Danh mục tham khảo kiểu trích dẫn

Quan trọng:  Bài viết này là dịch máy, hãy xem tuyên bố miễn trừ trách nhiệm. Bạn hãy tìm phiên bản tiếng Anh của bài viết này tại đây để tham khảo.

Danh mục tham khảo kiểu tạo một cách nhất quán trích dẫn nguồn trong tài liệu của bạn. Microsoft Office Word 2007 cung cấp một vài định dạng phổ biến nhất kiểu trích dẫn. Đây là sẵn dùng trên tab tham chiếu trong nhóm trích dẫn & danh mục tham khảo .

Chọn định dạng kiểu được yêu cầu bởi hướng dẫn hoặc publisher viết tài liệu mà bạn đang trình bày. Khi bạn chèn một câu trích dẫn trong tài liệu Office Word 2007 , Word sẽ cung cấp định dạng đúng tại chỗ cho trích dẫn của bạn. Word rồi cung cấp danh mục tham khảo được liên kết kiểu khi bạn tạo danh mục tham khảo từ các nguồn trích dẫn của bạn.

Danh mục tham khảo kiểu trích dẫn

Viết tắt

Kiểu tên

APA

Liên kết tâm lý thương mại Hoa Kỳ

Chicago

Thủ công Chicago của kiểu

GB7714

Quản trị tiêu chuẩn của Trung Quốc

GOST - sắp xếp tên

Cơ quan liên bang Russian Federation trên quy định kỹ thuật và đo lường

GOST - tiêu đề sắp xếp

Cơ quan liên bang Russian Federation trên quy định kỹ thuật và đo lường

ISO 690 - thành phần đầu tiên và ngày

Các tổ chức quốc tế tiêu chuẩn hóa

ISO 690 - Numerical Reference

Các tổ chức quốc tế tiêu chuẩn hóa

MLA

Hiện đại ngôn ngữ liên kết

SIST02

Các tiêu chuẩn cho các thông tin của khoa học và công nghệ bằng tiếng Nhật khoa học và công nghệ cơ quan

Turabian

Turabian kiểu

Lưu ý: Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm Dịch Máy: Bài viết này do một hệ thống máy tính dịch mà không có sự can thiệp của con người. Microsoft cung cấp những bản dịch máy này để giúp người dùng không nói tiếng Anh hiểu nội dung về các sản phẩm, dịch vụ và công nghệ của Microsoft. Do bài viết này được dịch máy nên có thể có các lỗi về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp.

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×