Danh sách các mẫu biểu mẫu InfoPath mẫu

Quan trọng:  Bài viết này là dịch máy, hãy xem tuyên bố miễn trừ trách nhiệm. Bạn hãy tìm phiên bản tiếng Anh của bài viết này tại đây để tham khảo.

Microsoft Office InfoPath đi kèm với năm mẫu biểu mẫu mẫu mà bạn có thể sử dụng như là, tùy chỉnh cho phù hợp với nhu cầu của bạn, hoặc xem lại phát triển thiết kế và bố trí các ý tưởng cho mẫu biểu mẫu của riêng bạn. Ba trong số các mẫu biểu mẫu mẫu có mẫu biểu mẫu tương thích với trình duyệt.

Bảng sau đây liệt kê các năm mẫu biểu mẫu mẫu đi kèm với InfoPath.

Name

Loại

Dùng để

Theo dõi Tài nguyên

Mẫu biểu mẫu

Theo dõi chi tiết và vị trí của tài nguyên doanh nghiệp, chẳng hạn như thiết bị máy tính.

Báo cáo chi phí

Mẫu biểu mẫu tương thích với trình duyệt

Theo dõi và gửi chi phí được phát sinh trong cùng một tiền tệ.

Chương trình họp

Mẫu biểu mẫu

Sắp xếp và tóm tắt cuộc họp doanh nghiệp. Sử dụng mẫu biểu mẫu này vào danh sách các mục chương trình họp, và ghi biên bản cuộc họp, quyết định và mục hành động.

Báo cáo trạng thái

Mẫu biểu mẫu tương thích với trình duyệt

Theo dõi tiến độ và các vấn đề cho một thành viên nhóm dự án và gán. Báo cáo trạng thái cá nhân có thể được kết hợp thành một báo cáo duy nhất sao cho người quản lý có thể tạo một, báo cáo trạng thái hoàn chỉnh cho nhóm của họ.

Yêu cầu du lịch

Mẫu biểu mẫu tương thích với trình duyệt

Yêu cầu tổ chức du lịch, chẳng hạn như chuyến bay và phòng khách sạn, cho một chuyến.

Tùy chỉnh mẫu biểu mẫu mẫu

  1. Trên menu tệp , bấm thiết kế mẫu biểu mẫu.

  2. Bên dưới mở mẫu biểu mẫu, bấm tùy chỉnh mẫu.

  3. Bên dưới tùy chỉnh mẫu, bấm đúp vào mẫu biểu mẫu mà bạn muốn tùy chỉnh.

Lưu ý: Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm Dịch Máy: Bài viết này do một hệ thống máy tính dịch mà không có sự can thiệp của con người. Microsoft cung cấp những bản dịch máy này để giúp người dùng không nói tiếng Anh hiểu nội dung về các sản phẩm, dịch vụ và công nghệ của Microsoft. Do bài viết này được dịch máy nên có thể có các lỗi về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp.

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×