Chọn biểu tượng nâng cấp.

  Bấm hoặc gõ nhẹ nâng cấp thành biểu tượng nhóm Office 365
 6. Trên hộp thoại thông tin, hãy chọn để xác nhận nâng cấp. Quy trình bắt đầu ngay lập tức. Tùy thuộc vào kích thước và số lượng DLs bạn đã nâng cấp, quy trình có thể mất phút giờ. .

  Nếu danh sách phân phối không thể được nâng cấp, một hộp thoại xuất hiện nói như vậy. Hãy xem phân phối danh sách có thể được nâng cấp.

 7. Nếu bạn đã nâng cấp nhiều danh sách phân phối, hãy dùng danh sách thả xuống bộ lọc danh sách phân phối nào đã được nâng cấp. Nếu danh sách chưa hoàn thành, hãy chờ một lúc dài và sau đó chọn làm mới để xem những gì được nâng cấp thành công.

  Bạn sẽ không có thông báo sẽ cho bạn khi quá trình nâng cấp đã hoàn thành tất cả DLS bạn đã chọn. Bạn có thể xác này bằng cách tìm xem những gì được liệt kê bên dưới sẵn sàng để nâng cấp hoặc Đã nâng cấp DLs.

 8. Nếu bạn đã chọn DL để nâng cấp, nhưng nó vẫn sẽ xuất hiện trên trang như sẵn sàng để nâng cấp, thì không thể nâng cấp. Hãy xem cần phải làm gì nếu nâng cấp không hoạt động.

Ghi chú: Nếu bạn nhận các nhóm tiêu hóa email, bạn có thể nhận thấy ở dưới cùng đôi khi nó sẽ cung cấp để cho phép bạn nâng cấp bất kỳ phân phối đủ điều kiện liệt kê rằng bạn là người sở hữu. Hãy xem trò chuyện nhóm trong Outlook để biết thêm thông tin về tiêu hóa email.

Nâng cấp một danh sách phân phối đơn để nhóm Office 365 trong Outlook trên web

Ghi chú: Tính năng mới này là dần lăn ra trên toàn thế giới. Nếu bạn không nhìn thấy tùy chọn nâng cấp , bạn không có nó. Kiểm tra lại mắt!

Trong Outlook trên web, người sở hữu danh sách phân phối sẽ thấy một danh sách của họ danh sách phân phối đủ điều kiện bên dưới phần nhóm của ngăn dẫn hướng bên trái. Nâng cấp một danh sách phân phối chỉ cần bấm vào nó, sau đó bấm nâng cấp trong hộp thoại xuất hiện.

Bấm vào danh sách phân phối bạn muốn nâng cấp lên một nhóm Bấm DL của bạn trong ngăn dẫn hướng, sau đó chọn "Nâng cấp"

Tùy chọn này chỉ sẵn để người sở hữu danh sách phân phối ai có quyền để tạo nhóm Office 365.

Bạn đang thắc mắc nào danh sách phân phối được đủ điều kiện? Hãy xem danh sách phân phối nào có thể được nâng cấp?

Cần phải làm gì nếu nâng cấp không hiệu quả

Danh sách phân phối không nâng cấp giữ nguyên không đổi.

Nếu một hoặc nhiều danh sách phân phối đủ điều kiện không được nâng cấp, hãy mở một phiếu hỗ trợ. Vấn đề cần được nâng cấp để nhóm nhóm kỹ thuật cho chúng để tìm hiểu xem có vấn đề.

Nó có thể danh sách phân phối không nhận được nâng cấp do một dịch vụ mất, nhưng khá không. Nếu bạn muốn, hãy chờ một lúc và sau đó tìm cách nâng cấp DL vào lại.

Làm thế nào để sử dụng PowerShell để nâng cấp một vài phân bố liệt kê cùng một lúc

Nếu bạn đang giàu kinh nghiệm tại bằng cách dùng PowerShell, bạn có thể muốn đi này định tuyến thay vì dùng giao diện người dùng. Chúng tôi có một gói đẹp script mà sẽ giúp bạn nâng cấp danh sách phân phối trong hàng loạt. Các kịch bản sẽ kiểm tra xem danh sách phân phối của bạn có đủ điều kiện để được nâng cấp, và sau đó giúp bạn với việc nâng cấp.

Ghi chú: Bạn cũng có thể nâng cấp một danh sách phân phối đơn để nhóm Office 365 bằng cách dùng lệnh ghép ngắn New-UnifiedGroup PowerShell.

 • Tải xuống các tệp script từ Trung tâm tải xuống Microsoft.

 • Xác nhận bạn đang sử dụng PowerShell 3.0.

 • Chạy $env:PSModulePath.Split(";") [0] lệnh PowerShell để xuất một đường dẫn thư mục. Sao chép mô-đun DlMigrationModule.psm1 và chuỗi tệp DlMigration.strings.psd1 đến vị trí thư mục.

Danh sách các kịch bản nâng cấp và chúng

 • Get-DlEligibilityList.ps1 - kịch bản này xét qua tất cả các phân bố liệt kê trong tổ chức của bạn, kết quả đầu ra một tệp để đủ điều kiện chi tiết ( DlEligibilityList.txt) và liệt kê những danh sách phân phối được đủ điều kiện cho Cập Nhật. Tệp sẽ chứa thông tin sau đây về danh sách phân phối: ExternalDirectoryObjectId PrimarySmtpAddress, bí danh, tên, tên hiển thị, để đủ điều kiện, lý do, thành viên đếm, MemberSmtpList, OwnersDistinguishedName.

  Để tìm hiểu thêm, hãy xem phân phối danh sách có thể được nâng cấp.

 • Chuyển đổi-DistributionGroupToUnifiedGroup.ps1 - kịch bản này sẽ thực hiện chuyển đổi và di chuyển của phân bố liệt kê được chọn trong DlEligibilityList.txt tệp và ghi kết quả về tệp MigrationOutput.txt .

  Tệp MigrationOutput.txt cũng sẽ chứa thông tin sau đây về danh sách phân phối: DL-ExternalDirectoryObjectId, DL-PrimarySmtpAddress, UG-ExternalDirectoryObjectId, UG-PrimarySmtpAddress, MigrationStatus, thông báo lỗi

 • DlMigrationModule.psm1 - mô-đun này có lô-gic cho đủ điều kiện và di chuyển được dùng bởi Get-EligibilityList và chuyển đổi-DistributionGroupToUnifiedGroup script.

 • DlMigration.strings.psd1 - địa hóa thư Hiển thị bằng script di chuyển, dựa trên các thiết đặt ngôn ngữ trình duyệt của bạn.

Làm thế nào để chạy script nâng cấp

Nếu bạn có kế hoạch nâng cấp trong một vài ngày kéo dài, đảm bảo rằng bạn tải xuống các kịch bản mới nhất trước khi bạn bắt đầu di chuyển.

 1. Kết nối với Exchange PowerShell

 2. Chạy script Get-DlEligibilityList.ps1 . Kết quả sẽ được lưu vào DlEligibilityList.txt tệp trong thư mục làm việc.

  Get-DlEligibilityList.ps1 –WorkingDir “C:\Users\Administrator\Desktop\Migration” 
  
 3. Bạn có thể tạo một bản sao của tệp DlEligibilityList.txt , loại bỏ các hàng bạn không muốn nâng cấp và sử dụng tệp DlEligibilityList.txt này trong bước tiếp theo. Không thay đổi định dạng tệp .txt

 4. Chạy script DistributionGroupToUnifiedGroup.ps1 chuyển đổi . Kết quả sẽ được lưu vào MigrationOutput.txt trong thư mục làm việc.

  Convert-DistributionGroupToUnifiedGroup.ps1 -WorkingDir “C:\Users\Administrator\Desktop\Migration” –DlEligibilityListPath “C:\Users\Administrator\Desktop\Migration\DlEligibilityList.txt”
 5. Kiểm tra tệp MigrationOutput.txt để xác nhận khi di chuyển của bạn đã làm việc.

 6. Xác nhận rằng nhóm Office 365 mới của bạn đã được tạo trong tổ chức của bạn bằng cách kiểm tra Trung tâm quản trị Office 365.

  Hãy xem nhóm Office 365 mới của bạn trong bản xem trước Trung tâm quản trị

  Danh sách phân phối Địa chỉ Smtpbí danh sẽ được đổi tên và danh sách phân phối sẽ được ẩn khỏi danh sách địa chỉ.

Kiểm tra trạng thái di chuyển của bạn

 • MigrationOutput.txt - tệp này cho bạn biết trạng thái di chuyển của bạn. Đây là những trạng thái mà bạn sẽ thấy trong tệp:

  • Thành công – di chuyển hoàn tất thành công.

  • Lỗi – di chuyển không thành công và lỗi thông báo cột cung cấp cho các chi tiết.

  • NotEligible-danh sách phân phối không đáp ứng các tiêu chí để đủ điều kiện.

  • SuccessActionRequired-danh sách phân phối đã được nâng cấp với tất cả các thành viên và thuộc tính nhưng không có một số vấn đề trong sử dụng lại SMTP hoặc xóa danh sách phân phối. Thông báo lỗi sẽ có thông tin thích hợp cần thiết để thực hiện hành động.

  • FailureActionRequired - di chuyển không thành công. Không có một số hành động cần thiết trên trang quản trị là một công cụ dọn dẹp chưa sử dụng nhóm.

  • UnknownError – xem cột thông báo lỗi cho biết thêm chi tiết.

FAQ về việc nâng cấp danh sách phân phối để nhóm Office 365 trong Outlook

Danh sách phân phối nào có thể được nâng cấp?

Bạn chỉ có thể nâng cấp danh sách phân phối quản lý điện toán đám mây, đơn giản, không phải lồng vào nhau. Bảng bên dưới danh sách phân phối danh sách không thể được nâng cấp.

Thuộc tính

Đủ điều kiện?

Các danh sách phân phối được quản lý tại chỗ.

Không

Danh sách phân phối lồng nhau. Danh sách phân phối có nhóm con của nó hoặc là thành viên của nhóm khác.

Không

Danh sách phân phối với thành viên RecipientTypeDetails khác ngoài UserMailbox SharedMailbox, TeamMailbox, MailUser

Không

Danh sách phân phối có nhiều hơn 100 chủ sở hữu

Không

Danh sách phân phối mà chỉ có các thành viên nhưng không có chủ sở hữu

Không

Danh sách phân phối có biệt có chứa ký tự đặc biệt

Không

Nếu danh sách phân phối được cấu hình có một địa chỉ chuyển tiếp cho hộp thư chia sẻ

Không

Nếu DL nằm trong hạn chế người gửi trong DL khác.

Không

Nhóm bảo mật

Không

Danh sách phân phối động

Không

Danh sách phân phối mà đã được chuyển đổi thành RoomLists

Không

Get-DlEligibilityList.ps1 script đi qua tất cả các phân bố được liệt kê trong tổ chức của bạn và kết quả đầu ra một tệp để đủ điều kiện nào danh sách danh sách phân phối nào được đủ điều kiện để là nâng cấp. Bạn có thể dùng các thành viên và người sở hữu chi tiết để gửi thông báo nâng cấp hoặc xác định thời gian thực hiện cho ugprade.

Dưới đây là định nghĩa để đủ điều kiện trong kịch bản.

 • Đủ điều kiện - danh sách phân phối có thể được nâng cấp Office 365 với tất cả các chức năng của một nhóm Office 365.

 • Thông tin - danh sách phân phối có thể được nâng cấp để một nhóm Office 365, nhưng chúng tôi muốn cung cấp một số chi tiết bổ sung về các chức năng của nhóm.

 • Cảnh báo - danh sách phân phối có thể được nâng cấp để một nhóm Office 365 với hầu hết các chức năng. Một số điều quan trọng không không thể hoạt động. Bạn có thể chọn nâng cấp danh sách phân phối bằng cách dùng tham số trong các kịch bản.

 • NotEligible – phân phối danh sách không thể được nâng cấp để một nhóm Office 365.

Ai có thể chạy script nâng cấp?

Tất cả người quản trị người có quyền để chạy lệnh ghép ngắn New-UnifiedGroup có thể chạy script.

Khoảng thời gian thực hiện các kịch bản chạy và có bất kỳ giới hạn?

Để kết nối đơn, Get-DlEligibilityList.ps1 sẽ mất khoảng 25 phút để kiểm tra tính đủ điều kiện của danh sách phân phối khoảng 300. Thời gian cần để chạy Chuyển đổi-DistributionGroupToUnifiedGroup.ps1 tùy thuộc vào số lượng các thành viên trong phân bố liệt kê nâng cấp. Nó có một khoảng 1 phút cho mỗi thành viên 250. Bạn có thể đặt tham số - NoOfConnections 2 hoặc 3 cho kịch bản nhanh hơn.

Nếu số của phân bố liệt kê trong tổ chức của bạn là nhiều hơn 5000, hoặc nếu script điều kiện hợp lệ có vẻ như bị kẹt, và không có kết quả không có trên bảng điều khiển PowerShell cho giờ, danh sách phân phối che phủ bởi Get-DlEligibilityList.ps1 chia tách. kịch bản bằng cách dùng tham số - CustomFilterOnAlias và chạy di chuyển bước trên mỗi bộ riêng lẻ. Ví dụ, nếu @("a*","b*") - CustomFilterOnAlias qua làm đầu vào, sau đó script đủ điều kiện chỉ hiển thị ở danh sách phân phối có bí danh bắt đầu với một hoặc b.

Trạng thái có nghĩa là gì 'Running' trong tệp MigrationOutput.txt gì?

Nó có nghĩa là danh sách phân phối này được chọn cho việc di chuyển nhưng chúng tôi không có trạng thái cuối cùng sẵn dùng. Điều này xảy ra khi bạn nhấn Ctrl + C hoặc tìm cách ngừng script đang hoặc khi phiên bản được ngắt kết nối vì mạng hoặc hệ thống vấn đề.

Trong trường hợp này, nếu – DeleteDlAfterMigration không đặt đúng, bạn có thể kiểm tra trạng thái của danh sách phân phối bằng cách thực hiện một Get-DistributionGroup bằng cách dùng phân bố liệt kê ExternalDirectoryObjectId (trình bày trong MigrationOutput.txt). Nếu danh sách phân phối đã được nâng cấp, SMTP của danh sách phân phối sẽ có GUID nhóm Office 365. Get-UnifiedGroup < GUID > trả về các chi tiết nhóm. Kiểm tra xem địa chỉ SMTP vào nhóm như mong muốn.

Nếu tham biến – DeleteDlAfterMigration đã được đặt là true, bạn có thể kiểm tra trạng thái của danh sách phân phối bằng cách thực hành một Get-DistributionGroup bằng cách dùng phân bố liệt kê ExternalDirectoryObjectId. Nếu có không có kết quả, nó có nghĩa là danh sách phân phối đã được nâng cấp thành công. Nếu danh sách phân phối vẫn còn tồn tại và địa chỉ SMTP không thay đổi, sau đó không thể tạo nhóm. Nếu danh sách phân phối tồn tại với được đổi tên SMTP chứa GUID, chạy Get-UnifiedGroup < GUID > để xem chi tiết nhóm. Cũng xác nhận địa chỉ SMTP của danh sách phân phối và nhóm Office 365.

Làm thế nào để xóa một nhóm đã tạo trong Azure AD trong trường hợp FailureActionRequired?

Chạy lệnh ghép ngắn loại bỏ-MsolGroup Azure Active Directory bằng việc truyền đi nhóm Office Id hiện diện trong thông báo lỗi.

Remove-MsolGroup –ObjectId GUID

Kiểm tra lệnh ghép ngắn Azure Active Directory.

Tôi có thể chạy script theo lô

Bạn sẽ có tùy chọn để xác định kích cỡ lô làm một đầu. Ví dụ, nếu kích cỡ lô được xác định là 100, sau đó sau khi xử lý mỗi 100 * n danh sách phân phối [số lượng kết nối], xử lý và thành công tính sẽ được hiển thị trong bảng điều khiển PowerShell. Để Chuyển đổi-DistributionGroupToUnifiedGroup.ps1 script, sau khi mỗi lô bạn sẽ được nhắc để xác nhận nếu bạn muốn tiếp tục.

Kích cỡ lô nên được chọn dựa trên thời gian ước tính gần đúng để chạy mỗi lô, vì vậy bạn có thể dừng script nếu bạn muốn. Nếu bạn nhấn Ctrl-C hoặc đóng khi chạy script DistributionGroupToUnifiedGroup.ps1 chuyển đổi , bạn sẽ không biết trạng thái của danh sách phân phối hiện tại được nâng cấp. Ví dụ, nếu danh sách phân phối 10 đang được nâng cấp trong một lô và bạn nhấn Ctrl + C trong khi danh sách phân phối thứ 7 đã được nâng cấp, trạng thái sẽ sẵn dùng cho các danh sách phân phối 6 đầu tiên. Trạng thái thứ 7 danh sách phân phối sẽ bị thiếu.

Làm thế nào để tôi danh sách tất cả các danh sách phân phối trong tổ chức của tôi được nâng cấp nhưng không xóa?

$migratedDls = get-DistributionGroup-bộ lọc {biệt - thích ' MigratedDl-*'} | Đối tượng ForEach {$guid = $_. Alias.Replace("MigratedDl-",""); $group = get-UnifiedGroup $guid; Nếu ($group - ne $null) {Echo $_}}

Tôi có thể làm gì nếu hệ thống là tắt hoặc tôi đã đóng PowerShell vô tình?

Nếu hệ thống tắt trong khi bạn đã chạy Get-DlEligibilityList.ps1, chạy script bằng cách dùng - ContinueFromPrevious chuyển.

Nếu tắt hệ thống trong khi bạn đã chạy script Chuyển đổi-DistributionGroupToUnifiedGroup.ps1 , chạy script DistributionGroupToUnifiedGroup.ps1 chuyển đổi . Bạn không cần phải chạy script Get-DlEligibilityList.ps1 . Hãy xem lưu trữ mới nhất của tệp MigrationOutput.txt và kiểm tra trạng thái của danh sách phân phối với "Chạy" trạng thái.

Tôi có thể làm gì trong trường hợp địa chỉ SMTP không dùng lại hoặc địa chỉ SMTP không phải là duy nhất không?

Xác định người nhận sử dụng địa chỉ SMTP cùng bằng cách dùng Nhận-người nhận < SMTP > hoặc lệnh ghép ngắn Get-UnifiedGroup . Thực hiện cuộc gọi trên đối tượng nào nên có SMTP này hoặc danh sách phân phối / nhóm / người nhận. Cập Nhật địa chỉ trên các đối tượng bằng cách dùng tham biến – EmailAddresses trên bộ-UnifiedGroup hoặc Set-DistributionGroup.

Tôi có thể ống đầu ra từ tệp DlEligibilityList.txt để chuyển đổi-DistributionGroupToUnifiedGroup.ps1 script?

Bạn có thể ống đầu ra từ DlEligibilityList.txt tệp để Chuyển đổi-DistributionGroupToUnifiedGroup.ps1 script. Trong trường hợp này, tất cả các danh sách phân phối đủ điều kiện và dữ liệu của họ sẽ được nâng cấp. Danh sách phân phối không đủ điều kiện không sẽ được nâng cấp. Nếu không có danh sách phân phối không đủ điều kiện trong tệp DlEligibilityList.txt , mất nhiều thời gian để chạy script vì nó sẽ kiểm tra tính đủ điều kiện một lần nữa.

Tại sao thẻ liên hệ vẫn hiển thị danh sách phân phối? Tôi nên làm gì để ngăn không cho danh sách phân phối được nâng cấp Hiển thị trong tự động của tôi đề nghị danh sách?

 • Đối với Outlook

  • Khi người nào đó tìm cách gửi email trong Outlook bằng cách nhập tên nhóm Office 365 sau khi di chuyển, người nhận sẽ được giải quyết như danh sách phân phối thay vì nhóm Office 365. Thẻ liên hệ của người nhận sẽ là danh sách phân phối thẻ liên hệ. Đây là do người nhận bộ đệm ẩn hoặc nick tên đệm ẩn trong Outlook. Email sẽ được gửi thành công cho nhóm Office 365, nhưng có thể gây nhầm lẫn người gửi.

   Bạn có thể thực hiện các bước trong chủ đề này, thông tin về danh sách tự động điền Outlook để đặt lại bộ đệm ẩn, vốn sẽ khắc phục vấn đề này.

 • Đối với Outlook trên web

Làm mới các thành viên nhóm nhận được một email chào mừng trong hộp thư đến của họ?

Không. Thiết đặt để bật thư chào mừng được đặt thành false theo mặc định. Thiết đặt này ảnh hưởng đến hiện có và mới thành viên nhóm người có thể gia nhập sau khi di chuyển hoàn thành. Nếu chủ sở hữu nhóm sau này cho phép người dùng dành cho khách, người dùng dành cho khách sẽ không nhận được một email chào mừng trong hộp thư đến của họ. Thành viên dành cho khách có thể tiếp tục làm việc với nhóm.

Điều gì sẽ xảy ra với DL nếu nâng cấp từ EAC không thành công?

Nâng cấp sẽ xảy ra chỉ khi cuộc gọi được gửi đến máy chủ. Nếu không nâng cấp, DLs của bạn sẽ được giữ nguyên. Họ sẽ hoạt động như họ sử dụng để.

Tham số được dùng phổ biến

 • ConvertClosedDlToPrivateGroup - theo mặc định danh sách phân phối kín sẽ được chuyển thành nhóm riêng tư. Nếu bạn không muốn chuyển đổi danh sách phân phối đã đóng thành nhóm riêng tư, đặt tham số ConvertClosedDlToPrivateGroup $false.

 • DeleteDlAfterMigration - nếu tham số này được đặt $true trong khi đang chạy Chuyển đổi-DistributionGroupToUnifiedGroup.ps1, danh sách phân phối sẽ bị xóa nếu di chuyển thành công.

 • NoOfConnections - số kết nối song song có thể được dùng cho việc di chuyển. Phạm vi 1-3. Mặc định là 1. Nếu chúng tôi chọn dùng 3 rồi bạn sẽ không thể mở bất kỳ phiên powershell Exchange mới cho đến khi hoàn thành các kịch bản.

 • Chứng danh - thông tin đăng nhập quản trị để mở phiên mới trong trường hợp NoOfConnections được xác định.

 • WorkingDir - đường dẫn Nhật ký và các tệp đầu ra của mã lệnh sẽ được lưu ở đâu. Mặc định: Thư mục làm việc hiện tại.

 • ContinueFromPrevious - khi tham số này được đặt là true, cố gắng script để xem xét các đầu ra tệp của trước chạy trong thư mục làm việc và tiếp tục từ điểm mà nó đã được ngừng. Để làm việc này, WorkingDir qua phải giống như chạy từ mà người quản trị nào đó tiếp tục. Exchange không lưu trữ bất kỳ trạng thái về run trước đó, nó được lưu trữ trong các tệp trong WorkingDir. Tham số này chỉ có sẵn trong script Get-DlEligibilityList.ps1 .

 • Mỗi khi Chuyển đổi-DistributionGroupToUnifiedGroup.ps1 script đang chạy, bất kỳ tệp MigrationOutput.txt từ trước đó di chuyển sẽ chạy sẽ được lưu trữ như MigrationOutput_yyyyMMddHHmmss.txt và một tệp xuất mới sẽ có tạo ra. Nếu bạn muốn sử dụng cùng một tệp nhập qua nhiều chạy, loại bỏ những hàng mà đã được hoàn thành và sau đó chạy lại. Các kịch bản không ghi nhớ đầu ra trước đó, vì vậy nó sẽ tìm cách nâng cấp các danh sách xử lý phân phối lại và có thể dẫn đến một chi phí thêm thời gian. Đầu ra sẽ cho biết danh sách phân phối không hợp lệ nếu danh sách phân phối đã được nâng cấp, nếu không, nó sẽ thử lại.

Ghi chú: Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm Dịch Máy: Bài viết này do một hệ thống máy tính dịch mà không có sự can thiệp của con người. Microsoft cung cấp những bản dịch máy này để giúp người dùng không nói tiếng Anh hiểu nội dung về các sản phẩm, dịch vụ và công nghệ của Microsoft. Do bài viết này được dịch máy nên có thể có các lỗi về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp.

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×